MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od :10.11.2008
Číslo rejstříku ÚSKP :103379
Název okresu :Klatovy
Sídelní útvar (město/ves) :Veselí
Část obce :Veselí
Katastrální území :Veselí nad Úhlavou
Ulice,nám./umístění :SZ od obce Janovice nad Úhlavou
Číslo popisné :2
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Klatovy
Obec (obecní úřad) :Janovice nad Úhlavou
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Klatovy
Finanční úřad :Finanční úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště v Klatovech
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 532386598
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Veselí nad Úhlavou
st.1/1 100 park, ohradní zeď
st.1/2 100 zámek čp. 2
pp.16 100 park, ohradní zeď
   
Anotace: V základech středověká tvrz (nejpozději z druhé pol. 14. stol.), přestavěná renesančně do r. 1543. Na zbytcích tvrze nechal František Stadion-Thannhausen po r. 1863 vystavět za využití starších konstrukcí nový romantický zámek podle návrhu klatovského architekta Josefa Mayera. Zámek je volně stojící patrová zděná budova pravidelného obdélného půdorysu s výrazně vystupující polygonální věží v severovýchodním nároží. V objektu je obsaženo v úrovni přízemí původní obvodové zdivo středověké tvrze, ke kterému byl v rámci romantické přestavby v 60. l. 19. stol. připojen na západní straně dvouosý obdélný přístavek a v severovýchodním nároží osmiboká věž. Zámeckou budovu obklopuje park s ohrazením.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Stav objektu je havarijní. Vzhledem k dlouhodobé neúdržbě došlo k poškození střešních konstrukcí a následně k propadnutí některých stropů patra i přízemí, včetně východního sálu s obklady a prkennou hvězdicovou klenbou. Bednění kleneb je napadeno hnilobou. Krov silně napaden biotickými škůdci - houbou a destrukční hnilobou. Místy došlo k závažným deformacím konstrukce. Těmito místy do stavby masivně zatéká srážková voda. Zdivo je vlivem zatékání do střechy vlhké, omítky opadávají. Odhalené zdivo silně degradované a má vyplavené pojivo. Velká část vnitřního vybavení (dřevěná obložení, dveře, zábradlí schodiště) byla rozkradena. Výplně otvorů většinou mechanicky poškozené a některé jsou za hranicí životnosti. Celkově lze stav interiérů charakterizovat jako zdevastovaný. Park je neudržovaný a zarostlý náletovou zelení. Ohradní zeď je bez omítky, zdivo lokálně rozvalené.
 Plešmíd, 6.6.2012, zm. Plešmíd, 9.12.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111