MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :hrobka hrabat Harnoncourt-Unversagt/Deymů
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :30940/7-8084
Název okresu :Brno-venkov
Sídelní útvar (město/ves) :Hajany
Část obce :Hajany
Katastrální území :Hajany
Ulice,nám./umístění :JZ od obce
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Šlapanice
Obec (obecní úřad) :Hajany
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Rajhrad
Finanční úřad :Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno-venkov
Historická země :Morava
Identifikátor záznamu (IdReg) : 142422
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Želešice
 1143 100  
   
Anotace: Tvarově ušlechtilá klasicizující šlechtická hrobka hrabat d´Harnoncourt-Unversagt (později hrabat Deymů ze Stříteže) z poslední čtvrtiny 19. st. představuje významný doklad dobové sepulkrální architektury. Pohřební kaple s podzemní hrobkou byla zřízena hrabětem Hubertem Karlem Zikmundem Františkem Josefem d´Harnoncourt-Unversagt a jeho manželkou Josefinou Julií, rozenou Mitrovskou z Nemyšle, poslední pohřeb do hrobky se uskutečnil patrně r. 1935. V 2. pol. 20. st. byla hrobka několikrát vyloupena a tělesné pozůstatky pohřbených byly roztroušeny po okolí. Z tohoto důvodu došlo v 80. letech 20. st. k zazdění vstupu do objektu.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Obecní majetek (město,obec,kraj)
Stav: Stav je havarijní. Střecha poškozená, do objektu zatéká. Omítky zčásti opadané, zdivo se drolí, výrazně zavlhá. Vstup zazděn, mříže okenních otvorů vylomené. Objekt celkově zdevastovaný. Na konci roku 2012 došlo k prořezu náletových dřevin kolem hrobky, ale po dvou letech je hrobka opět obklopená náletovými dřevinami.
 Duchalíková, 12.11.2007, zm. Homola, 2.10.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111