gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Plznipodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Kaigl Jan, Ing.arch., Ph.D.   *   377 360 919        kaigl.jannpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - referát
    ·  Levá Dagmar    377 360 929        leva.dagmarnpu.cz      asistentka
    ·  Pacandová Marcela    377 360 919   724 474 610   pacandova.marcelanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Pospíšilová Pavlína    377 360 929        pospisilova.pavlinanpu.cz      asistentka
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Bartůňková Eva, Ing.   *   377 360 916   606 666 401   bartunkova.evanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Rosenbaum Jan, Ing.    377 360 915   725 314 221   rosenbaum.jannpu.cz      správce informačních technologií
    ·  Staškovičová Pavla    377 360 927   724 853 456   staskovicova.pavlanpu.cz      referentka majetkové správy
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Černá Alena, PhDr.   *   377 360 932   725 428 922   cerna.alenanpu.cz      památkářka
        oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Bukovská Jana, Mgr.   *   377 360 939   778 474 601   bukovska.jananpu.cz      památkářka
            referát evidence nemovitých památek
            ·  Plešmíd Stanislav, DiS.    377 360 939   724 663 688   plesmid.stanislavnpu.cz      památkář
            referát evidence movitých památek
            ·  Koderová Lenka    377 360 947   724 292 785   koderova.lenkanpu.cz      památkářka; agenda zák. č. 71/94 Sb.
            ·  Nováčková Michaela, Mgr.   *   377 360 947   725 442 066   novackova.michaelanpu.cz      památkářka
            ·  Pilná Veronika, Mgr.    377 360 923        pilna.veronikanpu.cz      památkářka; MF, zprac. popisů, doplňov. fotodok., zajišť.bad.činnosti.
            ·  Štumbauer Tomáš, Mgr.    377 360 924   606 666 404   stumbauer.tomasnpu.cz      památkář
        referát GIS a MIS
        ·  Jedličková Renáta, Mgr.    377 360 936        jedlickova.renatanpu.cz      památkářka
        ·  Lišková Lenka, Bc.    377 360 936        liskova.lenkanpu.cz      památkářka
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Blatný Petr, Mgr.                     koordinační, projektový a programový pracovník
        ·  Jíchová Veronika, PhDr.    377 360 961        jichova.veronikanpu.cz      památkářka; SHP, OPD, archivní průzkum, plánová dokumentace
        ·  Karel Tomáš    377 360 822   606 666 415   karel.tomasnpu.cz      památkář
        ·  Kodera Radovan, MgA.    377 360 912   728 103 457   kodera.radovannpu.cz      památkář
        ·  Kratochvílová Alžběta, Mgr.    377 360 922   724 663 694          památkářka
        ·  Kroupa Pavel, PhDr.    377 360 922   731 015 547   kroupa.pavel2npu.cz      památkář
        oddělení dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Bláhová Hana    377 360 950        blahova.hananpu.cz      dokumentátorka; odborná spisovna
        ·  Kováčová Jaroslava    377 360 914   603 100 818   kovacova.jaroslavanpu.cz      památkářka; fotoarchiv
        ·  Matásek Karel, Mgr.   *   377 360 926        matasek.karelnpu.cz      dokumentátor
        ·  Svoboda Vlastimil    377 360 946        svoboda.vlastimilnpu.cz      památkář; archivy
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Domanický Pavel, Ing.   *   377 360 930   606 664 341   domanicky.pavelnpu.cz      památkář
        oddělení garantů území
        ·  Aubrechtová Alena, Mgr.    377 360 948   724 586 282   aubrechtova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Černý Michal, Mgr.    377 360 930   724 663 697   cerny.michalnpu.cz      památkář
        ·  Danda Patrik, Ing.arch.   *   377 360 948   606 666 400   danda.patriknpu.cz      památkář
        ·  Lindauerová Markéta, Ing.    377 360 960   777 534 957   lindauerova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Pohořalá Jitka, Ing.arch.    377 360 938   602 214 415   pohorala.jitkanpu.cz      památkářka
        ·  Romportlová Lucie, Mgr.    377 360 935   777 534 960   romportlova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Růžičková Lenka, Ing.arch.    377 360 954   777 534 926   ruzickova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Šnajdrová Monika, Ing.    377 360 948   777 534 956   snajdrova.monikanpu.cz      památkářka
        ·  Tuma David, Mgr., Ph.D.    377 360 933   725 847 261   tuma.davidnpu.cz      památkář
        ·  Válová Marie, Mgr.    377 360 962   778 531 413   valova.marienpu.cz      památkářka
        oddělení specialistů
        ·  Břízová Miroslava, Ing.arch.   *   377 360 931   724 853 555   brizova.miroslavanpu.cz      památkářka; urbanismus
        ·  Drncová Ludmila, Mgr.    377 360 938   606 666 411   drncova.ludmilanpu.cz      památkářka; restaurování
        ·  Drncová Ludmila, Bc.    377 360 960        drncova.ludmila2npu.cz      památkářka; restaurování
        ·  Foud Karel, Mgr.    377 360 962   606 665 787   foud.karelnpu.cz      památkář; lidová architektura
        ·  Kovařík Viktor, PhDr.    377 360 960   724 663 816   kovarik.viktornpu.cz      výzkumný a vývojový pracovník; restaurování
        ·  Kovaříková Lenka, Mgr.    377 360 940   778 487 594   hradilova.lenkanpu.cz      památkářka; restaurování
        ·  Tlustá Lucie, Ing.    377 360 917   778 433 221   tlusta.lucienpu.cz      památkářka; historické zahrady a parky
        ·  Zouharová Soňa, Bc.    377 360 962   776 437 589   zouharova.sonanpu.cz      památkářka; restaurování
 
 
    oddělení archeologie
    ·  Foster Linda, Mgr.    377 360 958   724 663 699   foster.lindanpu.cz      archeoložka
    ·  Kasl Filip, PhDr.    377 360 958   778 481 084   kasl.filipnpu.cz      archeolog
    ·  Sokol Petr, Mgr.   *   377 360 958   724 663 697   sokol.petrnpu.cz      archeolog
    ·  Waldmannová Marcela, Mgr.    377 360 958   606 666 418   waldmannova.marcelanpu.cz      archeoložka