MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :fara, s omezením: bez objektu chlévů
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do st. sezn. před 1988 a část nebo celek prohl. památkou
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :32042/3-1910
Název okresu :Jindř.Hradec
Sídelní útvar (město/ves) :Horní Pěna
Část obce :Horní Pěna
Katastrální území :Horní Pěna
Ulice,nám./umístění :v obci
Číslo popisné :1
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Jindřichův Hradec
Obec (obecní úřad) :Horní Pěna
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Jindřichův Hradec
Finanční úřad :Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 143596
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Horní Pěna
st.14/1 100  
st.14/2 100  
   
Anotace: Pozoruhodná architektura barokní fary s poměrně rozsáhlým hospodářským dvorem. Fara je patrová dvoukřídlá budova, se sedlovými střechami. Hospodářský dvůr se rozkládá kolem obdélného dvora, za farou zahrada s mladším pozoruhodným dřevěným altánem. Areál dary evokuje dojem malého panského sídla.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: V roce 2003 byla poskytnuta dotace na nejnutnější opravy střech, komínů na vlastní budovu fary a ohradní zdi areálu. Areál je neobývaný a bez využití, kromě zmíněné opravy střechy fary jsou všechny objekty bez dalších oprav a údržby. Stav hospodářských budov v areálu, zvláště severního a jižního křídla, je silně havarijní, u kterých jsou objekty bez střech, zřícené části zdí, povětrnostní vlivy silně narušují stávající zdivo. Oplocení farní zahrady zčásti zničeno, zahradní altán potřebuje neodkladnou konzervaci. V druhé polovině prvního desetiletí 21. století získal areál fary nový majitel, který zahájil postupné opravy. Budova fary je dnes stabilizována, připravuje se střecha pro křídlo se stájemi. (stav k únoru 2014)
 Paloušová, 13.12.2007, zm. Drozda, 17.2.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Horní Pěna, fara čp. 1 (JH) Pohled ze dvora na obytnou budovu a chlévy
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Část dvora s farou a křídlem chlévů, pohled od severu.

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: fara
:: Horní Pěna, JH, fara čp. 1, rc1910, 2014, pohled od V
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: stáje
:: Horní Pěna, JH, fara čp. 1, rc1910, 2014, pohled na budovu stájí od J ze dvora
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: stodola
:: Horní Pěna, JH, fara čp. 1, rc1910, 2014, pohled na stodolu od V ze dvora
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: ohradní zeď
:: Horní Pěna, JH, fara čp. 1, rc1910, 2014, pohled na ohradní zeď v jižní části areálu od JZ, v pozadí budova fary
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: brána s brankou
:: Horní Pěna, JH, fara čp. 1, rc1910, 2014, pohled na bránu s brankou od Z

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111