gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Brněpodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Vácha Zdeněk, PhDr.   *   542 536 120   602 556 816   vacha.zdeneknpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - referát
    ·  Bráblíková Taťána   *   542 536 216   773 759 285   brablikova.tatananpu.cz      asistentka
    ·  Zezulová Dana    542 536 198   724 962 322   zezulova.dananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
 
 
    Metodické centrum moderní architektury v Brně
    ·  Svoboda Petr, Ing.   *   724 016 567        svoboda.petrnpu.cz      památkář; ředitel Metodického centra moderní architektury v Brně
        Metodické centrum moderní architektury v Brně - provozní referát
        ·  Konečná Kateřina, Bc.   *   778 545 993   778 545 993   konecna.katerinanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
        Metodické centrum moderní architektury v Brně - metodické oddělení
        ·  Plotěná Eliška, Mgr.         607 727 789   plotena.eliskanpu.cz      knihovnice
        ·  Pražanová Eva, Mgr., Ph.D.              prazanova.evanpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
        ·  Ptáčková Andrea, Mgr.         778 714 931   ptackova.andreanpu.cz      památkářka
        ·  Šlapeta Vladimír, prof. Ing.arch., DrSc.                     památkář
        ·  Šolc Martin, Mgr.    775 442 256        solc.martinnpu.cz      památkář
        ·  Vrabelová Renata, Ing.arch.   *   777 117 392        vrabelova.renatanpu.cz      památkářka
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Konvicová Zuzana    542 536 124   773 775 395   konvicova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Kotráš Zdeněk    542 536 146   602 574 862          provozář
    ·  Midrlová Hana    542 536 152   724 541 721   midrlova.hananpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Šildberger Martin   *   542 536 213   724 663 507   sildberger.martinnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník, správce informačních technologií
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Homola Aleš, Mgr.   *   542 536 218   724 756 188   homola.alesnpu.cz      památkář
        oddělení evidence nemovitých památek
        ·  Báčová Klára, Mgr.    542 536 123        bacova.klaranpu.cz      památkářka
        ·  Czajkowski Petr, Mgr.    542 536 138   724 095 299   czajkowski.petrnpu.cz      památkář
        ·  Staňková Eva, Mgr.    542 536 177   724 663 736   stankova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Windsor Topolská Yvona, Mgr.    542 536 123        topolska.yvonanpu.cz      památkářka; evidence památek
        oddělení evidence movitých památek
        ·  Cenková Pavla, Mgr.    542 536 230        cenkova.pavlanpu.cz      památkářka
        ·  Kalábová Lenka, Mgr.    542 536 141   773 777 259   kalabova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Kučera Martin    542 536 231        kucera.martinnpu.cz      správce informačních technologií; specialista informačního systému
        ·  Macurová Zuzana, Mgr.    542 536 188        macurova.zuzananpu.cz      památkářka
        ·  Míchalová Zdeňka, Mgr.    542 536 188   777 483 247   michalova.zdenkanpu.cz      památkářka
        referát GIS a MIS
        ·  Lukešová Helena, Mgr.    542 536 144   721 504 782   lenomarova.helenanpu.cz      památkářka
        ·  Sklenář Karel, Mgr.   *   542 536 233   724 973 213   sklenar.karelnpu.cz      památkář, dokumentátor; GIS, MIS, pověřený řízením oddělení evidence
        oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Dohnalová Petra, Mgr.    542 536 181   777 477 893   dohnalova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Komosná Klára, Mgr.    536 542 161   724 756 193   komosna.klaranpu.cz      památkářka
        ·  Kruntorád Matěj, Mgr.   *   542 536 182   778 536 339   kruntorad.matejnpu.cz      památkář
        ·  Stýblo Jakub, Ing.arch.    542 536 182        styblo.jakubnpu.cz      památkář
        ·  Šabatová Lenka, Mgr.    542 536 139   724 756 195   sabatova.lenkanpu.cz      památkářka
        oddělení dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Duchalíková Andrea, Mgr.    542 536 144   778 728 597   duchalikova.andreanpu.cz      památkářka
        ·  Kourková Marie, PhDr.    542 536 195        kourkova.marienpu.cz      archivářka, památkářka; katalog. archiv
        ·  Procházka Vladimír, Mgr.    542 536 118        prochazka.vladimirnpu.cz      administrativní a spisový pracovník
        ·  Studeník Jan, Mgr.    542 536 230        studenik.jannpu.cz      památkář
        ·  Štrbáková Lucia, Mgr.    542 536 118        strbakova.lucianpu.cz      památkářka
        ·  Winklerová Hana    542 536 170   725 007 215   winklerova.hananpu.cz      dokumentátorka; fotoarchiv, archiv map a plánů
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Vícha Tomáš, Mgr. Bc.   *   542 536 189   724 663 719   vicha.tomasnpu.cz      památkář
        oddělení garantů území
        ·  Čerbák Roman, Ing.arch.    542 536 159   725 593 479   cerbak.romannpu.cz      památkář
        ·  Číhalíková Barbora, Mgr.    542 536 199   724 663 727   cihalikova.barboranpu.cz      památkářka
        ·  Čižmář Zdeněk, Mgr.    542 536 219   778 714 930   cizmar.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Firbasová Jana, Ing.arch. Ing.    542 536 130   724 663 734   firbasova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Kozdas Jan, PhDr.    542 536 219   728 972 909   kozdas.jannpu.cz      památkář
        ·  Míčka Jaromír, PhDr.    542 536 115   602 522 482   micka.jaromirnpu.cz      památkář
        ·  Nedomová Hana, PhDr.    542 536 121   724 663 718   nedomova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Oberreiterová Jana, Mgr. et Mgr.    515 218 665   725 548 247   oberreiterova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Pechová Simona, Mgr.    542 536 164   724 663 524   pechova.simonanpu.cz      památkářka
        ·  Procházková Bohdana, Ing.arch.    542 536 133   778 402 489   prochazkova.bohdananpu.cz      památkářka; garantka brněnské aglomerace
        ·  Procházková Marta, Mgr.    542 536 168   728 942 849   prochazkova.martanpu.cz      památkářka
        ·  Sedláček Tomáš, Mgr.    542 536 153   724 663 723   sedlacek.tomasnpu.cz      památkář
        ·  Šrámková Vlasta, PhDr.    542 536 192   724 663 731   sramkova.vlastanpu.cz      památkářka
        ·  Šťastný Radim, PhDr.                     památkář; garant území
        oddělení specialistů
        ·  Dunajová Alena, Mgr.    542 536 187   724 663 711   dunajova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Matulíková Zoja, Mgr.    542 536 137   724 703 421   matulikova.zojanpu.cz      památkářka, restaurátorka
        ·  Novotná Dana, Ing.arch., Ph.D.    542 536 160   607 630 907   novotna.dananpu.cz      památkářka; péče o historická města
        ·  Sedláková Marta, Mgr.    542 536 176   728 173 194   sedlakova.martanpu.cz      památkářka; hradní a zámecké instalace, restaurování
        ·  Stögerová Gabriela, Ing.    542 536 167   724 262 496   stogerova.gabrielanpu.cz      památkářka; historická zeleň, krajinné památkové zóny
        ·  Wewiora Pavel, Ing.arch.   *   542 536 194   777 486 180   wewiora.pavelnpu.cz      památkář
        ·  Zámečník Roman, Ing.    542 536 193   724 803 357   zamecnik.romannpu.cz      památkář; krajinné památkové zóny, historická zeleň
        referát památek s mezinárodním statusem
 
 
    oddělení archeologie
    ·  Helánová Hana    542 536 171   778 767 291   helanova.hananpu.cz      dokumentátorka
    ·  Stránská Radmila, PhDr.   *   542 536 143   728 262 968   stranska.radmilanpu.cz      památkářka
    ·  Vitula Petr, PhDr.    542 536 145   724 663 712   vitula.petrnpu.cz      archeolog