MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :15188/3-1363
Název okresu :Český Krumlov
Sídelní útvar (město/ves) :Omlenička
Část obce :Omlenička
Katastrální území :Omlenice
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :1
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Kaplice
Obec (obecní úřad) :Omlenice
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Kaplice
Finanční úřad :Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Kaplici
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 125654
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Omlenice
      
   
Anotace: Trojkřídlý patrový barokní zámek se středovým rizalitem, nádvorní arkádou a ještě donedávna se čtyřmi arkýři na krakorcích ve východním průčelí. K jižnímu křídlu zámku je pevně připojen barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. K zámku náležel rozlehlý hospodářský dvůr. Objekt je situován uprostřed obce na úpatí hory Poluška - Národní přírodní rezervace. Zámeček byl postaven na počátku 18. století na místě staré renesanční tvrze. V této podobě odkoupil zámek roku 1778 cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, který jej spravoval až do roku 1945. V roce 1829 vyhořel, ale brzy došlo k jeho obnově. Po následném téměř padesátiletém využívání zámeckých prostor státním statkem se zámek ocitl v soukromém vlastnictví. V roce 1970 byly při rekonstrukčních pracích po prolomení krovů pod tíhou sněhu objeveny zbytky renesanční tvrze, zakomponované do hmoty zámečku.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: Zámek je závažně ohrožen ve své budoucí existenci, následkem nezájmu, neúdržby a vandalismu byl přiveden k havarijnímu stavu. V roce 2007 byly strženy zbytky horizontálních konstrukcí a zbývající zachované arkýře, kde zůstaly ponechány pouze krakorce. Hospodářský dvůr je téměř zničen. Část budovy zbořena. Nároží hlavní budovy zámku zříceno. Zříceny arkády, stojí jen obvodové zdi. Interiér zdevastovaný, některé vodorovné konstrukce zcela chybí, včetně podlah, vnitřní omítky chybí, obvodové stěny jsou staticky narušeny, jsou vlhké. Zámek je bez využití, historické konstrukce dále chátrají a napůl zřícený zámek prorůstá bujnou vegetací. Havarijní stav se stále prohlubuje.
 Paloušová, 12.12.2007, zm. Štorková, 30.7.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: Omlenička, zámek čp. 1 (CK), pohled z nádvorní strany na někdejší arkády a destruované uliční křídlo
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek čp.1, nádvoří (vlevo zbořené východní křídlo, vpravo ubouraná sýpka a stáje), pohled od S
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek čp.1, celkový pohled od JZ
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámek čp.1, dvorní průčelí zámku, detail arkády, pohled od J

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: obytná budova zámku
:: Omlenička, CK, zámek čp. 1, celkový pohled ze dvora na budovu zámku od J, vlevo torzo arkádového křídla, vpravo proluka po zbořeném východním křídle, 2013
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: torzo východního křídla
:: Omlenička, CK, zámek čp. 1, celkový pohled ze dvora na torzo východního křídla a chlévů od SV, vpravo stáje a navazující jižní křídlo se stodolou, 2013

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: obytná budova zámku
:: Omlenička, CK, zámek čp. 1, celkový pohled ze dvora na budovu zámku od JV, vlevo torzo arkádového křídla, vpravo obytná budova zámku, vpravo na kraji stáje, 2015
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111