gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labempodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Hrubý Petr, PhDr.   *   472 704 802   724 663 764   hruby.petrnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Burdová Jana, Mgr.                     referentka fondů EÚ
    ·  Holečková Dana   *   472 704 801   721 336 214   holeckova.dananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, asistentka
    ·  Hrebíková Andrea    472 704 815   724 474 600   hrebikova.andreanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Kubín Karel              kubin.karelnpu.cz      dopravní referent
    ·  Randáková Jaroslava    472 704 813   724 146 595   randakova.jaroslavanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Brož Tomáš, Mgr.   *   472 704 837   724 017 937   broz.tomasnpu.cz      památkář
        oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Veselá Hana, Mgr.    472 704 838   724 031 240   vesela.hana2npu.cz      památkářka
        ·  Zubík Martin, Mgr.    472 704 848   737 726 659   zubik.martinnpu.cz      památkář
            referát evidence nemovitých památek
            ·  Houdková Alena, Mgr.    472 704 854   724 025 559   houdkova.alenanpu.cz      památkářka; správa sbírky obrazové dokumentace
            ·  Jeřábková Gabriela, Mgr.    472 704 821   605 125 755   jerabkova.gabrielanpu.cz      památkářka
            ·  Neumannová Kateřina    472 704 819   724 663 542   neumannova.katerinanpu.cz      památkářka
            referát evidence movitých památek
            ·  Pavlíková Marta, Mgr.    472 704 855   603 149 409   pavlikova.martanpu.cz      památkářka
            ·  Šteflová Elzbieta, Mgr.    472 704 814   724 568 712   steflova.elzbietanpu.cz      památkářka
        referát GIS a MIS
        oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Ptáčková Hana    472 704 817   724 332 343   ptackova.hananpu.cz      dokumentátorka
        ·  Skopec Jaroslav, Mgr.    472 704 839   724 027 285   skopec.jaroslavnpu.cz      památkář
        ·  Šimková Táňa, Mgr.    472 704 834   724 543 960   nejezchlebova.tananpu.cz      památkářka
        referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Leibl Jan, Mgr.    472 704 853   724 568 573   leibl.jannpu.cz      památkář
        ·  Suchá Vendula, Mgr.   *   472 704 841   724 824 730   sucha.vendulanpu.cz      knihovnice
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Kadlec Antonín, Mgr.    472 704 823   773 782 831   kadlec.antoninnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI
    ·  Kotišová Lenka, Ing.arch.   *   472 704 824   724 786 563   kotisova.lenkanpu.cz      památkářka
        oddělení garantů území
        ·  Bureš Jiří, Mgr.    472 704 830   724 029 764   bures.jirinpu.cz      památkář
        ·  Flesar Stanislav, Ing.arch.    472 704 825   724 029 743   flesar.stanislavnpu.cz      památkář
        ·  Hájková Lenka, Mgr.    472 704 842   724 322 465   hajkova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Jurčagová Petra, Ing.arch.    352 684 796   724 900 932   janouskova.petranpu.cz      památkářka; garant - Mariánské Lázně, Toužim
        ·  Konopásková Věra, Bc.              konopaskova.veranpu.cz      památkářka
        ·  Radová Lucie, Mgr.   *   472 704 849   724 663 541   radova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Sellnerová Alena, Mgr.    472 704 827   724 018 392   sellnerova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Zajíc Jindřich, Mgr.    472 704 833   724 986 998   zajic.jindrichnpu.cz      památkář
        oddělení specialistů
        ·  Altová Eva, Mgr.    472 704 845   724 028 733   altova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Frundl Jan, Bc.    472 704 818   724 326 317   frundl.jannpu.cz      památkář
        ·  Hanzlík Jan, Ing.arch.    472 704 832   608 300 569   hanzlik.jannpu.cz      památkář; urbanismus a územní plánování
        ·  Honys Vít, PhDr.   *   472 704 847   724 023 245   honys.vitnpu.cz      památkář
        ·  Šestáková-Hladíková Dana, Ing.    472 704 826   724 022 131   sestakova.dananpu.cz      památkářka
            referát archeologie
            ·  Teryngerová Hana, PhDr.    472 704 832   724 568 762   teryngerova.hananpu.cz      archeoložka