gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Telčipodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Indrová Martina, PhDr.   *   567 213 116   725 590 598   indrova.martinanpu.cz      ředitelka územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - referát
    ·  Ampapová Ilona    567 213 116   724 663 511   ampapova.ilonanpu.cz      redaktorka; prezentace a práce s veřejností
    ·  Čurdová Jitka    567 213 116   724 567 955   curdova.jitkanpu.cz      asistentka
    ·  Hamrlová Anna, Mgr.    567 213 116   773 776 513   hamrlova.annanpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice; NAKI Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
    ·  Hnilica Ondřej, Ing. Mgr.    777 439 625   777 439 625   hnilica.ondrejnpu.cz      výzkumný a vývojový pracovník; NAKI Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
    ·  Procházková Věra    567 213 116   778 758 921   prochazkova.veranpu.cz      asistentka; NAKI Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
    ·  Švecová Olga    567 213 116   721 984 785   svecova.olganpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Záškodová Jana, Mgr.   *   567 213 116   773 747 975   zaskodova.jananpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice; NAKI Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši_řešitelka týmu
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Brychta Jaroslav    567 213 116   725 548 236   brychta.jaroslavnpu.cz      provozář; správce vozového parku
    ·  Indra Miroslav, Ing.    567 213 116   725 548 234   indra.miroslavnpu.cz      referent majetkové správy
    ·  Šimánková Renata, Ing.   *   567 213 116   778 758 978   simankova.renatanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Zamazalová Jaroslava    567 213 116   777 454 513   zamazalova.jaroslavanpu.cz      referentka majetkové správy, personalistka; NAKI KK
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Kaleta Jakub, Mgr.    567 213 116        jakub.kaletamsk.cz      památkář
    ·  Taras Rostislav                     památkář
    ·  Záškoda Miloslav, Mgr.   *   567 213 116   608 705 584   zaskoda.miloslavnpu.cz      památkář
        oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Tobiášková Irena, Mgr. Bc.   *   567 213 116   724 663 820   tobiaskova.irenanpu.cz      památkářka
            referát evidence nemovitých památek
            ·  Fuňáková Marie, Ing.    567 213 116   778 750 068   funakova.marienpu.cz      památkářka
            ·  Gregorová Martina, Ing.arch.    567 213 116   602 690 287   gregorova.martinanpu.cz      památkářka
            referát evidence movitých památek
            ·  Stejskalová Kristýna, Mgr.    567 213 116   775 850 617   bulinova.kristynanpu.cz      památkářka
        referát GIS a MIS
        ·  Staněk Roman    567 213 116   606 186 472   stanek.romannpu.cz      památkář; GIS
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Herbricková Lucie    567 214 913   725 308 474   herbrickova.lucienpu.cz      dokumentátorka, fotografka
        ·  Mašát Viktor    567 213 116   775 440 743   masat.viktornpu.cz      dokumentátor; fotograf
        ·  Motyčková Věra    567 213 116   775 857 362   motyckova.veranpu.cz      dokumentátorka
        ·  Stejskal Petr    567 213 116   725 755 410   stejskal.petrnpu.cz      památkář
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Jelínek Tomáš, Mgr.    567 213 116        jelinek.tomasnpu.cz      památkář
    ·  Kubelková Petra, Bc., DiS.    567 213 116        kubelkova.petranpu.cz      památkářka
    ·  Musilová Jana, Mgr. et Mgr., Ph.D.   *   567 213 116   778 523 980   musilova.jananpu.cz      památkářka
        oddělení garantů území
        ·  Bazala Jan, Ing.arch.    724 663 525   724 663 525   bazala.jannpu.cz      památkář; garant území ORP Třebíč
        ·  Brychtová Lenka, Mgr., DiS.    567 213 116   608 302 231   brychtova.lenkanpu.cz      památkářka; garant území M. Budějovice, Náměšť n. O.,technické památky
        ·  Jagošová Silvie, Ing.arch.         725 727 076   jagosova.silvienpu.cz      památkářka; garant území ORP Žďár n. S., spec. pro lidovou arch., NKP
        ·  Klimeš Jan, MgA., Ph.D.   *   567 213 116   778 700 094   klimes.jannpu.cz      památkář; technické památky, ORP M. Budějovice, Náměšť n. O.
        ·  Pavlata David, Mgr.    567 213 116   778 498 604   pavlata.davidnpu.cz      památkář; garant území ORP H. Brod, Chotěboř, Světlá n. S.
        ·  Pittlová Martina, Mgr. Bc.    567 213 116   725 308 477   havlova.martinanpu.cz      památkářka; garant území ORP Pelhřimov, ORP Pacov
        oddělení specialistů
        ·  Kába Arnošt, MgA.         725 308 476   kaba.arnostnpu.cz      památkář; specializace pro urbanismus, garant NKP
        ·  Komárková Dana, Ing.    567 213 116   724 663 709   komarkova.dananpu.cz      památkářka; archivace spisového materiálu a fotodokumentace OPPF
        ·  Musilová Jaroslava, Ing.    567 213 116   725 590 597   musilova.jaroslavanpu.cz      památkářka; specializace pro historickou zeleň
        ·  Severa Petr, Mgr.    567 213 116   724 663 726   severa.petrnpu.cz      památkář; specializace pro restaurování, garant NKP
            referát archeologie
            ·  Macků Pavel, Mgr.   *   567 213 116   778 401 644   macku.pavelnpu.cz      archeolog; vedoucí oddělení specialistů
        referát památek s mezinárodním statusem
        ·  Kaščáková Gabriela, Bc.    567 213 116   724 586 279   kascakova.gabrielanpu.cz      památkářka; ORP Telč a Jihlava (Třešťsko a Polensko) UNESCO Telč
        referát hudebních památek
        ·  Gottwald Jan                     výzkumný a vývojový pracovník
        ·  Koukal Petr, PhDr., Ph.D.         724 663 589   koukal.petrnpu.cz      památkář; hudební památky
        ·  Michek Dalibor, Mgr.                     výzkumný a vývojový pracovník
        ·  Svoboda Štěpán                     výzkumný a vývojový pracovník
        ·  Vorlíček Marek, MgA.                     výzkumný a vývojový pracovník