MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :hrad Týřov, zřícenina
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :24615/2-2640
Název okresu :Rakovník
Sídelní útvar (město/ves) :Karlova Ves
Část obce :Karlova Ves
Katastrální území :Karlova Ves
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Rakovník
Obec (obecní úřad) :Karlova Ves
Stavební úřad :Stavební úřad - Úřad městyse Křivoklát
Finanční úřad :Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Rakovníku
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 135687
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Karlova Ves
st.55/1 100bez staveb 
st.55/2 100bez staveb 
st.56/1 100bez staveb 
st.56/2 100bez staveb 
st.57 100bez staveb 
st.58 100bez staveb 
st.59 100bez staveb 
st.60 100bez staveb 
st.61 100bez staveb 
st.62 100bez staveb 
st.63 100bez staveb 
st.64 100bez staveb 
st.65 100bez staveb 
st.67 100bez staveb 
st.68/1 100bez staveb 
st.68/2 100bez staveb 
st.69 100bez staveb 
st.116 100bez staveb 
pp.90/1 100jen část pozemkuzřícenina hradu, předsunutá bašta
pp.97/4 100 podhradní mlýnec
pp.97/8 100  
pp.98/3 100  
pp.98/4 100  
pp.98/5 100  
pp.98/6 100  
pp.98/7 100  
pp.98/8 100  
pp.98/9 100  
pp.98/10 100  
pp.98/12 100  
pp.99/2 100  
pp.99/3 100  
pp.99/6 100  
pp.99/10 100  
pp.99/11 100  
pp.102 100  
pp.103 100  
pp.106 100  
pp.108 100  
pp.109 100jen část pozemku 
pp.123 100  
pp.124/1 100  
pp.124/4 100  
pp.555/2 100  
pp.555/9 100  
pp.555/10 100  
pp.555/11 100  
   
Anotace: Zřícenina významného středověkého hradu, unikátního z hlediska vývoje naší architektury. Objekt byl opuštěn v šestnáctém století, nachází se v prostředí přírodní rezervace.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Státní majetek
Stav: Chátrající torzo stavby je bez zajištění, dochází zde k samovolnému rozpadu zdiva. V poslední době se toto chátrání stále zrychluje a dochází k výraznému ubývání hmoty nenahraditelné památky. Nadále nezajištěné zdivo hradu chátrá a jeho obnažené části se rozpadají stále rychleji. Nenávratně tak dochází k nenahraditelnému úbytku autentické hmoty opravdu unikátní památky. 11.2011: chátrání nadále pokračuje a rozpad narušených částí zdiva hradní zříceniny se zrychluje, úbytek autentické hmoty je alarmující; XI 2012: situace trvá a stav je stále vážnější; VII/2013: rozpadání zdiva unikátní hradní zříceniny dále nerušeně pokračuje......., po odpadnutí jeho pevné části v líci stěny se vnitřní vyzdívka rychle vysypává, takových míst je nyní na hradě již několik a zbývá zde pouze dokumentovat nenahraditelné ztráty na památce; V/2014: situace se mění k lepšímu a vlastník připravuje již v tomto roce zahájení postupné opravy, pokud se ale vše podaří, bude se jednat o dlouhou a náročnou akci; VIII/2015: připraven je projekt statického zajištění nejohroženější části hradní zříceniny a vybrána stavební firma, následovat mělo jednání k zahájení prací a předání staveniště, dne 17. července ale došlo k samovolnému zřícení právě této části zdiva věžového paláce, donjonu a tím k zániku nenahraditelné součásti hradní stavby z třináctého století; nové jednání je svoláno na třináctého srpne tohoto roku, pokud se konečně podaří zahájit záchranné práce, bude se jednat pouze o dílčí úspěch a stále bude hrozit nebezpečí pokračujícího rozpadu dalších částí zdiva unikátní stavby; V/2016: oprava již probíhá, práce menšího rozsahu již byly provedeny;
 Mrázek, 2.11.2007, zm. Mrázek, 27.5.2016

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111