MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :kostel sv. Jakuba Většího
Ochrana stav/typ uzavření :prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od :4.11.1996
Číslo rejstříku ÚSKP :11440/5-5779
Název okresu :Louny
Sídelní útvar (město/ves) :Lahovice
Část obce :Lahovice
Katastrální území :Lahovice u Libčevsi
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Louny
Obec (obecní úřad) :Libčeves
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Louny
Finanční úřad :Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Lounech
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 121409
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Lahovice u Libčevsi
st.37 100 kostel
st.38 100 kaple
pp.675 100  
   
Anotace: Kostel svatého Jakuba Většího představuje barokní orientovanou jednolodní sakrální stavbu, která je tvořena půdorysně obdélnou lodí s odsazeným trojboce ukončeným presbyteriem. Dominantní je západní tříosé štítové průčelí členěné soustavou pilastrů. Interiér chrámové lodi je plochostropý, presbyterium je zaklenuto plackovou klenbou. Kostel je připomínán v roce 1650, rozsáhlou pozdně barokní přestavbou prošel po roce 1751. Kostel je vzhledem ke svému umístění na návrší mezi obcemi Lahvice a Libčeves výrazným krajinotvorným prvkem. Areál kostela doplňuje menší barokní kaple vystavěná nad místní studánkou s léčivou vodou.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Církevní majetek
Stav: Zcela dožilá a částečně zřícená je konstrukce krovu nad presbyteriem, zřícená je rovněž sanktusníková vížka. Krov nad lodí je závažně poškozen, střešní krytina chybí, do objektu zatéká. Obvodové zdivo stavby vykazuje četné vertikální trhliny propsané do interiéru stavby, klenba presbyteria je poškozena a podepřena výdřevou. Vnější omítky i výplňové prvky absentují. Nejbližší prostor kostela je zcela zarostlý stromovou a keřovou vegetací. V roce 2014 byl zpracován projekt základní konzervace objektu, v letošním a příštím roce však není předpokládána jeho realizace. Stav ohrožení trvá.
 Hrubý, 26.6.2008, zm. Brož, 20.11.2014

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky


Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111