MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zámek
Ochrana stav/typ uzavření :zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od :3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP :15117/8-660
Název okresu :Frýdek-Místek
Sídelní útvar (město/ves) :Hnojník
Část obce :Hnojník
Katastrální území :Hnojník
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :27
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Třinec
Obec (obecní úřad) :Hnojník
Stavební úřad :Stavební úřad - Obecní úřad Hnojník
Finanční úřad :Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Třinci
Historická země :Slezsko
Identifikátor záznamu (IdReg) : 125550
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Hnojník
 828 100 park, dvojice soch spících dětí (zcizeny), váza I. (odcizena), váza II. (odcizena)
 829 100 park
 830 100 park
 831 100 zámek čp. 27
 832 100 park
 833 100 park
 834 100 park
 838 100 park
 839 100 park
 840 100 park
 841 100 park
   
Anotace: Původně byl do seznamu ohrožených KP zařazen celý areál, ale po vyhodnocení z r. 2013 byly vyňaty plastiky sv. Jana Nepomuckého, dvou chlapců a obelisku. Areál zámku čp. 27 s jeho částmi a pozemky: 1) Zámek - v jádru barokní zámek z roku 1736, přestavěný ve formách slezského empíru v 1. pol. 19. století. Přístavba 2. patra z roku 1897. Dílo vídeňského architekta Josefa Kornhäusela. 2) Obelisk - empírový obelisk v parku před zámkem z 1. pol. 19. stol., součást areálu zámku. 3) Soubor čtyř váz - dvě dvojice dekorativních empírových váz z pol. 19. stol., součást výzdoby parku. 4) Dvojice soch spících dětí - plastiky v pozdně empírovém tvarosloví z pol. 19. stol. byly odcizeny. 5) Dvojice soch chlapců (kopie, originály nedochované) -plastiky z pol. 19. stol. v pozdně empírovém tvarosloví, součást výzdoby parku. 6) Socha sv. Jana Nepomuckého - sochařská práce z 2. pol. 18. stol., původně součást areálu zámku, nyní přemístěna do budovy děkanského úřadu v Hnojníku. 7) Zámecký park - původně barokní okrasná zahrada, založená asi v roce 1736, přebudovaná spolu se zámkem v 1. pol. 19. stol. ve formách slezského empíru a v půdorysu dochovaná dodnes. V severovýchodní části se uplatňují fragmenty přírodně krajinářského parku.
Týká se: Část památky Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Celkově špatný stavebně technický stav budovy, zpustlý park, odcizené vázy, sochy z parku. Stav zapříčiněný dlouhodobým nevyužíváním a zanedbáním údržby. V roce 2001 nařízeno provedení neodkladných zabezpečovacích prací. 12/2012: Zámek - stav objektu se neustále zhoršuje, nově se objevily statické poruchy - trhliny ve zdivu a silně poškozené cihelné zdivo v nárožích rizalitu (z důvodu nefunkčních střešních svodů), část krovu je poškozena požárem. 11/2013: Degradace zámku pokračuje. Podle metodiky jednotného systému monitoringu stavu nemovitých KP byl vyhodnocen stupněm č. 5 - zanikající objekt. V havarijním stavu se nachází rovněž park, jehož kompozice je podstatně narušená, nedostatečná údržba se zaměřuje pouze na kácení havarijních dřevin, vegetační části zejména habrový plot, lemující hlavní přístupovou cestu v ose zámku, je přerostlý, park je zanášen nálety. Plastiky, které náležely k areálu zámku jsou dnes roztroušeny. Obelisk je rozložen a spolu s plastikami dvou chlapců a dvěma vázami (dvě vázy schází) přesunut do ateliéru sochaře ve Vělopolí. Z těchto je pouze stav dvojice váz vyhodnocen stupněm č. 4 - havarijní stav. Další plastiky dvou spících dětí jsou nezvěstné a socha sv. Jana Nepomuckého, přesunutá do budovy děkanského úřadu v Hnojníku, je v poměrně dobrém stavu, vyhodnocená stupněm č. 2. 01/2015: V průběhu r. 2014 se nepodařilo provést monitoring plastik přesunutých do Vělopolí, u předmětných věcí však předpokládáme setrvalý stav.
 Ostradecký, 26.10.2007, zm. Alterová, 16.4.2015

klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 04/2007: zámecký park.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 10/2012: budova zámku. Pohled od J - ze zámeckého parku.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 10/2012: budova zámku. Pohled na průčelí od J - detail levého nároží.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 10/2012: budova zámku. Pohled na západní boční fasádu.
klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: 10/2012: budova zámku. Pohled na zadní severní fasádu.


klepnutím zvětšíte do nové záložky
:: zámecký park
:: 11/2014: Hnojník - centrální část- pohled k zámku z jihu.


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111