gen.územní odborná pracovištěúzemní památkové správy
ředit.  Praha  stř.Čechy  Č.Budějovice  Plzeň  Loket  Ústí n.L.  Liberec  Josefov  Pardubice  Telč  Brno  Olomouc  Kroměříž  Ostrava  Praha  Č.Budějovice  Sychrov  Kroměříž 

NPÚ, generální ředitelstvípodle abecedy
organizační útvar, pracovník| ved.| telefon| služ.mobil| e-mail| kde| činnost
 
 
generální ředitel NPÚ
·  Goryczková Naděžda, Ing.arch.   *   257 010 167        goryczkova.nadezdanpu.cz      generální ředitelka
 
 
    referát bezpečnostního ředitele NPÚ
    ·  Polatová Eva    724 663 619   724 663 619   polatova.evanpu.cz      bezpečnostní referentka; bezpečnostní ředitelka
 
 
    tiskový referát
 
 
    oddělení vědy a výzkumu
    ·  Knoppová Hana, Mgr.    257 010 121   725 896 868   knoppova.hananpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
    ·  Vavřinová Valburga, PhDr., Ph.D.   *   257 010 122   721 587 715   vavrinova.valburganpu.cz      výzkumná a vývojová pracovnice
 
 
    oddělení interního auditu
    ·  Bílek Jiří    724 663 580   724 663 580   bilek.jirinpu.cz      interní auditor
    ·  Bílý Radomír    724 663 605        bily.radomirnpu.cz      interní auditor
    ·  Kubíčková Tereza, Bc.    724 663 640        kubickova.terezanpu.cz      interní auditorka
    ·  Lukešová Dobroslava, Ing.    482 360 004   724 663 769   lukesova.dobroslavanpu.cz      interní auditorka
 
 
sekce prvního náměstka generálního ředitele
·  Spejchal Petr, Mgr. et Mgr.   *   257 010 149        spejchal.petrnpu.cz      výzkumný a vývojový pracovník
 
 
    sekretariát generálního ředitele - referát
    ·  Jačková Kateřina, Mgr.              jackova.katerinanpu.cz      památkářka
    ·  Mašková Romana    257 010 166   724 663 818   maskova.romananpu.cz      organizační pracovnice
 
 
    referát personalistiky
    ·  Krejčů Aleš, Ing.    386 351 556   606 619 292   krejcu.alesnpu.cz      personalista
 
 
    referát spisovny a podatelny
    ·  Charous Vít, Mgr.   *   257 010 171   736 531 155   charous.vitnpu.cz      administrativní a spisový pracovník
    ·  Roubíčková Hana    257 010 102   724 663 774   roubickova.hananpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
    ·  Vetráková Pavlína, Mgr.    257 010 171        vetrakova.pavlinanpu.cz      administrativní a spisová pracovnice
 
 
    referát pro kulturní dědictví a zahraniční vztahy
    ·  Mikešová Pavla, Mgr.    257 010 140   725 896 881   mikesova.pavlanpu.cz      památkářka
    ·  Řepa Tomáš, Mgr.    220 184 095   724 663 614   repa.tomasnpu.cz      památkář
 
 
    odbor právní služby
    ·  Petrová Markéta, Mgr.   *   257 010 139   724 663 567   petrova.marketanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
        právní oddělení
        ·  Angelisová Kateřina, Mgr.    257 010 110        angelisova.katerinanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Bláhová Zuzana, Mgr.    257 010 147        blahova.zuzananpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Janouchová Miroslava    257 010 134        janouchova.miroslavanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Lokšová Lucie, Bc.    257 010 137        loksovaup.npu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Ondráčková Jana, Mgr.    257 010 155        ondrackova.jananpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Svobodová Lenka, PaedDr.    257 010 133        svobodova.lenkanpu.cz      referentka majetkové správy; metodik
        oddělení veřejných zakázek
        ·  Dvořák Miloš, Ing., MBA              dvorak.milosnpu.cz      referent majetkové správy
        ·  Lichtblauová Kateřina, Bc.    257 010 138   728 116 261   lichtblauova.katerinanpu.cz      referentka majetkové správy; Referent oddělení veřejných zakázek
 
 
    odbor informatiky
    ·  Volfík Petr, Ing.   *   257 010 131   724 663 555   volfik.petrnpu.cz      projektant informačních systémů
        oddělení památkové informatiky a odborných informačních systémů
        ·  Blažková Irena, Ing.    257 010 146   602 794 063   blazkova.irenanpu.cz      památkářka
        ·  Kuča Karel    257 010 106        kuca.karelnpu.cz      památkář
        ·  Lazák Martin, Ing.   *   257 010 106   724 663 646   lazak.martinnpu.cz      projektant informačních systémů, památkář
        ·  Syrový Jiří, Ing.arch. Ing.    539 012 009   724 663 575   syrovy.jirinpu.cz      památkář
        ·  Škaloud Dušan, Bc.    257 010 114        skaloud.dusannpu.cz      správce informačních technologií
        oddělení provozní informatiky a správy ICT
        ·  Babka Karel    257 010 555   724 663 777   babka.karelnpu.cz      správce informačních technologií
        ·  Bečvář Ladislav    257 010 555   724 663 582   becvar.ladislavnpu.cz      správce operačního systému
        ·  Dohnal Martin, Ing.   *   257 010 555   724 663 568   dohnal.martinnpu.cz      systémový inženýr
        oddělení geografických informačních systémů
        ·  Ambrožová Jelena, prom.mat.    257 010 252   724 663 813   ambrozova.jelenanpu.cz      památkářka
        ·  Eismann Šimon, Mgr.    257 010 161   724 663 557   eismann.simonnpu.cz      projektant informačních systémů
        ·  Podrazilová Hausknechtová Svatava, Ing.    257 010 282   724 663 632   podrazilova.svatavanpu.cz      památkářka
        ·  Syrová Zuzana, Ing.arch.   *   539 012 009   724 663 633   syrova.zuzananpu.cz      památkářka
        ·  Štoncnerová Anna    257 010 104   724 663 595   stoncnerova.annanpu.cz      památkářka
 
 
    odbor prezentace a vnějších vztahů
        referát webové redakce
        ·  Hubertová Kateřina, Ing.    603 918 009        hubertova.katerinanpu.cz      redaktorka
        referát knihkupectví a informačního centra NPÚ
        ·  Handrejch Miroslav    234 653 331   739 752 968   handrejch.miroslavnpu.cz      obchodní referent
        ·  Pávková Kateřina    234 653 331   724 663 598   pavkova.katerinanpu.cz      obchodní referentka
        referát prezentace a produkce
        ·  Hegerová Tamara    606 760 620        hegerova.tamaranpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
        ·  Indrová Semelková Romana, DiS.    315 781 146        indrova.romananpu.cz      pracovnice vztahů k veřejnosti
        ediční oddělení
        ·  Bachtík Jakub, Mgr.    257 010 144   728 066 181   bachtik.jakubnpu.cz      redaktor
        ·  Ernstová Lucie, Mgr.    257 010 144   724 663 586          památkářka, redaktorka
        ·  Hyťha Lukáš, Mgr.    257 010 145   724 663 606   hytha.lukasnpu.cz      redaktor
        ·  Krejčiříková Karolína    257 010 143        krejcirikova.karolinanpu.cz      redaktorka
 
 
    odbor edukace a dalšího vzdělávání
        oddělení dalšího vzdělávání
        ·  Řezníčková Hana, PhDr.    234 653 337   724 663 587   reznickova.hananpu.cz      lektorka
        ·  Samojská Kateřina, Mgr., Ph.D.   *   567 213 116   778 716 567   samojska.katerinanpu.cz      památkářka
        ·  Štulc Josef, doc. PhDr.    257 010 135   602 162 563   stulc.josefnpu.cz      lektor
        oddělení edukace
        ·  Hudec Petr, Mgr.    608 814 723        hudec.petrnpu.cz      lektor
        ·  Lasotová Vladimíra, Mgr.    596 628 459   775 412 052   lasotova.vladimiranpu.cz      lektorka; technické památky
        ·  Rezková Přibylová Naděžda, MgA.   *   567 213 116   775 873 239   rezkova.nadezdanpu.cz      lektorka
 
 
sekce památkové péče
·  Jandusová Ivana    257 010 141   602 439 927   jandusova.ivananpu.cz      asistentka
·  Křížová Alexandra, Ing.arch.   *   257 010 117   724 663 569   krizova.alexandranpu.cz      památkářka
 
 
    referát památek s mezinárodním statusem
    ·  Bukovičová Olga, Mgr.    257 010 257   606 681 652   bukovicova.olganpu.cz      památkářka
    ·  Kroupová Petra, Mgr. Bc.    257 010 291        kroupova.petranpu.cz      památkářka
    ·  Kučová Věra, Ing.arch.   *   257 010 284   724 663 560   kucova.veranpu.cz      památkářka
 
 
    odbor evidence a dokumentace
    ·  Braunová Marie    257 010 306        braunova.marienpu.cz      asistentka
    ·  Ruizová Libuše, PhDr.   *   257 010 148   724 663 639   ruizova.libusenpu.cz      památkářka
        oddělení evidence nemovitých památek
        ·  Grausgruberová Lucie, Mgr.    257 010 119   724 663 602   grausgruberova.lucienpu.cz      památkářka
        ·  Hendrychová Kristina, Ing.   *   257 010 119   724 663 600   hendrychova.kristinanpu.cz      památkářka
        ·  Hladíková Trachtová Nela, Mgr.    257 010 112        hladikova.nelanpu.cz      památkářka
        ·  Horáková Mariana, Mgr.    257 010 103   725 163 051   horakova.mariananpu.cz      památkářka
        ·  Chladová Veronika, Mgr.    257 010 113   724 663 592   chladova.veronikanpu.cz      památkářka
        ·  Janovská Viktorie, Bc.    257 010 113        dancova.viktorienpu.cz      památkářka
        ·  Jelínková Adéla, Ing.arch.    257 010 103        jelinkova.adelanpu.cz      památkářka
        ·  Kmínek Michal, Mgr.    257 010 103        kminek.michalnpu.cz      památkář
        ·  Mervová Jana    257 010 103        mervova.jananpu.cz      dokumentátorka
        ·  Michl Lukáš    257 010 103        michl.lukasnpu.cz      dokumentátor
        ·  Šefraná Věra Adina, Mgr., Ph.D.    257 010 112        sefrana.adinanpu.cz      památkářka
        ·  Vacková Renata    257 010 123        vackova.renatanpu.cz      dokumentátorka
        oddělení evidence movitých památek
        ·  Baštýřová Hana, Mgr.    257 010 241        bastyrova.hananpu.cz      dokumentátorka
        ·  Boušková Eva, Bc.    257 010 120        bouskova.evanpu.cz      dokumentátorka
        ·  Bukovjanová Jitka    257 010 120        bukovjanova.jitkanpu.cz      dokumentátorka
        ·  Dědek Karel    257 010 246   724 663 558   dedek.karelnpu.cz      památkář; Integrovaný systém ochrany
        ·  Gaudek Tomáš, PhDr.    257 010 242        gaudek.tomasnpu.cz      památkář
        ·  Chmel Radovan    257 010 245   724 663 599   chmel.radovan2npu.cz      dokumentátor; ISO Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
        ·  Kudrna Miroslav    257 010 243        kudrna.miroslavnpu.cz      dokumentátor
        ·  Macková Kateřina    257 010 614   721 717 949   mackova.katerinanpu.cz      památkářka
        ·  Mudra Aleš, PhDr., Ph.D.   *   257 010 108   724 474 656   mudra.alesnpu.cz      památkář; evidence mobiliárních fondů a knihoven hradů a zámků
        ·  Radostová Šárka, Ing. Mgr., Ph.D.    257 010 243   724 663 601   radostova.sarkanpu.cz      památkářka
        ·  Vaňáková Klára, Bc.    257 010 241   724 663 603   vanakova.klaranpu.cz      památkářka
        oddělení výzkumů a průzkumů
        ·  Beránek Jan, Ing. Mgr., Ph.D.   *   220 184 081   724 663 803   beranek.jannpu.cz      památkář
        ·  Beránková Lucie    220 184 082   724 663 613   berankova.lucienpu.cz      dokumentátorka
        ·  Iša František, Mgr.    220 184 086   724 663 638   isa.frantiseknpu.cz      památkář; archivář-historik
        ·  Macek Petr, Ing., Ph.D.    220 184 084        macek.petrnpu.cz      památkář
        ·  Pařízek Marek, Mgr.    220 184 085        parizek.mareknpu.cz      památkář
        ·  Pařízková Čevonová Jana, Mgr. et Mgr.    220 184 085   724 663 611   cevonova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Patrný Michal, Mgr.    220 184 083   724 663 612   patrny.michalnpu.cz      památkář
        ·  Sommer Jan, Ing.    257 010 614   724 663 594   sommer.jannpu.cz      památkář
        ·  Záhorka Jindřich, Mgr.    220 184 086   724 663 604   zahorka.jindrichnpu.cz      památkář
        ·  Zahradník Pavel, PhDr.    257 010 118   724 663 592          památkář
        oddělení dokumentačních fondů a knihovny
        ·  Bezděk Ladislav, Mgr.   *   257 010 307   724 663 559   bezdek.ladislavnpu.cz      památkář
            referát fotografické dokumentace
            ·  Čapková Gabriela, MgA.    257 010 305   724 663 607   capkova.gabrielanpu.cz      dokumentátorka
            ·  Hocková Monika, Mgr.    257 010 302   724 663 608   hockova.monikanpu.cz      památkářka
            ·  Pavlíčková Anna    257 010 315        pavlickova.annanpu.cz      dokumentátorka
            ·  Slavíček Josef, Mgr.    257 010 316   724 663 609   slavicek.josefnpu.cz      dokumentátor
            ·  Veselá Hana    257 010 301   724 663 775   vesela.hananpu.cz      dokumentátorka
            referát plánové a grafické dokumentace
            ·  Brixová Michaela, Mgr.    235 312 811        brixova.michaelanpu.cz      dokumentátorka
            ·  Snopek Tomáš    235 312 811   737 386 155   snopek.tomasnpu.cz      dokumentátor; správce sbírky plánů, SHP a restaurátorských zpráv
            referát knihovny
            ·  Matysová Pavla    257 010 623   724 663 573   matysova.pavlanpu.cz      knihovnice
 
 
    odbor péče o památkový fond
    ·  Pácal Martin, PhDr.    257 010 225   724 566 209   pacal.martinnpu.cz      památkář
        oddělení garantů národních kulturních památek
        ·  Hančlová Jana, Ing.arch.    257 010 208   724 663 616   hanclova.jananpu.cz      památkářka
        ·  Holeček Jan, Mgr.    257 010 234   724 663 617   holecek.jannpu.cz      památkář
        ·  Chudárek Zdeněk, Ing.arch.    257 010 132   724 663 618   chudarek.zdeneknpu.cz      památkář
        ·  Jerie Pavel    567 213 116   602 238 851   jerie.pavelnpu.cz      památkář
        ·  Kahancová Karin, Mgr.    257 010 261   724 663 620   kahancova.karinnpu.cz      památkářka
        ·  Kibic Karel, Ing.arch., Ph.D.   *   257 010 283   607 657 441   kibic.karelnpu.cz      památkář
        ·  Kunrátková Lenka, Ing.    257 010 231   724 663 623   kunratkova.lenkanpu.cz      památkářka
        ·  Solař Miloš, Ing.arch.    257 010 283   724 663 625   solar.milosnpu.cz      památkář
        ·  Tichá Jana, Mgr. et Mgr.    257 010 222   724 663 825   ticha.jananpu.cz      památkářka; oddělení garantů NKP
        ·  Vítovský Jakub, PhDr.    257 010 118        vitovsky.jakubnpu.cz      památkář
        ·  Zemanová Monika, Ing.arch.    257 010 267        zemanova.monikanpu.cz      památkářka
        oddělení specialistů
        ·  Bureš Pavel, PhDr.    257 010 255   724 663 562   bures.pavelnpu.cz      památkář
        ·  Čerňanský Martin, Ing., Ph.D.    257 010 255   724 663 631   cernansky.martinnpu.cz      památkář
        ·  Dvořáková Eva, Ing.arch.    257 010 256   724 663 615   dvorakova.evanpu.cz      památkářka
        ·  Eliášová Barbora, Ing., Ph.D.    257 010 269   724 663 790   eliasova.barboranpu.cz      památkářka
        ·  Jarešová Sylvie, Ing.    257 010 269        jaresova.sylvienpu.cz      památkářka; historické zahrady a parky
        ·  Krusová Alena, Ing.arch., CSc.    257 010 262   724 663 621   krusova.alenanpu.cz      památkářka; specialista na památkový urbanismus a územní plánování
        ·  Merunková Iveta, Ing.arch., Ph.D.    257 010 205   725 358 456   merunkova.ivetanpu.cz      památkářka; specialista na urbanismus a územní plánování
        ·  Truxová Ina, Ing.   *   257 010 105   724 663 629   truxova.inanpu.cz      památkářka
        oddělení restaurování
        ·  Bednářová Terezie    257 010 129        bednarova.terezienpu.cz      památkářka
        ·  Fiřt Jan, Mgr.    235 312 811        firt.jannpu.cz      památkář; správce sbírky plánů, SHP a restaurátorských zpráv
        ·  Skalický Petr, Mgr.    257 010 129   724 663 824   skalicky.petrnpu.cz      památkář
        oddělení technologické laboratoře
        ·  Burianová Veronika, Ing.    257 010 333   724 332 334   burianova.veronikanpu.cz      památkářka
        ·  Hůlková Vladislava, Mgr.    257 010 331   724 566 652   krajcova.vladislavanpu.cz      památkářka
        ·  Kuneš Petr, Ing.    257 010 320   724 663 596   kunes.petrnpu.cz      památkář
        ·  Lesniaková Petra, Ing., Ph.D.    257 010 331   602 437 568          památkářka
        ·  Michoinová Dagmar, Ing., Ph.D.   *   257 010 312   724 663 644   michoinova.dagmarnpu.cz      památkářka
        ·  Setunská Gabriela, Ing.    257 010 320   725 358 475   setunska.gabrielanpu.cz      památkářka
 
 
    odbor archeologie
    ·  Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.   *   257 010 150   724 663 642   tomasek.martinnpu.cz      náměstek GŘ pro památkovou péči
        oddělení památkové archeologie
        ·  Knechtová Alena, Mgr.   *   542 536 112   724 663 577   knechtova.alenanpu.cz      archeoložka
        ·  Kučová Stanislava, Ing.    257 010 143   602 304 390   kucova.stanislavanpu.cz      památkářka
        ·  Militká Lenka, Mgr.    257 010 258   724 663 641   militka.lenkanpu.cz      archeoložka
        ·  Pařez Jan, Mgr.              parez.jannpu.cz      archeolog
        ·  Popelářová Pavla, Mgr.    257 010 258   724 663 814   popelarova.pavlanpu.cz      archeoložka
        ·  Vorlíčková Dagmar, Mgr.    542 536 132   724 663 635   vorlickova.dagmarnpu.cz      archeoložka
        oddělení evidence archeologických zásahů
        ·  Čáni Ján, Mgr.    257 010 252   724 663 627   cani.jannpu.cz      archeolog
        ·  Petříková Zuzana    257 010 252   724 663 812   petrikova.zuzananpu.cz      dokumentátorka
 
 
sekce provozně-ekonomická
·  Biersaková Marcela    220 184 061   724 557 494   biersakova.marcelanpu.cz      asistentka
·  Pešek Oldřich, Ing.   *   220 184 062   724 002 255   pesek.oldrichnpu.cz      provozně ekonomický náměstek GŘ
 
 
    odbor ekonomického řízení NPÚ
    ·  Lamačová Marta   *   220 184 099   724 663 578   lamacova.martanpu.cz      rozpočtářka
        referát personalistiky a mezd
        oddělení ekonomiky
        ·  Paganová Jiřina   *   220 184 066   724 663 574   paganova.jirinanpu.cz      finanční referentka
        ·  Šimková Petronila    220 184 098   602 439 952   simkova.petronilanpu.cz      finanční referentka
        oddělení správy majetku
        ·  Fejfar Jan    602 882 075        fejfar.jannpu.cz      dopravní referent
        ·  Koppová Lenka    220 184 072   724 663 579   koppova.lenkanpu.cz      referentka majetkové správy
        ·  Volhejn Zbyněk    257 010 444   602 468 450   volhejn.zbyneknpu.cz      řidič
 
 
    odbor ekonomického řízení ÚOP - detašované pracoviště Ostrava
    ·  Hlostová Linda, Ing.    775 443 936        hlostova.lindanpu.cz      finanční referentka
    ·  Lukášová Radka, Ing.   *   724 664 007        lukasova.radkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
        oddělení ekonomiky ÚOP - detašované pracoviště Ostrava
        ·  Janovičová Michaela    724 664 013        janovicova.michaelanpu.cz      účetní; ÚOP Č. Budějovice, Olomouc
        ·  Kanurkovová Lucie, DiS.    724 664 013        kanurkovova.lucienpu.cz      účetní; ÚOP Kroměříž, Pardubice
        ·  Michalíková Lenka, Ing.    778 493 460        michalikova.lenkanpu.cz      účetní; ÚOP Josefov, Ústí nad Labem
        ·  Mikalová Šárka    773 793 418        mikalova.sarkanpu.cz      účetní; ÚOP Stř. Č., Plzeň
        ·  Paděrová Irena    775 443 937        paderova.irenanpu.cz      účetní; ÚOP Telč, Liberec
        ·  Tomanová Ivana, Ing.              tomanova.ivananpu.cz      účetní
        ·  Venglářová Iveta, Ing.   *   725 742 810        venglarova.ivetanpu.cz      finanční referentka; metodička
        oddělení personalistiky a mezd
        ·  Hanušovská Miroslava    778 493 459        hanusovska.miroslavanpu.cz      mzdová účetní
        ·  Hurtová Renáta    778 493 459        hurtova.renatanpu.cz      mzdová účetní
        ·  Vojtíková Lenka   *   775 443 933        vojtikova.lenkanpu.cz      personalistka, mzdová účetní
        ·  Waasová Eva    778 493 459        waasova.evanpu.cz      mzdová účetní
 
 
sekce správ památkových objektů v péči NPÚ
·  Pokorná Vlasta              pokorna.vlastanpu.cz      asistentka
 
 
    referát kontroly kvality
    ·  Troup Zdeněk, PhDr.    380 750 896   724 567 954   troup.zdeneknpu.cz      manažer kvality
 
 
    oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů
    ·  Drnková Vašáková Zuzana, PhDr.    234 653 342   724 663 802   drnkova.zuzananpu.cz      památkářka
    ·  Kubů Naděžda, PhDr., CSc.   *   257 010 151   724 663 636   kubu.nadezdanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
    ·  Lukášová Eva, PhDr.    257 010 249   724 663 637   lukasova.evanpu.cz      kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
 
 
    oddělení marketingu a služeb správ památkových objektů
    ·  Mildeová Markéta, Mgr.    778 773 560   778 773 560   mildeova.marketanpu.cz      manažerka kvality
    ·  Štecherová Martina, Ing.              stecherova.martinanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
    ·  Zeman Jan, Mgr.   *             zeman.jannpu.cz      koordinační, projektový a programový pracovník
 
 
    odbor programového a mimorozpočtového financování
    ·  Pospíšilová Inka, Mgr.   *   220 184 089   725 548 227   pospisilova.inkanpu.cz      koordinační, projektová a programová pracovnice
        oddělení programového financování
        ·  Sochor Jiří, Ing. Bc.   *   220 184 070   724 663 581   sochor.jirinpu.cz      investiční referent
        ·  Vejvodová Štěpánka    220 184 077   724 663 645   vejvodova.stepankanpu.cz      finanční referentka
        ·  Žák Dušan, Ing.              zak.dusannpu.cz      investiční referent
        oddělení mimorozpočtového financování
        ·  Fried Petr, Ing.    220 184 078   602 206 976   fried.petrnpu.cz      referent fondů EÚ
        ·  Koňáková Helingerová Alena, PhDr.    220 184 095   725 548 227   konakova.alenanpu.cz      referentka fondů EÚ
        ·  Netušil Daniel, Ing.    778 757 697        netusil.danielnpu.cz      referent fondů EÚ
        ·  Zemanová Irena, Ing., MBA    220 184 095   724 663 597   zemanova.irenanpu.cz      referentka fondů EÚ