MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :kostel sv. Anny
Ochrana stav/typ uzavření :prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od :17.2.1993
Číslo rejstříku ÚSKP :12420/4-4840
Název okresu :Tachov
Sídelní útvar (město/ves) :Pořejov
Část obce :Žebráky
Katastrální území :Pořejov
Ulice,nám./umístění :
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Obec s rozšířenou působností :Tachov
Obec (obecní úřad) :Hošťka
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Tachov
Finanční úřad :Finanční úřad pro Plzeňský kraj, územní pracoviště v Tachově
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 119670
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Pořejov
st.125 100pozemek bez ochranykostel sv. Anny
   
Anotace: Raně barokní stavba z l. 1660-1663. V r. 1779 snad připojena předsíň. V r. 1786 kostel uzavřen, r. 1808 obnoven, v r. 1809 poškozen bleskem a opraven, v r. 1883 vyhořel. Jedná se o orientovanou jednolodní stavbu s pravoúhlým presbytářem, po jehož stranách leží dvě obdélné kaple s oratořemi v patře. Kaple byly přístupné z presbytáře i zvenku, na oratoře se chodilo z exteriéru po částečně předložených schodištích. V ose při východní fasádě přistavěna čtvercová sakristie a před západním průčelím čtvercová předsíň.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Stavba je celkově v havarijním stavu, ze střech zbývá pouze část s valbou nad lodí, která však hrozí zřícením. Pod eternitovou kritinou vidět šindel položený na latě. Omítky fasád ve velkém rozsahu opadané až na zdivo. Odhalené zdivo degraduje a má vyplavené pojivo a uvolněné zdící prvky, cihly podléhají erozi. Korunní římsy z větší části zanikly, na poškozených korunách místy uchycena vegetace. V místě oken a vstupů někde zdivo více zřícené (sakristie, předsíň). Strop lodi ve východní polovině zřícený, na vazných trámech dosud stojícího fragmentu krovu pozůstatky nevratně poškozeného prkenného stropu. Z kleneb zbývají jen patky či narušená čela kleneb. Boční kaple a sakristie mají zřícené střechy a destruované obvodové zdivo. Strop v předsíni chybí. Kruchta není, někde vylomena i kamenná ostění. Podlahy zasypané sutí, u řady otvorů poškozeny záklenky. Výplně otvorů chybí až na několik zbytků poškozených rámů. Bezprostřední okolí (hřbitov) neudržované, silně zarostlé nálety a dřevinami. V r. 2014 vykáceny dřeviny rostoucí v prostoru bývalého hřbitova a provedena dílčí oprava zdiva záklenku kaple s oratoří.
 Plešmíd, 0.0.0000, zm. Plešmíd, 3.8.2015

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111