MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :železniční stanice
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :27428/5-4098
Název okresu :Děčín
Sídelní útvar (město/ves) :Děčín
Část obce :Děčín I-Děčín
Katastrální území :Děčín
Ulice,nám./umístění :7. listopadu
Číslo popisné :362
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Děčín
Obec (obecní úřad) :Děčín
Stavební úřad :Stavební úřad - Magistrát města Děčín
Finanční úřad :Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Děčíně
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 138669
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Děčín
 3045 100  
 3059 100  
   
Anotace: Společnost Rakouské severozápadní dráhy završila výstavbu železničního uzlu v Děčíně, když sem po pravém břehu Labe přivedla koleje z Vídně přes Znojmo, Kolín, Mělník a Ústí n. L. - Střekov. Hlavním úkolem společnosti byla přeprava zboží, zejména mezi Čechami a Německem. V roce 1874 bylo v Děčíně postaveno tzv. dolní nádraží s výstavnou výpravní budovou (reprezentativní objekt měl napodobovat vídeňské nádraží císaře Františka Josefa I.). Mohutná neorenesanční stavba je symetrická, po stranách centrálně umístěné, sedlově zastřešené odbavovací haly jsou krčky zakončené valbově zastřešenými rizality. Centrální hala s bohatou štukovou výzdobou (alegorie řek Labe a Dunaje) je od konce padesátých let využívaná jako tělocvična.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Objekt, respektive jeho reprezentativní prostory, nejsou dlouhodobě využívány, vinou neprováděné údržby dochází k degradaci stavebních konstrukcí a prvků stavební výbavy. Plně funkční zůstává obytná část objektu, která je však z provozních důvodů dotčena řadou utilitárních úprav, které původní architektonickou kvalitu prostředí poškozují. Opadává fasádní štuková výzdoba a částečně vypadávají i cihly ze zdiva. Konstrukce krovu nad jihovýchodní částí, která je vinou dlouholetého zatékání napadená dřevokaznými škůdci, hrozí při zátěži sněhem zřícením. Část stropu nad touto částí již zanikla. Provedeny lokální opravy střešní krytiny, oplechování, přezdění komínů. Opravena propadlá střecha rizalitu. Krovy plošně napadeny plísní, lokálně napadena zhlaví trámů houbou. Stav krovu nad jihovýchodním pavilonem zůstává havarijní - napadení dřevokaz. houbou, přetížení krovu, vysouvání trámů krovu z vazeb. Objekt stále nevyužíván a vzhledem k nezájmu vlastníka o objekt bez perspektivy k využití. Na konci roku 2014 dokončena oprava zastřešení spadlé střechy vstupního rizalitu, provedeny další lokální opravy střešní krytiny, oplechování a komínů. Nařízeno podepření přetíženého napadeného krovu jihovýchodního pavilonu. Trvá nezájem vlastníka na využívání stavby, díky šetření PI však snad nebude již docházet ke zhoršování stávajícího stavu, který však zůstává havarijní.
 Hrubý, 21.11.2007, zm. Brož, 2.4.2015

klepnutím zvětšíte do nové záložky


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111