gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Prazepodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Žižka Jan, Ing.   *   274 008 261   607 705 743   zizka.jannpu.cz      památkář; ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Bonaventurová Marie    274 008 201        bonaventurova.marienpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Klapetková Olga, PhDr.   *   274 008 283   724 824 723   klapetkova.olganpu.cz      redaktorka
    ·  Kovaříková Alena    274 008 111        kovarikova.alenanpu.cz      asistentka
    ·  Roubíčková Dita, Mgr.    274 008 285   724 959 208   roubickova.ditanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Hanák Karel    274 008 147   775 443 960   hanak.karelnpu.cz      provozář
    ·  Havlovic Luboš    274 008 145   606 666 407   havlovic.lubosnpu.cz      referent majetkové správy
    ·  Krabcová Šárka   *   274 008 154   724 354 652   krabcova.sarkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Mikešová Kateřina, Ing.    274 008 154        mikesova.katerinanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Tutr Václav    274 008 284   724 772 829   tutr.vaclavnpu.cz      správce informačních technologií
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Razím Vladislav, PhDr.   *   274 008 281   606 390 482   razim.vladislavnpu.cz      památkář; vedoucí odboru
        oddělení evidence nemovitých památek
        ·  Karásková Martina, Mgr.    274 008 238   724 110 380   karaskova.martinanpu.cz      památkářka; evidence nem. památek - okr. Mělník, Pha-východ, Rakovník
        ·  Koukalová Šárka, Mgr.    274 008 234   725 838 615   koukalova.sarkanpu.cz      památkářka; nemovité památky v okresech BN a KH
        ·  Minář Ivan, PhDr., Ph.D.    274 008 222   724 815 991   minar.ivannpu.cz      památkář; regionální kartotéka ÚSKP, nemovité památky v okr. KO,MB,NB
        ·  Prixová Dvorská Hana, Mgr.   *   274 008 289   737 342 960   prixova.hananpu.cz      památkářka; evidence nem. památek - okr. Kladno, Příbram, Pha-západ
        oddělení evidence movitých památek
        ·  Fesslová Helena    274 008 225   724 826 754   fesslova.helenanpu.cz      dokumentátorka
        ·  Horáček Jaroslav, Mgr., DiS.    274 008 230   725 538 227   horacek.jaroslavnpu.cz      památkář; mobiliární fondy, fototéka, badatelé
        ·  Kolářová Šárka, Mgr.   *   274 008 233   724 106 295   kolarova.sarkanpu.cz      památkářka; movité památky, ISO
        ·  Kovářová Lenka, Bc.    274 008 231   770 122 595   kovarova.lenkanpu.cz      památkářka
        referát GIS a MIS
        ·  Jankulíková Alžběta, Mgr.         606 658 564   jankulikova.alzbetanpu.cz      památkářka
        ·  Marounek Jiří    274 008 223        marounek.jirinpu.cz      dokumentátor; Editor GIS
        ·  Vácha Petr, Mgr.    274 008 223        vacha.petrnpu.cz      památkář; nemovité památky, zvony
        oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Jesenský Vít, Ing.arch., Ph.D.    274 008 286   728 085 997   jesensky.vitnpu.cz      památkář
        ·  Nachtmannová Alena, PhDr., Ph.D.    274 008 287        nachtmannova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Veselý Jan, Ing.arch.    274 008 287   602 579 967   vesely.jannpu.cz      památkář
        oddělení dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Geislerová Olga    274 008 282   724 474 662   geislerova.olganpu.cz      dokumentátorka; archiv dokumentace
        ·  Juráček Roman    274 008 221        juracek.romannpu.cz      dokumentátor; fototéka
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Poslušná Radka    274 008 274        poslusna.radkanpu.cz      asistentka
    ·  Zápalková Eva, Mgr.   *   274 008 211   773 774 235   zapalkova.evanpu.cz      památkářka; vedoucí odboru
        oddělení garantů území
        ·  Burešová Alexandra, Ing.    274 008 272   770 147 540   buresova.alexandranpu.cz      památkářka
        ·  Černochová Jindřiška, Mgr.    274 008 273   606 658 564   cernochova.jindriskanpu.cz      památkářka
        ·  Gottwaldová Markéta, Ing.    274 008 267   723 014 113   gottwaldova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Havlíková Dorota, Ing.arch.    274 008 273   602 230 655   havlikova.dorotanpu.cz      památkářka
        ·  Hlaváčková Veronika, Mgr.    274 008 167   724 517 283   hlavackova.veronikanpu.cz      památkářka; okres Mělník
        ·  Hofreiterová Dita, Ing.    274 008 162        hofreiterova.ditanpu.cz      památkářka
        ·  Kosová Eva, Ing.arch.    274 008 272   723 381 912   kosova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Láska Vojtěch, Ing.arch.    274 008 113   606 761 933   laska.vojtechnpu.cz      památkář
        ·  Mikešová Eva, Mgr.    274 008 162   775 881 474   mikesova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Musilová Andrea, Ing.arch.    274 008 272   606 658 564   musilova.andreanpu.cz      památkářka
        ·  Pospíšil Aleš, PhDr.         724 614 669   pospisil.alesnpu.cz      památkář
        ·  Primusová Dagmar, Ing.    274 008 265   606 756 335   primusova.dagmarnpu.cz      památkářka
        ·  Řepková Hana, Ing.arch.    274 008 224   724 959 210   repkova.hananpu.cz      památkářka; územní garant: ORP Hořovicko, Dobříšsko, Sedlčansko, Voticko
        ·  Schmidová Barbora, Ing.arch.    274 008 270   607 705 615   schmidova.barboranpu.cz      památkářka; garant pro ORP Nymburk, Čáslav, Říčany
        ·  Volfová Eva, Ing.arch.    274 008 265   607 657 497   volfova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Vyletová Eva, Ing.arch.    274 008 266   607 709 722   vyletova.evanpu.cz      památkářka
        oddělení specialistů
        ·  Berková Jana, Mgr.   *   274 008 262   607 709 768   berkova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Hanzlíková Markéta, Mgr.    274 008 264   606 756 336   hanzlikova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Rákosníková Alena, Ing.arch.    274 008 275   606 629 325   rakosnikova.alenanpu.cz      památkářka; urbanismus, technické památky, lidová architektura
        ·  Rudl Aleš, Ing.    274 008 268   602 579 984   rudl.alesnpu.cz      památkář; historické zahrady a parky
        oddělení restaurování
        ·  Kuldová Marie, Mgr. Bc.    274 008 252   602 275 368   kuldova.marienpu.cz      památkářka
        ·  Maděrová Ludmila, Mgr.   *   274 008 271   724 877 566   maderova.ludmilanpu.cz      památkářka
        referát památek s mezinárodním statusem
        ·  Mrázek Jiří, Ing.arch.    274 008 212   606 686 113   mrazek.jirinpu.cz      památkář
 
 
    oddělení archeologie
    ·  Králová Bohumila, Ing.    274 008 270        kralova.bohumilanpu.cz      archeoložka
    ·  Kypta Jan, Mgr., Ph.D.    274 008 287   724 873 055   kypta.jannpu.cz      archeolog
    ·  Laval Filip, Mgr., Ph.D.    274 008 209   777 719 063   laval.filipnpu.cz      archeolog
    ·  Neustupný Zdeněk, Mgr.   *   274 008 209   602 252 897   neustupny.zdeneknpu.cz      archeolog