MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek - zámeček
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :23268/2-3069
Název okresu :Rakovník
Sídelní útvar (město/ves) :Hřebečníky
Část obce :Hřebečníky
Katastrální území :Hřebečníky
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :1
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Rakovník
Obec (obecní úřad) :Hřebečníky
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Rakovník
Finanční úřad :Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště v Rakovníku
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 134263
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Hřebečníky
st.47/1 100jen část stavebhospodářský dvůr - špýchar, chlév I., chlév III.
st.47/2 100jen část stavebhospodářský dvůr - chlévy II.
st.47/3 100bez stavebhospodářský dvůr
st.59 100 zámeček čp. 1
pp.69/3 100 zahrada u zámku
pp.71 100 zahrada u hosp. dvora
pp.72 100 zahrada u hosp. dvora
pp.460/5 100jen část pozemku 
pp.460/6 100 zahrada u zámku
   
Anotace: Areál staveb z osmnáctého a devatenáctého století, nachází se v sousedství zámku renesančního původu. Je přímo zapojený do zástavby menší vesnice, situovaný v jejím středu. Nejvýraznější ze staveb uzavřené dispozice je mohutná barokní sýpka, dále přízemní obytná budova u původní brány, pravděpodobně dům šafáře.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: Pouze zčásti využitý areál je zatím v poměrně dobrém stavebním stavu, ale dlouhodobým zanedbáváním údržby se tato situace rychle zhoršuje. Nyní jsou již poškozeny první části střech, u domu šafáře tak začíná hrozit zřícení štítu. Budovy hospodářského dvora nadále chátrají. Dům šafáře je již nevratně poškozen a ohrožen ve své existenci, téměř zničena je krytina střechy chlévů a poškozena je již i tato krytina u sýpky. XI/2011 Dále a v podstatě nezadržitelně chátrá dům šafáře, vážně poškozena je již i střecha sýpky; IV/2013: v předcházejícím roce došlo k propadnutí krovu střechy nad chlévy, tato část, ponechaná zcela bez opravy nebo zajištění, tak nyní fakticky zaniká; XII/2014: v roce 2014 získal areál nový vlastník, po jeho počátečních slibech o chystané opravě památky nastala v listopadu její brutální likvidace, té nedokázala zabránit ani snaha příslušných úřadů; zpětně bylo alespoň podáno trestní oznámení, ale památka je zničena, krovy hospodářských budov byly rozřezány, podezření je i na stejné zničení vnitřních konstrukcí pater v sýpce; je přitom paradoxní, že v době tohoto ničení památky nebylo umožněno na místo ani vstoupit a také odhad skutečného stavu interiéru sýpky je pouze dohadem;
 Mrázek, 23.11.2007, zm. Mrázek, 10.12.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111