gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicíchpodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Pemlová Naděžda, Mgr.   *   466 797 711   724 474 692   pemlova.nadezdanpu.cz      ředitelka územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - referát
    ·  Šlégrová Jana    466 797 752   724 663 672   slegrova.jananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Vlasáková Zuzana, Mgr.    466 679 760   724 663 648   ruzkova.zuzananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Flídrová Jana    466 797 741   724 663 669   flidrova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Vavro Juraj, Ing.   *   466 797 727   724 663 537   vavro.jurajnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Provazník Karel   *   466 797 788   724 663 664   provaznik.karelnpu.cz      památkář
        oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Vaňura Oldřich, PhDr. Mgr.   *   466 797 715   724 663 667   vanura.oldrichnpu.cz      památkář
            referát evidence nemovitých památek
            ·  Krištof Milan    466 797 726   724 663 673   kristof.milannpu.cz      dokumentátor
            ·  Svobodová Jitka, Ing.arch.    466 797 717   724 663 779   svobodova.jitkanpu.cz      památkářka
            referát evidence movitých památek
            ·  Červinka Michal, Mgr.    466 797 787   724 663 651   cervinka.michalnpu.cz      památkář
            ·  Krátký Jan, Mgr.    466 797 793   724 663 660   kratky.jannpu.cz      památkář
            ·  Setínková Zora    466 797 787        setinkova.zoranpu.cz      dokumentátorka
        referát GIS a MIS
        ·  Jaroš Jakub, Mgr.    466 797 714   602 888 623   jaros.jakubnpu.cz      památkář
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Horák Petr, Bc.    466 679 714   777 362 770   horak.petrnpu.cz      památkář
        referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Kratochvilová Zdeňka, Bc.    466 797 710   601 320 049   kratochvilova.zdenkanpu.cz      knihovnice
        ·  Mrázová Šárka    466 679 744   724 663 787   mrazova.sarkanpu.cz      dokumentátorka
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Paukrt Václav, PhDr.   *   466 797 732   606 561 663   paukrt.vaclavnpu.cz      památkář
        oddělení garantů území
        ·  Kadlec Jan, Ing.arch.    466 797 740   724 663 533   kadlec.jannpu.cz      památkář
        ·  Kočí Petr, Mgr.    466 797 711   724 663 663   koci.petrnpu.cz      památkář
        ·  Medek Václav, Ing.    466 797 711   724 663 658   medek.vaclavnpu.cz      památkář
        ·  Stránská Zuzana, Mgr.    724 663 778   724 663 778   varekova.zuzananpu.cz      památkářka; územní garant pro okres Ústí nad Orlicí
        oddělení specialistů
        ·  Cinková Veronika, Mgr.    466 797 744   724 663 650   cinkova.veronikanpu.cz      památkářka
        ·  Racková Eliška, Ing.arch.    466 797 717   724 474 684   rackova.eliskanpu.cz      památkářka
        ·  Švec Jiří, Mgr.    466 797 745   724 663 822   svec.jirinpu.cz      památkář
        ·  Veselovská Věra, Ing., DiS.    466 797 730   602 886 829   veselovska.veranpu.cz      památkářka
 
 
    referát archeologie
    ·  Čurda Tomáš, Mgr.   *   466 797 750   728 715 624   curda.tomasnpu.cz      archeolog
    ·  Líbalová Ivana    466 797 749        libalova.ivananpu.cz      dokumentátorka