MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :kostel sv. Kříže
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :22868/5-3579
Název okresu :Liberec
Sídelní útvar (město/ves) :Liberec
Část obce :Liberec I-Staré Město
Katastrální území :Liberec
Ulice,nám./umístění :Malé nám.
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Městská část :Liberec (nečleněné město)
Obec s rozšířenou působností :Liberec
Obec (obecní úřad) :Liberec
Stavební úřad :Stavební úřad - Magistrát města Liberec
Finanční úřad :Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště v Liberci
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 133845
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Liberec
 1902 100 ohradní zeď
 1903 100 kostel
 1904 100 kaple, sloup, křížová cesta, ohradní zeď
 1912/1 100pozemek bez ochranyohradní zeď
   
Anotace: sloup se sochou Panny Marie Sloup je umístěn na novějším třístupňovém přístupovém soklu.Samostatný sloup je na půdorysu kříže se zaoblenými vnitřními rohy, kříž je orientován JZ - SV, v osách S-J, V-Z vedou skrz těleso průhledy zaklenuté stlačenými oblouky zdobené volutami. Sochy světců (sv. Šebestián, sv. Florián, sv. Jan Nepomucký a sv. Roch) a P. Marie mají zlacené atributy a lemy šatů. Immaculata je doplněna šesticí putti kolem globu s hadem. Na podstavci Immaculaty jsou na S, V, J, straně nápisová pole. Na S straně nápis renoviert 1830. Na V straně podstavce nápis Übertragen und renoviert A. 1877 Josef Elstner. kaple Božího hrobu Přízemní zděný objekt na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem. Závěr člení slepé arkády s polosloupy. Nad jeho středem je na ploché střeše umístěn kamenný sanktusník. Vstupní JZ průčelí prolomeno portálem s lomeným obloukem. Nad portálem se nachází tři nápisová pole v rámech. Ve středním poli malovaný nápis: AEDIFICATUM/ A. D. 1722/ FUNDATOR/ A. J. WONDRAK. Levé pole nečitelné. V pravém poli malovaný nápis RE/ NOVA/ TUM/ A. D./ 1986. V bočních průčelích málá gotizující okénka. Vstupní část (loď) sklenuta křížovou klenbou. Z lodi do závěru (božího hrobu) vede malý segmentově zaklenutý vchod. V lodi je do zdi vsazena malá mramorová deska s rytým hebrejským nápisem: יּ דּ שּ יּ/ I. N. B. I / I. N. R. I.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Církevní majetek
Stav: Stav k 28. 10. 2013: Sloup je dlouhodobě neudržovaný, dochazí k výrazné degradaci kamene a starších restauratorských zásahů. Povrch plastiky výrazně poškozuje neodstraněná náletová vegetace. Nezajištěný objekt Kaple Božího hrobu je zasažen okolní vegetací, má narušen střešní plášť. Zcela v havarijním stavu je pískovcová konstrukce střešní lucerny, která hrozí zřícením.
 Ouhrabka, 4.11.2013

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111