MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :hrad Karlštejn
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :11743/2-327
Název okresu :Beroun
Sídelní útvar (město/ves) :Karlštejn
Část obce :Karlštejn
Katastrální území :Budňany
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :172
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Beroun
Obec (obecní úřad) :Karlštejn
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Beroun
Finanční úřad :Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Berouně
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 138838
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Budňany
st.1 100  
st.2 100  
st.3 100  
st.4 100  
st.5 100  
st.6 100  
st.7/1 100  
st.7/2 100  
st.7/3 100  
st.8 100  
st.9 100  
st.10 100  
st.11 100  
st.12 100  
st.13 100  
st.15 100  
st.77 100  
st.80/1 100  
st.80/2 100  
pp.1 100  
pp.2 100  
pp.3 100  
pp.4/1 100  
pp.4/2 100  
pp.5 100  
pp.6 100  
pp.7 100  
pp.8 100  
pp.9 100  
pp.10 100  
pp.13/1 100  
pp.13/2 100  
pp.14/1 100  
pp.14/2 100  
pp.14/3 100  
pp.14/7 100  
pp.14/8 100  
pp.14/9 100  
pp.14/10 50  
pp.15 100  
pp.16/1 100  
pp.16/2 100  
pp.47 100  
pp.49/1 100  
pp.49/2 100  
pp.50 100  
pp.51/1 100  
pp.51/2 100  
pp.52 100  
pp.53 100  
pp.56 100  
pp.59/1 100  
pp.59/2 100  
pp.59/3 100  
pp.60 100  
pp.101/1 100  
pp.101/2 100  
pp.431 100  
pp.432 100  
pp.433 100  
pp.434 100  
pp.435/1 100  
pp.435/2 100  
pp.436 100  
pp.437 100  
pp.438 100  
pp.450 100  
   
Anotace: 4 viniční terasy se nacházejí na Kněží hoře, nad tzv. hospodářským dvorem v předhradí hradu Karlštejn. Byly založeny pravděpodobně v průběhu 19. století. Úklonné opěrné zdi teras s vloženými schodišti jsou postaveny z typického místního šedého vápence s vrstevnatou odlučností, zpracovaného do hrubého řádkového zdiva. V 80. letech 20. století byly 2 dolní terasy integrovány do zástavby provizorních stavebních buněk, které byly v rozporu s původním zaměřením a správním rozhodnutím upravené na ubytovnu průvodců. Dnes je tento chátrající objekt bez využití. Mohutné původní středověké opevnění doznalo úprav v renesanční fázi vývoje hradu, dnešní podoba pochází z puristické přestavby z konce 19. století provedené pod vedením Friedricha Schmidta a Josefa Mockera. Veškeré zdivo bylo po dokončení přestavby omítnuté. Tzv. Krchůvek - prostor obehnaný hradbami - vznikl pravděpodobně v 15. století jako posílení fortifikace hradu. Zahradní domek byl postaven nepochybně v období puristické přestavby hradu. Stavba je postavená z kamene a z bílých struskových cihel z cihelny bratra architekta Josefa Mockera Václava. Tyto cihly byly používány na hradě na dozdívky a nové prvky v období přestavby. Stavba byla původně cele omítnutá.
Týká se: Část památky Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: Terasy po dlouhá desetiletí nevyužívány, údržba se omezuje na občasné vymýcení náletové zeleně. Zdivo teras zcela bez údržby, s vypadanými spárami, rozvolňující se. Na několika místech se již rozpadlo. Na původně zcela omítnutých hradebních zdech se vyskytuje omítka již jen fragmentálně. Dochované části omítek na hláskách průběžně ubývají. Zdivo hradeb je na mnoha místech hloubkově rozrušené. Na něktrých usecích zdí chybí ochrana koruny zdiva. Dochází k uvolňování cihel tvořících stříšky stínek hradeb. Dolní bašta, zvaná Krchůvek, má rovněž téměř zcela opadané omítky. Zdivo je hloubkově rozrušené. V prostoru bašty se nacházejí hromady stavební suti. Zahradní domek má na většině plochy fasád opadanou omítku. Nároží ve svahu má porušenou statiku. XI/2013 Bylo provedeno zajištění některých nejvážnějších havarijních stavů na hradebích zdech okolo Velké věže, spočívající v odstranění uvolněných omítek a zpevnění jejich okrajů, opravě čtyř cihelných stříšek stínek a proluk cimbuří, opravě cca 1 m dlouhého úseku mazaniny na ochozu apod. Celkový zdegradovaný stav hradeb trvá.
 Merger, 7.11.2013, zm. Merger, 17.11.2013

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Pohled na terasy z hradu. Foto 7.6.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Viniční terasy. Foto 5.4.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Viniční terasy. Foto 5.4.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Viniční terasy. Foto 5.4.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Karlštejn, opevnění Velké věže, jihozápadní hláska. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Karlštejn, opevnění Velké věže. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Karlštejn, opevnění Velké věže, severozápadní hláska. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Karlštejn, tzv. Krchůvek. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Karlštejn, tzv. Krchůvek. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Karlštejn, tzv. Krchůvek, opevnění Velké věže, severozápadní hláska. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Zahradní domek. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Zahradní domek, havarijní nároží. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Zahradní domek, detail okna. Foto 8.11.2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Zahradní domek. Foto 8.11.2013

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111