MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :45205/4-1837
Název okresu :Tachov
Sídelní útvar (město/ves) :Planá
Část obce :Planá
Katastrální území :Planá u Mariánských Lázní
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :248
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Tachov
Obec (obecní úřad) :Planá
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Planá
Finanční úřad :Finanční úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště v Tachově
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 157635
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní
st.257/1 100 správní budova
st.257/6 100 býv. hostinec
st.258 100 býv. konírna
st.260/1 100 zámek
st.260/2 100 zámek
st.1085 100bez staveb 
st.1086 100bez staveb 
st.1087 100bez staveb 
pp.1294/1 100 park
pp.1294/4 100 park
pp.1294/5 100 park
pp.1294/6 100jen část pozemkuPlánský potok
pp.1294/7 100 park
pp.1294/9 100 park
pp.1294/11 100 park
pp.1294/13 100 park
pp.1294/15 100 park
pp.1295/1 100 zámecký rybník
pp.1295/2 100 park
pp.3520/1 100 nádvoří
pp.3520/2 100 nádvoří
pp.3520/3 100 nádvoří
pp.3938 100 nádvoří
pp.3975 100 nádvoří
pp.3976 100 nádvoří
pp.3977 100 nádvoří
pp.4015 100 park
   
Anotace: Původem gotický hrad, po požáru v r. 1395 znovu vystaven kolem r. 1400, pozdně gotické úpravy kolem r. 1500, přestavba na renesanční rezidenci během 16. stol. za Šliků (sgrafita); po požáru r. 1617 a 1620 pozdně renesanční úpravy za Jindřicha Šlika; barokní stavba tzv. nového zámku (za současné demolice celé JZ části areálu) realizována v l. 1737-44 (plány z r. 1736), 2. patro nedokončeno, upraveno až r. 1828, kdy bylo přestavěno i S křídlo starého zámku, zčásti zřícené v r. 1824. Příklad bývalého gotického hradu, přestavěného v několika stavebních etapách na renesančně barokní zámeckou rezidenci. Dochovány gotické a pozdně gotické kamenné články, pozdně renesanční malované stropy a omítky.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Celkově lze stav charakterizovat jako velmi špatný, odpovídající dlouhodobé neúdržbě. Některé konstrukce vykazují kritický až havarijní stav (např. trámové malované stropy). Zdevastováno nevhodným užíváním v minulosti (armáda a porevoluční vlastník). Krytiny dožívající, lokálně porušené. Omítky místy poškozené v líci, někde opadané až na zdivo. Místy ve zdivu uchycena náletová vegetace. Zdivo lokálně degradované, nadměrně zavlhčené - odvodnění se jeví jako zcela nedostatečné. Výplně otvorů poškozené, interiéry zdevastované. Staré malované trámové stropy závažně poškozené hnilobou a dřevokaznou houbou. Budova konírny má dožilou lokálně doplněnou krytinu, místy střešní plášť porušen (hřeben, při štítech). V hřebeni viditelný průhyb, patrně poruchy v krovu. Do podkroví zjevně zatéká a lze předpokládat napadení krovu biotickými škůdci, lokálně narušené korunní římsy. Dožívající nátěr fasády, omítka lokálně poškozená v líci, místy opadaná až na zdivo. Žlaby a svody dožilé (nefunkční), ve žlabech uchycena náletová zeleň - zatékání do koruny zdiva a paty krovu. Správní budova a býv. hostinec rovněž postrádá údržbu - lokálně špatný stavebně-technický stav. Východní křídlo má novodobou krytinu a fasáda do ulice má obnovené nátěry fasády - lokálně drobné poruchy v líci omítky, do dvora horší stav. Krytina severního křídla dožilá, místy přeložená, v nárožích a hřebeni chybí hřebenáče, lokálně porušen střešní plášť i v plochách, lze předpokládat napadení krovu biotickými škůdci. Některé cihelné komíny v nadstřešní části závažně poškozené - hrozí zřícením. Nátěr fasády dožívající, lokálně poškozena lícní vrstva omítky. Žlaby a svody dožívající, místy uchycena náletová vegetace - zatékání do koruny zdiva a paty krovu. Terén ve dvoře navýšen. Park je rovněž dlouhodobě neudržován, vyskytuje se v něm značné množství vzrostlých náletových dřevin a hustý podrost tvořený náletovou zelení, travnaté porosty nesečeny. Některé staré stromy ve špatném zdravotním stavu - nebezpečí úrazu. Přírodně krajinářský park v Plané je dnes v podstatě zanedbaný neudržovaný les, obsahující původní dendrologicky zajímavé jedince.
 Plešmíd, 29.1.2013

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111