MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :dvorec
Ochrana stav/typ uzavření :prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od :9.2.2007
Číslo rejstříku ÚSKP :102194
Název okresu :Cheb
Sídelní útvar (město/ves) :Spálená
Část obce :Spálená
Katastrální území :Nový Kostel
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :1
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Cheb
Obec (obecní úřad) :Nový Kostel
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Luby
Finanční úřad :Finanční úřad pro Karlovarský kraj, územní pracoviště v Chebu
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 324176565
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Nový Kostel
st.1 100bez staveb 
st.2 100 zámek čp. 1, hosp. správní budova, konírna, stodoly I-II, chlévy
pp.49 100  
pp.50 100  
pp.51 100  
   
Anotace: Poplužní dvůr Nový Dvůr (Neuhof) založili na konci 16. století majitelé panství Lesná Multzové z Valdova nad vsí Spálená (Brenndorf). První panské sídlo je zde připomínáno k roku 1626. V době kolem roku 1792 nechal František Multz z Valdova vystavět v areálu upravovaného dvora nový rokový zámek. Areál bývalého poplužního dvoru se skládá z objektu zámku, správní hospodářské budovy, konírny, chlévů a stodol. Hlavní zámecký objekt tvoří východní křídlo dvora. Poměrně rozsáhlá patrová rokoková budova na obdélném půdorysu s vestavěným půdním polopatrem, krytá břidlicovou mansardovou střechou s šestibokou otevřenou sloupkovou věžičkou nad východním průčelím, završenou cibulovou bání. Na správní budovu v ose navazuje objekt bývalé konírny, zakončující severní křídlo areálu. Západní strana dvora je uzavřena řadou mladších hospodářských budov. Jižní průčelí traktu je tvořeno zděnou podsklepenou stodolou na obdélném půdorysu. Na stodolu navazují dva mladší zděné objekty bývalých chlévů užšího obdélného půdorysu, kryté původně sedlovými střechami. Celou řadu západního křídla uzavírá přízemní hospodářský objekt bez architektonického členění stěn, krytý sedlovou střechou.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: Po roce 1945 byl areál zestátněn a sloužil potřebám státního statku, neudržované objekty postupně zcela zchátraly. V roce 2012 přistoupil soukromý majitel k postupné rekonstrukci zdevastovaného areálu.
 Marešová, 28.5.2014, zm. Kratochvílová, 29.12.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek č.p. 1
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek č.p. 1
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek č.p. 1
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek č.p. 1
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek č.p. 1
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek č.p. 1
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: hospod. správní budova
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: hospod. správní budova
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: hospod. správní budova
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: kůlna
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: konírna
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: konírna
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: stáje, chlévy
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: stodola
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: stodola
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: stáje, chlévy
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: stodola

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111