gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Josefověpodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Balský Jiří, Ing.   *   491 509 541   602 746 233   balsky.jirinpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - referát
    ·  Trdlikátová Jitka    491 509 539   725 716 253   trdlikatova.jitkanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
 
 
    referát ekonomiky a provozu
    ·  Hanzlová Helena    491 509 546   725 716 251   hanzlova.helenanpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Starzinský Alexandr    491 814 357   724 663 657   starzinsky.alexandrnpu.cz      provozář
    ·  Veselková Světlana   *   491 509 545   725 716 250   veselkova.svetlananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
 
 
    oddělení evidence, dokumentace a IS
    ·  Slavík Jiří, Ing.   *   491 509 549   724 663 675   slavik.jirinpu.cz      památkář; evidence nemovitých památek
        referát evidence nemovitých památek
        ·  Blažek Viktor, PhDr.    491 509 536   724 663 665   blazek.viktornpu.cz      památkář; prohlašování KP
        ·  Vakulová Marie    491 509 538        vakulova.marienpu.cz      památkářka; evidence mobiliárních fondů
        referát evidence movitých památek
        ·  Arijčuk Petr, Mgr.    491 509 536   724 663 666   arijcuk.petrnpu.cz      památkář; evidence movitých památek
        ·  Jirák Matouš, Mgr.    491 509 538   724 293 442   jirak.matousnpu.cz      památkář; evidence mobiliárních fondů
        referát GIS a MIS
        ·  Bursová Dana    491 509 528        bursova.dananpu.cz      dokumentátorka; MIS
        ·  Tučková Kateřina, Bc., DiS.    491 509 544   725 336 981   tuckova.katerinanpu.cz      památkářka; GIS
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Buroň Miloš, Mgr., DiS.    491 509 536   724 663 659   buron.milosnpu.cz      památkář; stavebně-historické průzkumy
        referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Divišová Romana    491 509 528   773 782 775   divisova.romananpu.cz      dokumentátorka; fotoarchiv
        ·  Macková Eva, Mgr.    491 509 536   725 766 153   mackova.evanpu.cz      dokumentátorka; knihovna, dok. fondy, prezentace a práce s veřejností
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Adámková Blanka, Ing.   *   491 509 532   602 879 036   adamkova.blankanpu.cz      památkářka
        oddělení garantů území
        ·  Čermák Zdeněk, Ing.    491 509 535   725 716 245   cermak.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Machová Petra, Mgr.    491 509 531   724 568 802   machova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Paterová Vladimíra, Ing.arch.    491 509 535   602 888 611   paterova.vladimiranpu.cz      památkářka
        ·  Rais Radomír, Ing.    491 509 535   602 890 695   rais.radomirnpu.cz      památkář
        ·  Švábová Klára, Mgr.    491 509 535   775 425 992   svabova.klaranpu.cz      památkářka
        ·  Zezula Adam, Mgr.    491 509 531   775 850 087   zezula.adamnpu.cz      památkář
        oddělení specialistů
        ·  Jelínková Jiřina, Ing.    491 509 542   725 716 247   jelinkova.jirinanpu.cz      památkářka; historická zeleň
        ·  Kubina Matěj, Ing.    491 509 542   777 465 622   kubina.matejnpu.cz      památkář; urbanismus, územní plánování
        ·  Pour Martin, Ing.arch.                     památkář; urbanismus, územní plánování
        ·  Šlézová Táňa, MgA. Bc.    491 509 537   778 735 850   slezova.tananpu.cz      památkářka; restaurování
        ·  Tlučhoř Jan, Mgr.    491 509 535   724 663 821   tluchor.jannpu.cz      památkář; technické památky a lidová architektura
            referát archeologie
            ·  Kalferstová Jana, Mgr.    491 509 534   606 481 399   kalferstova.jananpu.cz      archeoložka; archeologie