gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labempodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
Ředitel ÚOP
·  Hrubý Petr, PhDr.   *   472 704 802   724 663 764   hruby.petrnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    Kancelář ředitele – oddělení
    ·  Bažant Petr                     dokumentátor
    ·  Holečková Dana   *   472 704 801   721 336 214   holeckova.dananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, asistentka
    ·  Hrebíková Andrea    472 704 815   724 474 600   hrebikova.andreanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Vágner Daniel, Ing.arch.    472 704 843   778 403 915   vagner.danielnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti, redaktor; prezentace a zpřístupnění kostela sv.Floriána, Krásné Březno
 
 
    Oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Brabenec Jan    472 704 831   724 663 538   brabenec.jannpu.cz      dopravní referent, domovník
    ·  Brožová Jana, Bc.   *   472 704 813   602 856 933   brozova.jananpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Ledvinka Tomáš    472 704 831   778 434 728   ledvinka.tomas2npu.cz      správce informačních technologií
    ·  Randáková Jaroslava    472 704 835   724 146 595   randakova.jaroslavanpu.cz      referentka majetkové správy
 
 
    Odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Brož Tomáš, Mgr.   *   472 704 837   724 017 937   broz.tomasnpu.cz      památkář
    ·  Kadlec Antonín, Mgr.    472 704 823   773 782 831   kadlec.antoninnpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník; NAKI
        Oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Hájková Lenka, Mgr.    472 704 842   724 322 465   hajkova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Pavlíková Marta, Mgr.    472 704 855   603 149 409   pavlikova.martanpu.cz      památkářka
        ·  Veselá Hana, Mgr.   *   472 704 838   724 031 240   vesela.hana2npu.cz      památkářka
            Referát evidence nemovitých památek
            ·  Houdková Alena, Mgr.    472 704 854   724 025 559   houdkova.alenanpu.cz      památkářka; správa sbírky obrazové dokumentace
            ·  Jeřábková Gabriela, Mgr.    472 704 821   605 125 755   jerabkova.gabrielanpu.cz      památkářka
            ·  Neumannová Kateřina    472 704 819   724 663 542   neumannova.katerinanpu.cz      památkářka
            Referát evidence movitých památek
            ·  Kratochvílová Helena, Bc.    472 704 155               památkářka
            ·  Páral Matěj, Ing.arch.                     památkář
            ·  Šteflová Elzbieta, Mgr.    472 704 814   724 568 712   steflova.elzbietanpu.cz      památkářka
        Referát GIS a MIS
        ·  Bartoš Martin, Bc.    472 704 838               památkář
        ·  Koloc Jan    472 704 840   724 663 756   koloc.jannpu.cz      dokumentátor
        ·  Mádlová Karolína, Bc.    472 704 840   737 500 907   madlova.karolinanpu.cz      památkářka
        Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Podroužek Kamil, PhDr., Ph.D.   *   472 704 826   604 109 295   podrouzek.kamilnpu.cz      památkář; SHP - OPD
        ·  Ptáčková Hana    472 704 817   724 332 343   ptackova.hananpu.cz      dokumentátorka
        ·  Šimková Táňa, Mgr.    472 704 834   724 543 960   simkova.tananpu.cz      dokumentátorka
        Referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Leibl Jan, Mgr.    472 704 853   724 568 573   leibl.jannpu.cz      archivář
        ·  Suchá Vendula, Mgr.   *   472 704 841   724 824 730   sucha.vendulanpu.cz      knihovnice
 
 
    Odbor péče o památkový fond
    ·  Kotišová Lenka, Ing.arch.   *   472 704 824   724 786 563   kotisova.lenkanpu.cz      památkářka
        Oddělení garantů území
        ·  Bureš Jiří, Mgr.    472 704 830   724 029 764   bures.jirinpu.cz      památkář
        ·  Flesar Stanislav, Ing.arch.    472 704 825   724 029 743   flesar.stanislavnpu.cz      památkář
        ·  Peer Jan, Mgr.    472 704 828   724 028 630   peer.jannpu.cz      památkář
        ·  Radová Lucie, Mgr.   *   472 704 849   724 663 541   radova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Sellnerová Alena, Mgr.    472 704 827   724 018 392   sellnerova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Skopec Jaroslav, Mgr.    472 704 839   724 027 285   skopec.jaroslavnpu.cz      památkář
        ·  Tothová Jolana, Mgr.    472 704 827   724 021 629   tothova.jolananpu.cz      památkářka
        ·  Zajíc Jindřich, Mgr.    472 704 833   724 986 998   zajic.jindrichnpu.cz      památkář
        Oddělení specialistů
        ·  Frundl Jan, Bc.    472 704 818   724 326 317   frundl.jannpu.cz      dokumentátor
        ·  Hanzlík Jan, Ing.arch.    472 704 832   608 300 569   hanzlik.jannpu.cz      památkář; urbanismus a územní plánování
        ·  Honys Vít, PhDr.   *   472 704 847   724 023 245   honys.vitnpu.cz      památkář
        ·  Krechler Jiří, Ing.    472 704 818   778 403 914   krechler.jirinpu.cz      památkář; historická zeleň
        ·  Peerová Tereza, Bc.    472 704 845   778 527 017   peerova.terezanpu.cz      památkářka
        ·  Zubík Martin, Mgr.    472 704 848   737 726 659   zubik.martinnpu.cz      památkář
            Referát archeologie
            ·  Teryngerová Hana Francesca, PhDr.    472 704 832   724 568 762   teryngerova.hananpu.cz      památkářka