MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :39733/5-676
Název okresu :Chomutov
Sídelní útvar (město/ves) :Pětipsy
Část obce :Pětipsy
Katastrální území :Pětipsy
Ulice,nám./umístění :zámek bývalé čp. 1
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Kadaň
Obec (obecní úřad) :Pětipsy
Stavební úřad :Stavební úřad - Obecní úřad Radonice
Finanční úřad :Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Kadani
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 151768
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Pětipsy
 28/1 100 býv. vodní příkop (obranné valy)
 28/2 100 býv. vodní příkop (obranné valy)
 30 100 zámek
 31/1 100 hospodářské objekty, ohradní zdi
 31/2 100bez staveb 
 31/3 100bez staveb 
 33/1 100 býv. vodní příkop (obranné valy)
 33/2 100 býv. vodní příkop (obranné valy)
 33/3 100 most
 33/4 100 býv. vodní příkop (obranné valy)
   
Anotace: Zámek v Pětipsech vznikl na místě tvrze, založen byl na čtvercovém půdorysu, čtyři křídla obíhají vnitřní čtvercový dvůr. Zámek byl obklopen obrannými příkopy, které jsou částečně zachovány včetně zděného mostku přes obranný příkop, který směřoval k půlkruhem zaklenutému vjezdu do zámku. Střecha byla valbová, krytá pálenou krytinou z bobrovek, prosvětlená řadou volských ok. Fasáda byla horizontálně členěna štukovými pásy empírového bosování na zevní fasádě z r. 1828 v nárožích a v ploše kolem 3. okenní osy. Z téže doby byl i sloupový ochoz, přistavěný v polovině 1. patra zámeckého dvora. Pod ochozem je původní renesanční bosovaný vstupní portál. Zámek byl vybudován mezi lety 1559 - 1629. Jedná se o patrový renesanční objekt, volně stojící uprostřed rozlehlého dvora, obklopeného hospodářskými budovami, který byl barokně upraven a přestavěn r. 1733. Zámecký areál je dokladem vývoje renesanční zámecké architektury s barokní přestavbou na Chomutovsku.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: Objekt postrádá střechy, krovy, veškeré okenní a dveřní výplně. Stropní konstrukce patra jsou propadlé a částečně zřícené jsou i klenby přízemí, které jsou rovněž v havarijním stavu. V letošním roce nový vlastník Občanské sdružení VIA LEVAMENTE, o. s. započalo I. etapu statického zajištění zámeckého objektu podepřením stávajících kleneb a zahájení odlehčovacích prací na nosných konstrukcích.
 Hrubý, 5.12.2007, zm. Brož, 30.7.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložky


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111