MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :bratrský sbor
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :37822/7-728
Název okresu :Brno-venkov
Sídelní útvar (město/ves) :Ivančice
Část obce :Ivančice
Katastrální území :Ivančice
Ulice,nám./umístění :Ve Sboru
Číslo popisné :360
Číslo orientační :10
Obec s rozšířenou působností :Ivančice
Obec (obecní úřad) :Ivančice
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Ivančice
Finanční úřad :Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště v Ivančicích
Historická země :Morava
Identifikátor záznamu (IdReg) : 149759
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Ivančice
st.148/3 100 torzo modlitebny
st.149/1 100 dvorní stavení
st.875 100 věž
   
Anotace: Zbytky rozsáhlého renesančního stavebního souboru budovaného od doby po r. 1536 do poč. 17. st., poté postupní zánik staveb, r. 1623 pobořen presbytář, požár r. 1757 poškozena loď, věž památkové obnovena v letech 1955-57. tvoří archeologicky odkryté zakonzervované lomové zdivo modlitebny na severovýchodě areálu s částečně dochovaným půdorysem stavby, hranolová věž přiléhající k novější budově č.p. 360 na severozápadě a volně stojící dvorní stavení, které tvořilo dřívě k východu vybíhající křídlo nyní zbořené a zcela odstraněné budovy na pozemku parc.č. 150/1. Dvorní přízemní stavení ze smíšeného zdiva s valbovou střechou má interiér sklenutý renesanční hřebínkovou klenbou na střední pilíř. Torzálně dochovaný soubor staveb a pozemků z kulturního hlediska mimořádně významného raně novověkého bratrského sboru v Ivančicích představuje vysoce hodnotnou stavební a kulturně-historickou památku.
Týká se: Část památky Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: Dvorní stavení má renesanční hřebínkovou klenbu, která je staticky vážně narušena, výrazně popraskána, dochází ke ztrátám renesančních omítek, chybí okenní výplně apod. Ve špatném stavu jsou i odkrytý a zakozervovaný půdorys sakrální stavby - náletová vegetace, znečištění a celkový nedostatek řádné údržby. Na konci roku 2012 narušený až havarijní stav trvá.
 Matuszek, 27.5.2011, zm. Homola, 17.11.2013

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111