MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :kostel sv. Anny
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :31525/4-574
Název okresu :Sokolov
Sídelní útvar (město/ves) :Horní Slavkov
Část obce :Horní Slavkov
Katastrální území :Horní Slavkov
Ulice,nám./umístění :Nové Město
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Sokolov
Obec (obecní úřad) :Horní Slavkov
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Horní Slavkov
Finanční úřad :Finanční úřad pro Karlovarský kraj, územní pracoviště v Sokolově
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 143045
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Horní Slavkov
st.32 100  
   
Anotace: Kostel sv. Anny je příkladem drobné barokní architektury, byl postaven na pozdně gotických základech. Loď kostela je obdélného půdorysu a je téměř stejně široká jako kněžiště s trojbokým závěrem.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Církevní majetek
Stav: Kostel je ve špatném technickém stavu. Silně jsou poškozené nástěnné malby v interiéru. Značné zavlhčení celého objektu je způsobené zvýšením terénu u severní stěny. Bylo provedeno statické zajištění, oprava střechy a krovu a restaurátorské zajištění malířské výzdoby v interiéru. Je nutné provést statické zajištění, opravu stropní konstrukce. Bylo započato s restaurátorskými prácemi na nástěnných malbách. V další etapě postupnou celkovou obnovu. V současné době je kostel bez využití a jeho stav je stále havarijní. V r. 2013 byla zničena plastika Krista nad vstupem do kostel, předpokládá se zhotovení její repliky.
 Maříková, 5.12.2007, zm. Kratochvílová, 7.12.2012

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111