MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :kostel Navštívení P. Marie
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :34795/6-3958
Název okresu :Ústí n.Orlicí
Sídelní útvar (město/ves) :Červený Potok
Část obce :Červený Potok
Katastrální území :Červený Potok
Ulice,nám./umístění :střed obce, při silnici
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Králíky
Obec (obecní úřad) :Králíky
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Králíky
Finanční úřad :Finanční úřad pro Pardubický kraj, územní pracoviště v Žamberku
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 146531
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Červený Potok
st.1 100 kostel Navštívení P. Marie, krucifix
   
Anotace: Kostel Navštívení Panny Marie v Červeném Potoce představuje hodnotný příklad barokní sakrální architektury na Králicku ze závěru 18. století, kdy byl znovuzřízen po požáru r. 1787. Nachází se v odlehlé podhorské oblasti bývalých sudet, na česko-moravském pohraničí, postižené poválečným vysídlením. Oblast s extrémní klimatickou zátěží. Po připojení obce k městu Králíky v 60. letech 20. století byl kostel rozsáhleji opravován.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Církevní majetek
Stav: Kostel byl dlouhodobě poškozován zatékáním a extrémními klimatickými vlivy, vlivem nedostatečné údržby došlo k masivnímu rozšíření dřevomorky. Toto napadení bylo prozatím chemicky sanováno, ale mrtvé plodnice dosud zůstávají na místě, včetně napadených dřevěných částí mobiliáře. Položením nové střešní krytiny a opravou krovu došlo k odstranění hlavních příčin poškození, avšak zdivo i klenby v interiéru jsou dosud poškozeny vlhkostí, část omítek je otlučena kvůli vysychání. Přitom došlo k dalším menším statickým poruchám a poničení korunní římsy. Chybí finální úprava odvodnění, nevhodné je vyvedení okapních svodů nad terén. Úprava drenáže nad terénem nezačištěna, není dořešeno vyústění "husích krků". Exteriér zůstal v silně zanedbaném stavu, nutností je celková oprava fasády.
 Svobodová, 29.1.2010, zm. Svobodová, 21.7.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2005:stav před opravou střechy a krovu
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2005:
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:Probíhající sanace destruovaných omítek a zdiva vysoušením (odstraněna příčina silného zatékání)
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:Stav originálního krovu po opravě, rasantní tesařská výměna uhnilých a dřevomorkou napadených zhlaví vč. pozednic .
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:Silné poškození menzy bočního oltáře - proběhla chemická sanace dřevomorky, mrtvé plodnice uvnitř menzy dosud neodstraněny, nutné dokončení sanace.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:Silně vzlínající vlhkost dosud přetrvává v interiéru - schodiště na kruchtu
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:Probíhající vysoušení stěn a podlah v lodi kostela, provizorní podepření sloupku kruchty
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:dosud neodstraněné plodnice dřevomorky, nutné dokončení sanace i ve zděných konstrukcích
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:presbytář . trhliny v kápích klenby údajně vzniklé při opravách krovu, nutno sanovat.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:poškození originální římsy během oprav krovu a střechy, nutná celková oprava fasády.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:poškození omítek fasád povětrnostními vlivy, destruktivními zásahy při instalaci el. vedení- nedokončená oprava a úprava po drenáži.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:Pohled na kostel od východu, po opravě krovu a položení nové plechové krytiny.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 2013:pohled na kostel od severu po opravě střechy, s novou plechovou krytinou.

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111