MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :zájezdní hostinec Spiegel
Ochrana stav/typ uzavření :prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od :24.6.1996
Číslo rejstříku ÚSKP :11318/4-5077
Název okresu :Sokolov
Sídelní útvar (město/ves) :Arnoltov
Část obce :Arnoltov
Katastrální území :Arnoltov
Ulice,nám./umístění :při silnici na rozcestí k Arnoltovu
Číslo popisné :52
Čísla orientační :,0
Obec s rozšířenou působností :Sokolov
Obec (obecní úřad) :Březová
Stavební úřad :Stavební úřad - Městský úřad Sokolov
Finanční úřad :Finanční úřad pro Karlovarský kraj, územní pracoviště v Sokolově
Historická země :Čechy
Identifikátor záznamu (IdReg) : 119658
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Arnoltov
st.62 100 hlavní budova
st.63 100 hospodářská budova
pp.245/4 100 ohradní zeď
   
Anotace: První zmínky o Arnoltově pocházejí z rozmezí 60. a 70. let 14. století, kdy je připomínán jako součást leuchtenberských panství. Budova, nazývaná zámkem, zprvu zřejmě sloužila občasným pobytům vrchnosti, později však byla přestavěna na zájezdní hostinec. Zámek je pěkným příkladem klasicistní architektury a patří k velmi vzácným dokladům tohoto slohu na Sokolovsku. Jedná se o obdélnou patrovou stavbu o rozměrech přibližně 24x13 m, obrácenou severozápadním průčelím k silnici. Toto průčelí je sedmiosé, přičemž jeho střed tvoří trojosý rizalit s balkónem, mírně předstupujícím před budovu. Zatímco obě boční průčelí o čtyřech okenních osách jsou bez výraznější výzdoby, zadní průčelí obrácené do dvora zdobí opět malý balkón. Přízemí budovy pokrýcají lizénové pásy, zvýrazňující všechna čtyři nároží do výše patra. Obdobný pás procházející mezi středními okny pak členil boční fasády na dvě části. Fasády patra, opticky odděleného od přízemí římsou, kryla hladká omítka. Budovu prostupoval široký průjezd, přístupný z obou širších průčelí vraty a dělící přízemí na dvě části. Obě byly řešeny obdobně, neboť zatímco podél severozápadního průčelí se rozkládaly dvojice nestejně velkých plochostropých místností, opačná část budovy byla využita pro řadu místností zjevně provozních účelů včetně schodiště vedoucího do sklepů a do patra. Některé z nich si ještě uchovaly plackové klenby, zbylé jsou plochostropé. Původní dispozice byla narušena jen částečně odstraněním původních příček a výstavbou nových, ve své podstatě se však dochovala až do dnešní doby. A právě poměrně dobře dochované fasády a vnitřní dispozice činí z objektu bývalého zámku významnou historickou památku.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Soukromý držitel (fyzické osoby)
Stav: Současný stav objektu je zapříčiněn dlouhodobým nezájmem majitelů a absencí pravidelné údržby. Objekt je staticky narušen, poškozena je střešní krytina a do objektu zatéká. V současné době by měl být objekt alespoň provizorně zastřešen. Sklepy jsou zatopeny, okolí zámku je zarostlé náletovou zelení.
 Smola, 14.1.2008, zm. Kratochvílová, 4.12.2012

klepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložkyklepnutím zvětšíte do nové záložky

Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111