MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :kostel sv. Jiří - mučedníka
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :45941/8-174
Název okresu :Bruntál
Sídelní útvar (město/ves) :Slezské Rudoltice
Část obce :Slezské Rudoltice
Katastrální území :Ves Rudoltice
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Krnov
Obec (obecní úřad) :Slezské Rudoltice
Stavební úřad :Stavební úřad - Obecní úřad Osoblaha
Finanční úřad :Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Krnově
Historická země :Slezsko
Identifikátor záznamu (IdReg) : 158415
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Ves Rudoltice
st.35 100 kostel sv. Jiří Mučedníka
pp.83 100 ohradní zeď
   
Anotace: Do seznamu ohrožených KP původně zahrnut kostel sv. Jiří, nyní zůstává v seznamu ohradní zeď.
Kostel sv. Jiří - Jednolodní zděná omítaná plochostropá architektura z 1. pol. 15. století, upravená v 18. století. Ve 2. pol. 19. století došlo k rozšíření lodi a k výstavbě zděné předsíně – podvěží. Věž zůstala zhruba od korunní římsy lodě pouze dřevěná, krytá šindelem.
Ohradní zeď z lomového kamene vymezovala plochu hřbitova kolem kostela sv. Jiří a celá areál územně determinovala.
Týká se: Část památky Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Od roku 1947 kostel sloužil jako sýpka a skladiště, ves Pelhřimovy byla v důsledku blízkosti hranic zrušena. V roce 2006 došlo ke zřícení jedné strany střešní roviny v důsledku přetížení sněhovou pokrývkou. V témže roce zahájil nový majitel přípravné záchranné práce – sejmul pálenou krytinu, demontoval krov a zahalil korunu zdiva střechou proti další degradaci. Věž byla provizorně podepřena. V letošním roce probíhá zpevnění a přezdění koruny zdiva, plánuje se vztyčení krovu a opatření lepenkou. V dalším roce bude střecha opatřena znovu pálenou taškou. Stav objektu je havarijní, ale podnikají se důležité kroky k jeho záchraně. 01/2012: Kostel je v rekonstrukci; presbytář a zadní polovina lodi mají nové krovy a střechu, přední polovina lodi má nové krovy zčásti provizorně kryté plechy, zčásti původní krytinou. Dřevěná věž je v rekonstrukci (na konci roku 2011 byla ještě pod lešením). Sakristie má novou střechu provizorně krytou deskami z vlnitého plastu, samotné zdivo je však poškozeno. Nově jsou opraveny opěrné pilíře po obvodu lodi. Okolní křoviny jsou vysekány. Majitel kulturní památky – Hnutí Duha – plánuje po opravě věže a zbytku střechy lodi začít s opravou vnějších a vnitřních omítek, oken a dveří, podlah, stropu… 12/2012: Kostel má dokončenu obnovu věže a střechy a stropu. 09/2013: Obnova kostela pokračuje, letos se zaměřením na sakristii - po zajištění koruny zdiva probíhají práce na obnově klenby. Hnutí Duha svou činností stavbu zachránilo před zánikem, která je již dnes mimo ohrožení své fyzické podstaty. Na základě prohlídky byl kostel vyhodnocen podle metodiky jednotného systému monitoringu stavu nemovitých KP stupněm č. 3 – poškození velkého rozsahu, a proto je ze seznamu nejohroženějších KP již vyňat. Naopak v seznamu zůstává ohradní zeď - Ohradní zeď z lomového kamene je v terénu patrná pouze torzálně. Téměř po celém obvodu je destruovaná a sesypaná tak, že po ní zůstal jen zarostlý val. Pouze na dvou místech - v severní části areálu - kamenné zdivo v délce cca 5 m vyrůstá nad úroveň terénu do výšky necelý 1 m. Není známa původní výška ohradní zdi. V terénu nejsou stopy po vstupní bráně ani po jejích pilířích. Vyhodnoceno stupněm č. 5 – zanikající objekt.
 Alterová, 24.10.2007, zm. Alterová, 11.2.2014
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111