MonumNet Operativní průzkumy a dokumentace   Zpět
Intranet (PIN):  
Hledání
Kraj Okres
Historická země:
Kraj/Okres: <-- vyberte --
Sídelní útvar (město/ves)/ část obce:
Ulice,nám./umístění:
Čp.:
Památka:
Číslo rejstříku:
Akce, zásah:
Dokumentátor:
Zdroj informace:
Vloženo:  od   do 
Nálezové zprávy:
(pro nálezové zprávy zvolte: je zpráva/zatím není)
Památková ochrana:
(pro přírůstky/úbytky zvolte: je chráněno/již není chráněno)

Národní památkový ústav zpřístupňuje seznam ohlášených, probíhajících a ukončených akcí, které jsou předmětem výzkumného záměru č. 301 (období 2005-2011) "Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracování stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích", kód MK07503233303 21 301. Výčet pracovníků aktuálně se podílejících na naplňování úkolu je zde k dispozici v rámci Adresáře NPÚ.

Průběžně doplňováný seznam OPD obsahuje výběr hlášení o připravovaných, probíhajících, ale i dříve ukončených opravách památek, o památkách ohrožených zánikem např. vzhledem k nedostatečné údržbě nebo v důsledku nadměrných stavebních zásahů, pokud se staly předmětem výzkumného záměru. Zařazení informace do seznamu vyplývá především z ohledu k možnosti operativním průzkumem a dokumentací rozšířit dosavadní znalosti o památce; nepředstavuje tedy žádné hodnocení stavu památky nebo způsobu zacházení s ní! Proto jsou v seznamu zahrnuty též objekty, které nejsou prohlášené za kulturní památku. Přehled OPD je nově doplňován o odkazy na fotodokumentaci a zpracované elaboráty, ukládané do databáze MIS, která slouží jako univerzální úložiště dokumentů, vč. fotografií, pro celý NPÚ.

Uváděná data je třeba chápat jako pracovní informaci, kterou je vhodné v případě nějakého dalšího využití ověřit.


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111