MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :42868/5-1118
Název okresu :Louny
Sídelní útvar (město/ves) :Dobříčany
Část obce :Dobříčany
Katastrální území :Dobříčany
Ulice,nám./umístění :ve středu obce, podél komunikace
Číslo popisné :1
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Žatec
Obec (obecní úřad) :Liběšice
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Žatec
Finanční úřad :Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Žatci
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 155090
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Dobříčany
st.1 100 zámek čp. 1
st.3/1 100 domek zahradníka čp. 88
st.3/2 100 domek zahradníka bez čp.
pp.3/1 100 zámecký park
pp.3/2 100 zámecký park
pp.3/3 100 zámecký park
pp.4 100 zámecký park
pp.5/1 100 zámecký park
pp.5/2 100 zámecký park, ohradní zeď
pp.5/3 100 zámecký park
pp.6 100 rybník
pp.7 100 zámecký park, ohradní zeď
   
Anotace: Zámek je jednopatrovou budou na půdorysu nepravidelného písmene "F". Hlavní průčelí s 24 osami obrácené do ulice je orientováno ve směru severozápad - jihovýchod. Do jedné z os v přízemí je situován hlavní vstup - segmentem ukončený otvor rámovaný barokní architekturou s akanty ve cviklech má výplň členěnou na dvě křídla, přičemž v levém z nich jsou menší obdélné dveře. Okenní osy v patře nad portálem jsou pojednány jako sdružené. Z hlavního průčelí v jeho východní části v patře vystupuje trojúhelný arkýř. Horizontálně objekt člení pouze průběžná patrová římsa a římsa hlavní. Architektonicky obdobně je provedené i severní průčelí orientované do zahrady. Tomu dominuje východní příčné křídlo s předsazeným balkonem. Objekt je zastřešen systémem vzájemně se prolínajících sedlových střech. Zámek vznikl přestavbou renesanční tvrze (doložené k r. 1437) realizovanou ve 20. letech 17. století. V 17. století byl barokně upraven.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Na počátku 90. let po prodeji byl původně armádní objekt ve velmi dobrém technickém stavu. Po rozkradení plechové krytiny do objektu dlouhodobě zatékalo - dřevokaznými škůdci byl poškozen ranně barokní krov, ale především unikátní typlové stropy a téměř veškeré hrázděné konstrukce prvního patra. V roce 2011 byla SÚ stržena střecha nad střední částí zámku. Dnes je naprostá většina konstrukcí v havarijním stavu (krov je částečné zřícený, propadlé jsou stropy prvního patra, zříceny jsou hrázděné příčky, z opuky zděné konstrukce prvního patra vykazují známky vážného statického narušení, propadlé jsou některé klenby, ze stropů a obvodových stěn vyrůstá vzrostlá vegetace). Hodnotné součásti interiéru (pozdně renesanční a barokní portály) byly odcizeny. Zámecký park je neudržovaný, objekty v parku zřícené.
 Brož, 26.10.2011, zm. Brož, 29.7.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111