MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :kostel Archanděla Michaela
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do st. sezn. před 1988 a část nebo celek prohl. památkou
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :46757/8-81
Název okresu :Bruntál
Sídelní útvar (město/ves) :Hošťálkovy
Část obce :Hošťálkovy
Katastrální území :Hošťálkovy
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Krnov
Obec (obecní úřad) :Hošťálkovy
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Krnov
Finanční úřad :Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Krnově
Historická země :Slezsko
Identifikátor záznamu (IdReg) : 159283
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Hošťálkovy
st.45/1 100 kostel
st.45/2 100 pohřební kaple rodiny Arco
st.45/3 100 márnice
pp.112 100 kříž, ohradní zeď
pp.113 100 ohradní zeď
   
Anotace: Původně zařazen kostel sv. Michala - byl vystavěn v letech 1790-92 na místě chrámu údajně z r. 1615. Jednotná orientovaná podélná jednolodní stavba s odsazeným půlkruhově ukončeným kněžištěm, k jehož severní straně přiléhá čtyřboká sakristie s oratoří v patře, a s lodí obdélného půdorysu, k níž se v ose západního průčelí přimyká hranolová věž. Do pravého nároží je mezi věž a loď vložen téměř půlkruhový přístavek schodiště, kterým se vystupuje na kúr, do věže a krovu nad lodí. Kostel je zastřešen sedlovou střechou, nad závěrem půlkuželovou, nad sakristii valbovou a nad věží zvoncovou bání s cibulí. Jako krytina se uplatňuje falcovaný pozinkovaný plech červenohnědé barvy. Fasády zdobí pilastry s římsovými hlavicemi, které probíhají přes kládí a kulminují v profilované korunní římse. Pilastry oddělují okna se segmentovým záklenkem. Hlavní vstup do kostela vede plochostropým podvěžím, boční v severní zdi lodi. Prostor kostela je zaklenut pruskými klenbami s lunetovým závěrem kněžiště. Pasy nasedají na přízední pilíře završené římsovým kladím. Nyní zařazen železný kříž - cca 160 cm vysoký železný kříž byl původně součástí náhrobku. Kříž má listově ukončená břevna uprostřed opatřená půlkruhově ukončenou schránkou a zdobená rokaji, akantovými listy a šiškami. Jedná se o kvalitní kovářskou práci z doby po polovině 18. století.
Týká se: Část památky Typ vlastnictví:  Církevní majetek
Stav: Kostel - nevhodně zvolená střešní krytina - plech, kterou je do budoucna nutné vyměnit za adekvátní materiál. Fasády jsou totálně degradované, jejich stav je havarijní. Na mnohých místech je patrné zdivo. V pravém úžlabí mezi lodí a presbytářem se zřítila část korunní římsy cca 3-4 m - tuto haváriji se však již podařilo zajistit a zřícenou římsu doplnit. Krovová konstrukce se jeví v pořádku, bylo by vhodné provést její řádnou prohlídku. Defekt střechy je patrný v místě schodiště ze sakristie na oratoř, kde došlo k velkým zátokům do záklopového stropu. Jeho část, zhruba 1 m2 zcela odpadl. Ve věži je pod zvonovým patrem rozlomen stropní trám nesoucí zvonovou stolici! 01/2012: Stav beze změny. 10/2012: V letních měsících byly zahájeny stavební práce na obnově pláště kostela. Byla opravena fasáda věže a boční severní fasáda lodi. Prohlídka krovu dopadla pozitivně a nebude nutná jeho sanace. Plechová krytina věže byla nově natřena, plechová krytina lodi nahrazena eternitem. Současně probíhá repase barokních oken. Práce na obnově pláště a zastřešení mají i nadále pokračovat. 09/2013: Památka je v procesu obnovy. Na základě prohlídky byl kostel vyhodnocen podle metodiky jednotného systému monitoringu stavu nemovitých KP stupněm č. 2 – poškození mírného rozsahu, a proto je ze seznamu nejohroženějších KP již vyňat. 11/2013: Železný kříž vykazuje silné známky koroze, části lístkového dekoru ramen chybí, schránka je prorezavělá (je v ní díra), lokální výskyt biologického napadení. Na základě aktuálního stavu byl kříž vyhodnocen podle metodiky jednotného systému monitoringu stavu nemovitých KP stupněm č. 4 - havarijní stav.
 Alterová, 21.5.2009, zm. Alterová, 11.2.2014


klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: kříž
:: Hošťálkovy, parc.č. 112, kříž u kostela sv. Michala, celkový pohled


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111