MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :22257/5-686
Název okresu :Chomutov
Sídelní útvar (město/ves) :Poláky
Část obce :Poláky
Katastrální území :Poláky
Ulice,nám./umístění :
Čísla popisná :2,26
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Kadaň
Obec (obecní úřad) :Chbany
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Kadaň
Finanční úřad :Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Kadani
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 133193
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Poláky
 1/1 100 hospodářská budova I., hospodářská budova II.
 1/2 100 zámek, brána, terasa zámku, terasa se schodištěm
 2 100 hospodářská stavba III.
 3 100 dům čp. 26
 5/1 100  
 5/2 100  
 80/1 100 zámecká zahrada
 80/2 100 zámecká zahrada
 81/1 100 zámecká zahrada
 81/2 100 zámecká zahrada
   
Anotace: Zámek byl postaven koncem 18. století na místě panského dvora a tvrze. Pozdně barokní stavba, v čele rozlehlého hospodářského dvora, pseudobarokně upravená roku 1928, je tvořena dvěma obdélnými jednopatrovými křídly, k sobě kolmými, vrcholícími mohutnými štíty, se středním dvoupatrovým rizalitem s balkónem s balustrádou, zakončeným trojúhelným štítem, nad ním je nadstavěna šestiboká věžička se zvonovou bání. Z fasád nádvoří je výrazněji členěn rizalit válcového schodišťového prostoru se vstupním portálem. Střecha nad křídly je valbová s pálenou taškovou krytinou, rovněž i spodní část kupole rizalitu, horní je s plechovou krytinou. Průčelí jsou zakončena štíty s křídly a trojúhelnými nástavci. K hlavnímu zámeckému objektu přiléhá terasa se schodištěm v nádvoří, na severní straně křídlo přechází v patrovou terasu zámku, která navazuje na frontu hospodářských budov. Ty lemují areál zámku ze severní i západní strany, dům čp. 26 navazuje přímo na vjezdovou bránu. Hospodářské objekty se segmentovými vjezdy mají sedlové střechy s bobrovkou a zděnými stupňovitými štíty, stavení na severní straně areálu je směrem do dvora zvýrazněno čtveřicí rizalitů se štítky a sedly s datací z r. 1862. Pravděpodobně zač. 20. stol. byly upraveny části zámeckého parku kolem zámku podél obou potoků, které pramení nedaleko. Zámecký areál je dokladem vývoje barokní zámecké architektury na Chomutovsku.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: Celý zámecký areál je ve špatném technickém stavu. Dožilá krytina na všech objektech, statické poruchy zdiva, krovů i stropů a podlah, poškozené nebo chybějící okenní i dveřní výplně. Do všech objektů zatéká. Zámek má poškozenou štukovou výzdobu v interiéru, rozmáčené a uhnilé podhledy, opadané omítky. Zámecký park je přehoustlý nálety, z velké části neprůchozí, původní komposice je zřejmě nenávratně ztracena. Dochovaly se zbytky sadů a jednotlivé dřeviny z původního parku např. jerlín japonský, lípa zelená, skalník mnohokvětý, kulovitý trnovník akát, jírovec nadál. V současnosti byl objekt prodán novému vlastníkovi, který počítá s prvotní opravou střechy na zámeckém objektu.
 Hrubý, 5.12.2007, zm. Brož, 30.7.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111