gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicíchpodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Šnejd Daniel, Ing., DiS.   *   387 312 140   724 053 332   snejd.danielnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Gaži Martin, Mgr.   *   387 312 140   724 929 933   gazi.martinnpu.cz      pracovník vztahů k veřejnosti, redaktor
    ·  Kohlíčková Renata    387 312 140   602 626 733   kohlickova.renatanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Neprašová Eva, Bc.    387 312 140   777 454 383   neprasova.evanpu.cz      asistentka
    ·  Voleská Kateřina, Mgr.    386 356 921   602 626 736   voleska.katerinanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Böhmová Marta, RNDr.    387 312 140        bohmova.martanpu.cz      referentka majetkové správy
    ·  Dupkaničová Eva, Ing.   *   387 312 140   775 444 130   dupkanicova.evanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Kuncipálová Dominika, Bc.    387 312 140        kuncipalova.dominikanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Sompek Karel    387 312 140   775 443 968   sompek.karelnpu.cz      provozář
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Hájek Pavel, PhDr.   *   387 312 140   607 556 510   hajek.pavelnpu.cz      památkář
        oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Štorková Jana, Ing.arch.   *   387 312 140   725 163 056   storkova.jananpu.cz      památkářka
            referát evidence nemovitých památek
            ·  Drozda Jakub    387 312 140   724 568 006   drozda.jakubnpu.cz      památkář
            ·  Kočková Zdeňka, Ing.arch.    387 312 140   778 531 833   kockova.zdenkanpu.cz      památkářka
            ·  Paloušová Zdenka, Mgr.    387 312 140        palousova.zdenkanpu.cz      památkářka; evidence a dokumentace movitých církevních památek, památkář
            ·  Princ Marek, Ing.    380 711 026        princ.mareknpu.cz      památkář
            referát evidence movitých památek
            ·  Badalová Marie, Mgr.    387 312 140   775 444 142   badalova.marienpu.cz      památkářka
            ·  Brašničková Dagmar    387 312 140   775 443 971   brasnickova.dagmarnpu.cz      dokumentátorka
            ·  Štědrá Miroslava, Mgr.    387 312 140   602 626 813   stedra.miroslavanpu.cz      památkářka, dokumentátorka
            ·  Zuzáková Eva, Mgr.   *   387 312 140   724 568 070   zuzakova.evanpu.cz      památkářka
        referát GIS a MIS
        ·  Pikous Miroslav, Ing.    387 312 140   775 443 972   pikous.miroslavnpu.cz      památkář
        oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Babická Veronika, DiS.    387 312 140   775 891 981   babicka.veronikanpu.cz      dokumentátorka
        ·  Bloch Jiří, Mgr.    380 711 026   724 054 738   bloch.jirinpu.cz      památkář
        ·  Eliška Jan, Mgr.    387 312 140   778 726 887   eliska.jannpu.cz      památkář
        ·  Hansová Jarmila, Mgr.   *   387 312 140   725 314 205   hansova.jarmilanpu.cz      památkářka; archivní rešerše
        oddělení dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Kotyzová Lenka    387 312 140   728 646 593   kotyzova.lenkanpu.cz      archivářka
        ·  Krylová Ivona, Bc.    387 312 140        krylova.ivonanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
        ·  Nováková Martina, Mgr.    387 312 140   777 477 359   novakova.martinanpu.cz      knihovnice
        ·  Prokopová Zdeňka, PhDr.   *   387 312 140   724 965 361   prokopova.zdenkanpu.cz      památkářka
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Kovářová Daniela, Mgr.    387 312 140   773 758 181   kovarova.danielanpu.cz      asistentka
    ·  Pálková Naděžda, Ing.arch.   *   387 312 140   724 924 931   palkova.nadezdanpu.cz      památkářka
        oddělení garantů území
        ·  Burian Jaroslav, Ing., CSc.    387 312 140   775 891 981   burian.jaroslavnpu.cz      památkář
        ·  Hájek Václav, Ing.    387 312 140   778 770 486   hajek.vaclav2npu.cz      památkář
        ·  Hanetšlegr Miroslav, Ing.    387 312 140   725 314 207   hanetslegr.miroslavnpu.cz      památkář
        ·  Kohoutek Petr, Ing.    387 312 140   602 626 717   kohoutek.petrnpu.cz      památkář
        ·  Kotrba Petr, Ing.    387 312 140   602 626 724   kotrba.petrnpu.cz      památkář; ČK, ST
        ·  Liška Radek, Ing.arch.    387 312 140   724 965 364   liska.radeknpu.cz      památkář
        ·  Novotná Hana, Ing.    387 312 140   602 626 725   novotna.hananpu.cz      památkářka
        ·  Rýcová Hana, Ing.    387 312 140   728 726 886   rycova.hananpu.cz      památkářka
        ·  Thimová Danuše, Ing.   *   387 312 140   724 965 363   thimova.danusenpu.cz      památkářka
        ·  Vinařová Alena, Ing.arch.    387 312 140   602 626 718   vinarova.alenanpu.cz      památkářka
        oddělení specialistů
        ·  Ehrlich Marek, Ing.   *   387 312 140   725 586 074   ehrlich.mareknpu.cz      památkář
        ·  Ehrlichová Olga, Ing.    387 312 140        ehrlichova.olganpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
        ·  Pešková Klára, Ing.arch.    387 312 140   602 614 541   peskova.klaranpu.cz      památkářka
        ·  Šťastná Gabriela, Ing.    777 355 150        stastna.gabrielanpu.cz      památkářka
        ·  Trojáková Michaela, Bc.              trojakova.michaelanpu.cz      památkářka
        oddělení restaurování
        ·  Geršlová Dagmar, Mgr.    387 312 140   602 626 772   gerslova.dagmarnpu.cz      památkářka
        ·  Lavička Roman, PhDr., Ph.D.    387 312 140   602 627 384   lavicka.romannpu.cz      památkář
        ·  Ourodová Ludmila, PhDr. Mgr., Ph.D.   *   387 312 140   725 584 071   ourodova.ludmilanpu.cz      památkářka
        referát památek s mezinárodním statusem
        ·  Erbanová Eva, Mgr.    387 312 140   778 526 346   erbanova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Špinarová Michaela, Ing.arch.   *   380 711 026   602 627 440   spinarova.michaelanpu.cz      památkářka
 
 
    oddělení archeologie
    ·  Havlice Jiří, Mgr.   *   387 312 140   724 965 362   havlice.jirinpu.cz      archeolog
    ·  Kolářová Zdeňka, Mgr.    387 312 140   725 586 079   kolarova.zdenkanpu.cz      archeoložka
    ·  Lesáková Ivana    387 312 140        lesakova.ivananpu.cz      dokumentátorka
    ·  Mašková Hana, Mgr.              maskova.hananpu.cz      archeoložka