MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :špitál s kaplí sv. Jana Křtitele
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :28834/4-1708
Název okresu :Tachov
Sídelní útvar (město/ves) :Bor
Část obce :Bor
Katastrální území :Bor u Tachova
Ulice,nám./umístění :Malé nám., Ruská
Čísla popisná :289,290
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Tachov
Obec (obecní úřad) :Bor
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Bor
Finanční úřad :Finanční úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště v Tachově
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 140166
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Bor u Tachova
st.122 100  
st.123 100  
st.124 100jen část stavebbez přístavků
   
Anotace: Areál bývalého špitálu s klášterem a kaplí nalezneme nedaleko od východního okraje náměstí Republiky. Ve střední části souboru staveb stojí orientovaná kaple s obdélnou lodí a presbytářem ukončeným třemi stranami pravidelného osmiúhelníka. Z jihu ke kapli přiléhá bývalý špitál (čp. 290), nad obdélným půdorysem (S-J). Po severní straně kaple symetricky ke špitálu přiléhá býv. klášter. Kaple patrně pochází z první poloviny 15. stol. Sklípková klenba z první pol. 16. stol. Úpravy v 19 a 20. stol. Stávající podoba všech objektů je výsledkem novogotické přestavby v 60. l. 19. stol. Ve druhé polovině 20. stol. provedeny další zásahy v souvislosti s úpravami na byty.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Objekty se vlivem neúdržby a nevhodného užívání nachází v kritickém až havarijním stavu. Celkově lze stav budov charakterizovat jako zpustlý a zdevastovaný. Krytina kaple tvořená ještě břidlicí a eternitovými šablonami je dožilá (uvolněné některé prvky), na SV nároží havarijní stav (chybí oplechování, nárožní krokev už zřejmě bude značně shnilá), žlaby děravé nebo chybí. Omítky místy poškozeny až na zdivo a zavlhlé, trhliny v horní partii stěn závěru (uvolňují se cihelné tvarovky korunní římsy i cihly v záklencích oken závěru). Uvnitř výrazné praskliny ve stěnách závěru a v klenbě, na které jsou lokálně tmavé skvrny od zatékání. Při podlaze degradovaná lícní vrstva omítky. V r. 2010 bylo v krovu provedeno provizorní statické zajištění a vyklizení, nebylo ovšem přikročeno k definitivní opravě krovu. Některé trámy tlačí na rub kleneb, v podkroví se nachází značně nahnilé části starší konstrukce, která je na mnoha místech opřená o klenby. Celkový stav krovu lze charakterizovat jako kritický. Zdivo rubu sklípkových kleneb místy nese stopy drobného mechanického poškození. Špitál má dožívající až dožilou krytinu s dílčími poškozeními. Krov lokálně narušen půdní vestavbou, došlo k přerušení a tím ztrátě funkce některých prvků, zbytek konstrukce v patě zanesen odpadem. Lokálně patrné poškození konstrukce vlivem zatékání. Omítky místy opadané až na zdivo. Interiéry z větší části obydlené, ale neudržované, neobydlené prostory zanesené odpadem. Omítky v chodbě přízemí dost zavlhlé a opadané. Sklep částečně zatopený a zanesený různým odpadem. Výplně potřebují natřít a opravit, ve dvoře různé nevzhledné přístavky a kolničky. Klášter má dožívající plechovou krytinu. Stav konstrukce krovu nelze díky půdní vestavně vyhodnotit. Omítky lokálně opadané a zavlhlé. Jihovýchodní nároží u kaple částečně zřícené. Interiéry nevyužívané, zpustošené a značně novodobě upravené. Výplně otvorů poškozené, lokálně chybějící.
 Plešmíd, 21.6.2012, zm. Plešmíd, 8.6.2015

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111