MonumNet Seznam ohrožených nemovitých památek   Zpět Hledání
Intranet (PIN):  
Detail ohrožené nemovité památky  
Památka :železniční stanice Báňské dráhy, z toho jen: výtopna, točna, vodárenská věž
Ochrana stav/typ uzavření :prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury
Památkou od :19.11.1992
Číslo rejstříku ÚSKP :12190/8-3287
Název okresu :Ostrava-město
Sídelní útvar (město/ves) :Ostrava
Část obce :Moravská Ostrava
Katastrální území :Moravská Ostrava
Ulice,nám./umístění :Moravská Ostrava, pč. 1519/2,1800/1,1519/5
Číslo popisné :
Číslo orientační :
Městská část :Moravská Ostrava a Přívoz
Obec s rozšířenou působností :Ostrava
Obec (obecní úřad) :Ostrava
Stavební úřad :Stavební úřad - Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Finanční úřad :Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava I
Historická země :Morava
Identifikátor záznamu (IdReg) : 118972
Parcely:
ř. parc. díl %pl. omezení památkové ochrany: specifikace/poznámka
Katastrální území: Moravská Ostrava
 1519/2 100 pilová výtopna
 1519/5 100 vodárenská věž
 1519/6 100bez staveb 
 1800/1 100jen část stavebtočna
 1800/31 100bez staveb 
 1800/36 100bez staveb 
   
Anotace: Lokomotivní depo Ostrava, na železniční trati mezi Jirskou a Cihelní ulicí. Hodnotný autentický areál Východní remízy ČSD, dříve výtopny Báňské dráhy. Pravidelný provoz sítě Báňské dráhy KFNB byl zahájen 3. ledna 1863. Její výtopna byla postavena vedle kolejiště seřaďovacího nádraží dnešní stanice Ostrava hl. n. teprve v roce 1911 , což úzce souviselo se změnou vlastnických vztahů. Železniční tratě KFNB byly v roce 1906 zestátněny. Společnost změnila hlavní předmět své činnosti z železniční dopravy na uhelné podnikání, jehož součástí zůstala nadále Báňská dráha. Pro její tratě bylo nutné postavit vlastní technické zázemí. V pilové remíze byly prováděny provozní opravy parních lokomotiv. Plánová dokumentace typologicky jedinečné pilové remízy pochází z r. 1908, postavena v roce 1910. Dalšími částmi jsou autenticky dochovaný objekt vodárenské věže z režného zdiva se dvěma kruhovými nádržemi (typový projekt datován 1910) umocňující areál výtopny vertikálním aspektem a původní točna doplňující komplex v technologický celek, realizovaná firmou Bratři Prášilové a spol., mostárna, kotlárna a strojírna.
Týká se: Celek Typ vlastnictví:  Majetek jiné organizace
Stav: Stav: areál pozbyl původního využití, částečně pronajímána je jen pilová výtopna. Pilová výtopna: dochází k výrazné devastaci všech autentických architektonických prvků - jsou zaslepovány a přeformátovávány původní okenní otvory, dveřní otvory a vrata. Dochází k vnitřním úpravám, které nejsou konzultovány s orgány památkové péče. V severní části objektu je zcela propadlá střecha, krov a bortí se samotné zdivo stavby. I střechy nad zbývajícími částmi objektu jsou v havarijním stavu, chybějí okapy. Vodárenská věž: volně přístupná a devastována, chybějí dveře a okenní skleněné výplně, je sneseno vnitřní zařízení, střecha je ve špatném stavu. Do interiéru zatéká, byl zde založen požár. Rovněž ostatní vodohospodářské stavby jsou silně devastovány. Točna: nefunkční, chybějí části technologického zařízení, obslužný domek je degradován. Točna a její okolí je zaneseno vzrostlou náletovou zelení. 09/2011 - Propadlá střecha v severní části pilové výtopny byla opravena, avšak její usazení nebylo provedeno na dozděný ale na provizorně provedený horní pás obvodové zdi. 12/2012: Stav nezměněn. 11/2013: Nutná celková obnova, objekty jsou bez trvalé údržby. Na pilové výtopně se v JV části propadla střecha, vodárna má ve střeše díru u komína. Režné zdivo staveb je lokálně narušené. Na pilové výtopně jsou necitlivě provedeny četné zazdívky a dozdívky. Výplně otvorů jsou celkově havarijní - místy zcela schází a otvory jsou dodatečně zazděné, prosklení je destruované, kovové mříže zkorodované. Točna - technické zařízení poškozené vandaly (sběrači kovů) a zarostlé náletovou zelení.
 Alterová, 22.5.2009, zm. Alterová, 14.2.2014
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111