gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Loktipodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Riegerová Romana, Mgr.   *   352 684 796   606 666 408   riegerova.romananpu.cz      ředitelka územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - referát
    ·  Molková Adriána    352 684 796   724 811 622   molkova.adriananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Ratajová Jindřiška    352 684 796   724 331 353   ratajova.jindriskanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice, redaktorka
 
 
    referát ekonomiky a provozu
    ·  Hevkánová Věra    352 684 796   725 548 242   hevkanova.veranpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Kleiber Martin    352 684 796   725 371 109          provozář
    ·  Ondrůjová Leona, Bc.   *   352 684 796   721 211 819   ondrujova.leonanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
 
 
    oddělení evidence, dokumentace a IS
    ·  Smola Lukáš, Bc.   *   352 684 796   724 811 729   smola.lukasnpu.cz      památkář
        referát evidence nemovitých památek
        referát evidence movitých památek
        ·  Smilková Eva, Bc.    352 684 796   724 811 597   smilkova.evanpu.cz      památkářka
        referát GIS a MIS
        ·  Malina Ondřej, Mgr., Ph.D.    352 684 796   777 477 934   malina.ondrejnpu.cz      památkář
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Kratochvílová Alžběta, Mgr.    352 684 796   724 663 694   kratochvilova.alzbetanpu.cz      dokumentátorka
        ·  Zeman Lubomír, Mgr.    352 684 796   773 743 283   zeman.lubomirnpu.cz      dokumentátor
        referát dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Marešová Petra    352 684 796   728 568 386   maresova.petranpu.cz      dokumentátorka
        ·  Žikeš Dan, Bc.    352 684 796        zikes.dannpu.cz      dokumentátor
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Konůpek Jan, Mgr. et Mgr.   *   352 684 796   724 663 693   konupek.jannpu.cz      památkář; garant - Ašsko, Fr.Lázeňsko a hrady KK
        oddělení garantů území
        ·  Konečný Jiří, Bc.    352 684 796   725 524 128   konecny.jirinpu.cz      památkář; garant - Sokolovsko, Kraslicko, Žluticko,Valečsko
        ·  Konůpková Horváthová Jana, Mgr.    352 684 796   606 666 416   horvathova.jananpu.cz      památkářka; garant - Chebsko
        ·  Lokajíček Vladimír, Mgr.   *   352 684 796   725 741 957   lokajicek.vladimirnpu.cz      památkář; garant - K. Vary, Ostrov, Jáchymov, Horní Blatná, Nejdek
        ·  Richterová Jana, Mgr.    352 684 796   778 760 092   richterova.jananpu.cz      památkářka; garant území - Mariánské Lázně
        oddělení specialistů
        ·  Adamec Vítězslav, Bc.    352 684 796   775 426 819   adamec.vitezslavnpu.cz      památkář
        ·  Chaloupka Jakub, Mgr.    352 684 796   724 811 655   chaloupka.jakubnpu.cz      památkář
        ·  Otáhal David, Mgr.   *   352 684 796   778 764 459   otahal.davidnpu.cz      památkář
        ·  Prekop Staňková Daniela, Mgr.   *   352 684 796   724 811 615   stankova.danielanpu.cz      památkářka
            referát archeologie
            ·  Prekop Filip, Mgr.    352 684 796   724 592 674   prekop.filipnpu.cz      archeolog