gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Libercipodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Krčmář Miloš, Mgr.   *   485 222 411   602 114 516   krcmar.milosnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - referát
    ·  Vorlíčková Michaela    485 222 411   777 478 544   vorlickova.michaelanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice; asistentka ředitele
 
 
    referát ekonomiky a provozu
    ·  Hanzlíková Lucie   *   485 222 417   775 443 222   hanzlikova.lucienpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Jeník Ladislav    485 222 413   775 443 229   jenik.ladislavnpu.cz      provozář
    ·  Kramárová Anna    485 222 411   777 478 545   kramarova.annanpu.cz      referentka majetkové správy
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Cejnarová Eva, Mgr.    485 222 428        cejnarova.evanpu.cz      dokumentátorka
    ·  Havel Jan, MgA.                     grafik
    ·  Šternová Petra, Mgr.   *   485 222 429   724 663 794   sternova.petranpu.cz      památkářka
        oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Habán Ivo, Mgr., Ph.D.   *   485 222 429   608 554 162   haban.ivonpu.cz      památkář; ISO
            referát evidence nemovitých památek
            ·  Čtveráček Michael, MgA.    485 222 423   604 356 667   ctveracek.michaelnpu.cz      dokumentátor, fotograf
            ·  Ouhrabka Martin, Mgr.    485 222 418   602 104 797   ouhrabka.martinnpu.cz      památkář
            referát evidence movitých památek
            ·  Vácha Radim, Bc.    485 222 419   724 663 760   vacha.radimnpu.cz      památkář
            ·  Velechovská Jana, Mgr.    485 222 426   778 726 077   velechovska.jananpu.cz      dokumentátorka, redaktorka; knihovna
        referát GIS a MIS
        ·  Vrabec Vladimír, Mgr.    485 222 427   606 681 625   vrabec.vladimirnpu.cz      památkář
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Peřina Ivan, Mgr.    485 222 418   602 579 295   perina.ivannpu.cz      dokumentátor
        oddělení dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Jakubcová Zuzana, Mgr.    485 222 426   724 331 323   jakubcova.zuzananpu.cz      dokumentátorka; knihovna
        ·  Křížková Olga, Mgr.   *   485 222 428   602 118 665   krizkova.olganpu.cz      památkářka; dokumentační sbírky
        ·  Palicová Jana    485 222 419   724 704 528   palicova.jananpu.cz      dokumentátorka
        ·  Panáček Michal, Mgr.    485 222 430   602 107 549          památkář, dokumentátor; průzkumy, reidentifikace
        ·  Poloprudská Eliška, Bc.    485 222 429        poloprudska.eliskanpu.cz      dokumentátorka
        ·  Rejhonová Marta, Mgr.    485 222 425   778 470 896   rejhonova.martanpu.cz      dokumentátorka; dokumentační sbírky, movité památky
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Němec Václav, Ing.arch., DiS.   *   485 222 421   724 663 792   nemec.vaclavnpu.cz      památkář
        oddělení garantů území
        ·  Feige Petr, Bc.   *   485 222 422   602 106 422   feige.petrnpu.cz      památkář
        ·  Kesner Tomáš    485 222 422   732 587 629   kesner.tomasnpu.cz      památkář
        ·  Konvalinková Tereza, Mgr.    485 222 424        konvalinkova.terezanpu.cz      památkářka; lidová architektura
        ·  Trojanová Erika    485 222 424   602 115 959   trojanova.erikanpu.cz      památkářka
        ·  Zeman Jaroslav, Mgr.    485 222 424   775 443 231   zeman.jaroslavnpu.cz      památkář
        oddělení specialistů
        ·  Freiwillig Petr, Mgr.   *   485 222 424   724 568 876   freiwillig.petrnpu.cz      památkář
        ·  Hušková Šimáňová Jarmila, Mgr., DiS.    485 222 425   778 525 209   huskova.jarmilanpu.cz      památkářka; historická zeleň
        ·  Jaklová Šárka, Ing.arch.    485 222 432   724 825 202   jaklova.sarkanpu.cz      památkářka; urbanista
        ·  Kolka Miroslav, Mgr.    485 222 422   724 663 795   kolka.miroslavnpu.cz      památkář; technické památky a lidová architektura
        ·  Kurešová Jana, Mgr.    485 222 425   602 156 891   kuresova.jananpu.cz      památkářka, redaktorka; restaurování
            referát archeologie
            ·  Tišerová Renata, Mgr.    485 222 430   602 118 613   tiserova.renatanpu.cz      archeoložka