MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :synagoga Beth´ha - Midrasch
Ochrana stav/typ uzavření :prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od :12.11.1998
Číslo rejstříku ÚSKP :49808/7-8805
Název okresu :Prostějov
Sídelní útvar (město/ves) :Prostějov
Část obce :Prostějov
Katastrální území :Prostějov
Ulice,nám./umístění :Demelova
Číslo popisné :33
Číslo orientační :2
Obec s rozšířenou působností :Prostějov
Obec (obecní úřad) :Prostějov
Stavební úřad :Stavební úřad - Magistrát města Prostějova
Finanční úřad :Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Prostějově
Historická země :Morava
Identifikátor záznamu (IdReg) : 162859
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Prostějov
 62/1 100 bývalá synagoga
   
Anotace: Původně židovská modlitebna, do r. 1904 v sousedství původní synagogy (zbořené v r. 1904 a nahrazené novostavbou na východní straně ulice Demelovy) sloužila svému účelu do r. 1939, v r. 1940 byla uzavřena a přeměněna na skladiště. V r. 1951 ji židovská obec prodala pravoslavné církvi, která zajistila adaptaci. Od r. 1969 galerie, nyní opět modlitebna pravoslavné církve. Pozoruhodný objekt jak svou jemně propracovanou empírovou architekturou, tak i historicky, mj. jako doklad rozmachu prostějovských židů od konce 18. stol. Jednopatrový zděný omítaný objekt v nárožní poloze je součástí dnes už jediného vcelku dochovaného bloku domů bývalého židovského ghetta. Postaven na obdélném půdoryse, zastřešen sedlovou střechou krytou pálenou taškou.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Církevní majetek
Stav: Značně zanedbaná údržba. 03.2013: zahájena rekonstrukce, objekt staticky zabezpečen stažením ocelovými lany.
 Buršík, 6.12.2013, zm. Buršík, 29.7.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: bývalá synagoga
:: pohled na JV nároží
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: bývalá synagoga
:: celkový pohled od JV
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: bývalá synagoga
:: Celkový pohled od S. V popředí přestavba domu č.p. 51.

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: bývalá synagoga
:: Pohled od JV
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: bývalá synagoga
:: Pohled na východní fasádu od SV
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: bývalá synagoga
:: Detail východní fasáda.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: bývalá synagoga
:: Detail východní fasáda
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: bývalá synagoga
:: Detail východní fasáda - boční vstup.

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111