gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměřížipodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
 
 
    kancelář ředitele - referát
    ·  Pálková Zdenka    573 301 456   778 748 968   palkova.zdenkanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, asistentka
    ·  Zelinková Petra, Mgr.    573 301 435   775 442 269   zelinkova.petranpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Klenovská Renata, DiS.         775 442 278   klenovska.renatanpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Krejčířová Jana, Ing.   *   573 301 462   775 442 275   krejcirova.jananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Obdržálková Radka    573 301 453   775 442 285   obdrzalkova.radkanpu.cz      provozářka; správce vozového parku
 
 
    Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
    ·  Křesadlová Lenka, Ing., Ph.D.    724 808 266   724 808 266   kresadlova.lenkanpu.cz      zahradní architektka; ředitelka Metodického centra zahradní kultury
    ·  Obšivač Jan, Mgr., DiS.         724 052 749   obsivac.jannpu.cz      lektor
    ·  Poková Hana, Ing.         778 701 951   pokova.hananpu.cz      lektorka
 
 
    oddělení evidence, dokumentace a IS
    ·  Vrla Radim   *   573 301 429   724 808 267   vrla.radimnpu.cz      památkář
        referát evidence nemovitých památek
        ·  Nádbělová Petra, Mgr.    573 301 426   724 808 269   nadbelova.petranpu.cz      památkářka; evidence nemovitých památek
        referát evidence movitých památek
        ·  Šišková Martina, Mgr.    573 301 433   775 442 268   siskova.martinanpu.cz      památkářka; evidence movitých památek
        referát GIS a MIS
        ·  Dvořák Petr, PhDr.    573 301 425   725 478 238   dvorak.petrnpu.cz      památkář; GIS, MIS
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Štětina Jan, Mgr.    573 301 463   724 663 725   stetina.jannpu.cz      památkář; OTP a SHP
        referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Podolská Romana    573 301 433   725 308 461   podolska.romananpu.cz      archivářka, dokumentátorka; archiv digitálních dat, fotodokumentace, mapy a plánová dok.
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Komendová Nelly, Ing.   *   573 301 464   724 054 117   komendova.nellynpu.cz      památkářka; garant území - MPR Kroměříž a MPZ Uherské Hradiště
        oddělení garantů území
        ·  Běhalová Dana, Mgr.    573 301 427   778 748 886   behalova.dananpu.cz      památkářka; garant území Holešov, Uh.Ostroh, ochr.pásmo KM a UH
        ·  Buchta Ladislav, Ing.   *   573 301 460   724 663 728   buchta.ladislavnpu.cz      památkář; garant území Zlín, Bystřice p. Hostýnem
        ·  Hurtová Alexandra, Ing.arch.         724 663 738   hurtova.alexandranpu.cz      památkářka; garant území Vsetín, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí
        ·  Kroutilová Martina, Mgr., DiS.    573 301 455   775 857 300   kroutilova.martinanpu.cz      památkářka; garant území
        ·  Melichová Lenka, Mgr., DiS.    573 301 469   606 612 991   melichova.lenkanpu.cz      památkářka; garant území
        oddělení specialistů
        ·  Grossová Anna, Mgr.    573 301 451   724 053 701   grossova.annanpu.cz      památkářka; restaurování
        ·  Horová Věra, Ing.arch.   *   606 699 371   606 699 371   horova.veranpu.cz      památkářka; historický urbanismus, územní plánování, garant úz.Rožnov pR
        ·  Novosad Jaroslav, Ing.arch.         724 808 268   novosad.jaroslavnpu.cz      památkář; lidová architektura, garant území Uherský Brod
            referát archeologie
            ·  Janál Jiří, Mgr.    573 301 452   724 808 265   janal.jirinpu.cz      archeolog, památkář; archeologická památková péče