MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :železniční tunel, z toho jen: portál
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :48616/7-7932
Název okresu :Brno-město
Sídelní útvar (město/ves) :Brno
Část obce :Maloměřice
Katastrální území :Maloměřice
Ulice,nám./umístění :Maloměřice, trať 260, Brno - Čes. Třebová
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Městská část :Brno-Maloměřice a Obřany
Obec s rozšířenou působností :Brno
Obec (obecní úřad) :Brno
Stavební úřad :Stavební úřad - Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany
Finanční úřad :Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno III
Historická země :Morava
Identifikátor záznamu (IdReg) : 161618
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Maloměřice
 1897/1 100pozemek bez ochranytorza portálu
 2550/1 100pozemek bez ochranytorza portálu
 2552 100pozemek bez ochranytorza portálu
   
Anotace: Portál tunelu č. 1 na trati Brno - Česká Třebová, vybudované v letech 1843 - 1849 italskou firmou Tallachini. Stavba empírového tvarosloví z kamenného kvádrového zdiva.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Rozebrané díly portálu tunelu jsou barevně označeny a uloženy neadekvátním způsobem v kolejišti podél ulice Babické. Prvky chátrají vlivem klimatických poměrů. V roce 2010 projevila Městská část Brno – Maloměřice zájem znovupostavení portálu. Současný vlastník tj. státní organizace SŽDC na základě toho provedla revizi dílů portálu a bylo zjištěno, že doposud je památka téměř kompletní. Na koncim roku 2012 stav nezměněn - kamenické články portálu jsou stále volně rozloženy pod širým nebem a probíhá jejich postupná destrukce působením klimatických vlivů.
 Duchalíková, 3.10.2008, zm. Homola, 5.12.2012

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111