MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :35952/8-579
Název okresu :Přerov
Sídelní útvar (město/ves) :Tovačov
Část obce :Tovačov I-Město
Katastrální území :Tovačov
Ulice,nám./umístění :Cimburkova
Číslo popisné :1
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Přerov
Obec (obecní úřad) :Tovačov
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Tovačov
Finanční úřad :Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Přerově
Historická země :Morava
Identifikátor záznamu (IdReg) : 147776
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Tovačov
st.379 100 zámek čp. 1 s barokní kaplí
st.381 100 hospodářské a obytné křídlo (tři části z původní souvislé zástavby), kašna, budovy předzámčí se vstupní věží a mostem, socha sv. Jana Nepomuckého, park
pp.1757 100 park
pp.1759/12 100 opevnění zámku
pp.1759/13 100 opevnění zámku
pp.2994 100 park
pp.3170 100 park, socha sv. Václava, opevnění zámku
pp.3174 100 park
pp.3175 100 park
pp.3176 100 park
pp.3177 100 park
pp.3178 100 park, opevnění zámku
pp.3179 100 opevnění zámku
pp.3183 100 opevnění zámku
   
Anotace: Rozsáhlý opevněný areál, doklad středověkého sídla šlechty s velmi hodnotou renesanční fází (1492) a dochovanou náročnou výzdobou interiérů (barokní kaple, vídeňské křídlo). Hlavní věž tvoří krajinnou dominantu okolí. Areál je tvořen zámeckou budovou s Vídeňským křídlem, předzámčím s hospodářskými budovami a rozsáhlým systémem opevnění. Opevnění představuje ojedinělý příklad rondelového renesančního opevnění nejspíše z konce 15. století a sestává z opevnění předhradí a opevnění zámku. Obě části jsou odděleny obezděným příkopem. Ohrožena je památková podstata soustavy opevnění, kolny a kočárovny předzámčí, ostatní části areálu jsou v dobrém stavu. Vlastník zahájil dokumentační práce jako přípravu na systematickou obnovu opevnění, otázkou zůstává budoucí financování.
Týká se: Část památky Typ vlastnictví:  Obecní majetek (město,obec,kraj)
Stav: Rozsáhlé renesanční opevnění zámku z valů a zdí je ve velmi špatném stavu. 09.2011: zahájeny práce na stavebně-historickém průzkumu opevnění se záměrem přípravy opravy opevnění. 10.2012: stav beze změny. 04.2013: dokončena a odevzdána výkresová dokumentace 1. etapy zaměření opevnění.
 Chupík, 9.3.2009, zm. Buršík, 29.7.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Vnější příkop na JZ straně areálu s fragmenty JZ bastionu. Pohled od JZ.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 1. nádvoří s parkem - JZ strana. Vpravo ohradní zeď dvorku (s hosp. budovou 1), uprostřed fragmenty hospodářské budovy 2 a navazující hospodářská budova 3. Pohled od SV. V pozadí část hradební zdi 1. nádvoří.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Vnitřní příkop - V strana. Věž s vodovodem v hradební zdi příkopu. Pohled od Z. V pozadí hospodářská budova 4.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Nádvoří s parkem - S strana. Altán u ohradní zdi. Pohled od V.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Východní bastion. Detail hlavy zdiva s provizorním zábradlím.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Východní bastion vnitřního opevnění. Pohled od Z na vstupní otvor do podzemí bastionu.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Východní bastion vnitřního opevnění. Detail koruny armovacího zdiva.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Východní křídlo, JV průčelí. Detail SV nároží.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Vlevo S průčelí severního křídla zámku, vpravo S úsek armovaného valu vnitřního opevnění. Pohled od JV.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Detail poškození S fasády věže.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Altán v ohradní zdi na S straně nádvoří s parkem (J armovací zeď vnitřního příkopu). Pohled z koruny JZ bastionu vnitřního opevnění, od SV.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Zámek s areálem - Budova zámku. Zámecká kaple - pohled od V
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov. Zámek s areálem - Budova zámku. Východní nároží.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov. Zámek s areálem - Budova zámku. Východní fasáda.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov. Zámek s areálem - Budova zámku. JZ bastion.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov, MPZ. Zámek s areálem. Nádvoří s parkem - Z strana. Opěrná zeď. Pohled o J.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov, MPZ. Zámek s areálem. Nádvoří s parkem - JZ strana. Opěrná zeď s bránou. Pohled o JV.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov, MPZ. Zámek s areálem. Východní úsek armovaného valu, pohled od JZ.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov, MPZ. Zámek s areálem. Vnější příkop, opěrná zeď před hospodářskou budovou (č. 3), pohled od SZ.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov, MPZ. Zámek s areálem. Vnější příkop, opěrná zeď před hospodářskou budovou (č. 3), pohled od SZ.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov, MPZ. Zámek s areálem. Předzámčí, SZ vnější bastion. Pohled od J.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov, MPZ. Zámek s areálem. SZ část armovaného valu.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Tovačov, MPZ. Zámek s areálem. SZ část armovaného valu. Pohled od S.


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111