gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, územní odborné pracoviště v Prazepodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
ředitel ÚOP
·  Šefců Ondřej, Ing.arch.   *   234 653 122   724 663 561   sefcu.ondrejnpu.cz      ředitel územního odborného pracoviště
 
 
    kancelář ředitele - oddělení
    ·  Balašová Lenka, DiS.              balasova.lenkanpu.cz      archivářka
    ·  Holasová Andrea, Mgr.    234 653 120   776 178 914   holasova.andreanpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka
    ·  Holečková Jana    234 653 341   725 358 720   holeckova.jananpu.cz      asistentka; podatelna
    ·  Stejskal Hynek    234 653 121        stejskal.hyneknpu.cz      administrativní a spisový pracovník
 
 
    oddělení ekonomiky a provozu
    ·  Dolínková Darja, Ing.   *   234 653 130   725 358 718   dolinkova.darjanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Kuthanová Martina, Mgr.    234 653 339        kuthanova.martinanpu.cz      referentka majetkové správy
 
 
    odbor evidence, dokumentace a IS
    ·  Hájek Josef, Mgr.   *   234 653 131   602 226 851   hajek.josefnpu.cz      památkář, dokumentátor
        oddělení evidence, dokumentace a informací
        ·  Baláček Jan, Bc.   *   234 653 203   602 226 445   balacek.jannpu.cz      památkář
            referát evidence nemovitých památek
            ·  Houšková Kateřina, Mgr.    234 653 204   602 230 066   houskova.katerinanpu.cz      památkářka
            ·  Kracík Matyáš, Ing.arch.    234 653 204   602 230 066   kracik.matyasnpu.cz      památkář
            ·  Pospíchalová Zuzana, Mgr.    234 653 204        pospichalova.zuzananpu.cz      památkářka
            referát evidence movitých památek
            ·  Kalousková Kristýna, Mgr.    234 563 205   775 443 494   kalouskova.kristynanpu.cz      památkářka
            ·  Savická Pavla, Bc.              savicka.pavlanpu.cz      památkářka
            ·  Srovnal Filip, Mgr.    234 653 208   602 215 517   srovnal.filipnpu.cz      památkář
            ·  Tomagová Hana, Mgr.    234 653 210   724 663 634   tomagova.hananpu.cz      památkářka; evidence movitých památek, ISO
        referát GIS a MIS
        ·  Havlík Přemysl    234 653 215   724 568 964   havlik.premyslnpu.cz      památkář, dokumentátor; MIS
        ·  Nový Vratislav, Mgr.   *   234 653 205   724 100 991   novy.vratislavnpu.cz      památkář, dokumentátor
        referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
        ·  Bartoš Ladislav, Ing.arch.    234 653 257   602 226 035   bartos.ladislavnpu.cz      památkář; operativní dokumentace, stavebně-historické průzkumy
        oddělení dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Kusáková Anna, Bc.    234 653 204   606 580 903   kusakova.annanpu.cz      dokumentátorka
        ·  Matiášková Lenka   *   234 653 212   775 443 499   matiaskova.lenkanpu.cz      knihovnice; restaurátorské zprávy
        ·  Seidlová Markéta    234 653 211   775 443 499   seidlova.marketanpu.cz      dokumentátorka
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Daňhelová Petra, Mgr.              danhelova.petranpu.cz      památkářka
    ·  Pohlová Renata    234 653 332   602 658 195   pohlova.renatanpu.cz      asistentka
        oddělení garantů území I.
        ·  Cibulová Petra, Ing.arch.    234 653 277   602 230 581   cibulova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Furáková Iva, PhDr.   *   234 653 284   602 230 584   furakova.ivanpu.cz      památkářka
        ·  Hýbner Jan, Ing.arch.    234 653 276   778 520 957   hybner.jannpu.cz      památkář
        ·  Chmelenský Jiří, PhDr.              chmelensky.jirinpu.cz      památkář
        ·  Koberová Veronika, Mgr.   *   234 653 280   602 230 122   koberova.veronikanpu.cz      památkářka
        ·  Lierová Marketa, Ing.arch.    234 653 274   602 230 588   lierova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Maloušek Jan, Ing.arch.    234 653 275   602 230 582   malousek.jannpu.cz      památkář; Nové Město - část
        ·  Mrázová Kateřina, Ing.arch.    234 653 276   602 385 870   mrazova.katerinanpu.cz      památkářka
        ·  Novák Jiří, Mgr.              novak.jirinpu.cz      památkář
        ·  Rubešová Terezie, Mgr.    234 653 283   602 230 833   rubesova.terezienpu.cz      památkářka
        ·  Rusoová Irena, Ing.arch.    234 653 206   773 778 698   rusoova.irenanpu.cz      památkářka
        ·  Zelenková Olga, Ing.arch.    234 653 282   602 230 591   zelenkova.olganpu.cz      památkářka
        oddělení garantů území II.
        ·  Dolejská Pavlína, Mgr.    234 653 260   602 230 758   dolejska.pavlinanpu.cz      památkářka
        ·  Dryková Iva    234 653 254   602 231 092   drykova.ivanpu.cz      památkářka
        ·  Galusová Lucie, Mgr., Ph.D.              galusova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Hubrtová Zuzana, Ing.arch.   *   234 653 134   602 231 149   hubrtova.zuzananpu.cz      památkářka
        ·  Křížková Alena, Mgr.    234 653 256   778 748 843   krizkova.alenanpu.cz      památkářka
        ·  Křížová Hedvika, Mgr.    234 653 252   602 230 168   krizova.hedvikanpu.cz      památkářka
        ·  Lacinová Miroslava, Mgr.    234 653 251   602 231 467   lacinova.miroslavanpu.cz      památkářka
        ·  Lattonová Markéta, Mgr.    602 230 317        lattonova.marketanpu.cz      památkářka
        ·  Minářová Gabriela, Ing.arch.    234 653 252   777 208 637   minarova.gabrielanpu.cz      památkářka; G2 (Vinohrady)
        ·  Namyslov Petr, Ing.arch.    234 653 253   603 553 104   namyslov.petrnpu.cz      památkář
        ·  Schránilová Anna, Ing.arch.   *   234 653 134   724 283 639   schranilova.annanpu.cz      památkářka
        ·  Spálenková Radana, Mgr.              spalenkova.radananpu.cz      památkářka
        ·  Wells Magdaléna, Mgr.    234 653 138        wells.magdalenanpu.cz      památkářka
        oddělení specialistů
        ·  Andrade Dneboská Milena, Ing.    234 653 138   602 230 624   andrade.milenanpu.cz      památkářka; historická zeleň (parky, zahrady, krajina)
        ·  Bambas Josef, Ing.    234 653 259   775 893 631   bambas.josefnpu.cz      památkář; lidová architektura
        ·  Hoftichová Petra, PhDr.              hoftichova.petranpu.cz      památkářka
        ·  Poliačiková Zdenka, Ing.arch.   *   234 653 258   602 226 335   poliacikova.zdenkanpu.cz      památkářka; historický urbanismus
        referát památek s mezinárodním statusem
        ·  Gája Robert, Mgr.   *   234 653 201   606 694 638   gaja.robertnpu.cz      památkář
        ·  Šubrtová Jana, Mgr.    234 653 279   602 230 154   subrtova.jananpu.cz      památkářka
 
 
    odbor archeologie
    ·  Podliska Jaroslav, PhDr., Ph.D.   *   234 653 132   602 230 289   podliska.jaroslavnpu.cz      památkář
        oddělení péče o archeologické dědictví
        ·  Čiháková Jarmila, PhDr.   *   234 653 314   602 230 172   cihakova.jarmilanpu.cz      archeoložka
        ·  Gut Vladimír, Mgr.    234 653 312        gut.vladimirnpu.cz      dokumentátor
        ·  Kovář Miroslav, Mgr.    234 653 312        kovar.miroslavnpu.cz      archeolog
        ·  Lochmann Zdeněk, PhDr.    234 653 307   602 230 168   lochmann.zdeneknpu.cz      archeolog
        ·  Semerád Matouš, Ing.arch.    234 653 146   602 231 348   semerad.matousnpu.cz      archeolog
        ·  Staňková Veronika, Mgr.    234 653 311   602 230 288   stankova.veronikanpu.cz      archeoložka
        ·  Taibl Pavel, Bc.              taibl.pavelnpu.cz      archeolog
        ·  Žďárská Anna, Mgr.    234 653 305   724 284 208          archeoložka
        oddělení archeologických výzkumů
        ·  Flek František, Bc.    234 653 305   602 230 308   flek.frantiseknpu.cz      dokumentátor
        ·  Havrda Jan, Mgr.   *   234 653 308   602 230 173   havrda.jannpu.cz      archeolog
        ·  Müller Martin    234 653 313   739 778 668   muller.martinnpu.cz      dokumentátor
        ·  Růžička Michal    234 653 306        ruzicka.michalnpu.cz      dokumentátor
        ·  Šebera Milan    234 653 146        sebera.milannpu.cz      archeologický dělník
        ·  Vachuda Jiří    234 653 315        vachuda.jirinpu.cz      dokumentátor
        oddělení péče o archeologické nálezy
        ·  Cymbalak Tomasz Marian, Mgr.   *   234 653 310   736 666 482   cymbalak.tomasznpu.cz      archeolog
        ·  Fiškandlová Ivana    234 653 304        fiskandlova.ivananpu.cz      restaurátorka
        ·  Křepelová Johana    234 653 304        krepelova.johananpu.cz      konzervátorka
        ·  Novotná Doubravka    234 653 301        hajmanova.doubravkanpu.cz      konzervátorka
        ·  Podlisková Jana    234 653 302        podliskova.jananpu.cz      dokumentátorka
        ·  Smutka Libor    234 653 313   725 377 376   smutka.libornpu.cz      správce depozitáře, dokumentátor
        ·  Svatošová Sylvie    234 653 303        svatosova.sylvienpu.cz      restaurátorka