Upozornění
Zveřejňujeme otisk evidence Světového dědictví vedeném UNESCO, národních kulturních památek a památkově chráněných území zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Upozorňujeme na to, že evidence je průběžně aktualizována a upřesňována, protože vzhledem k historii vzniku obsahuje řadu nedostatků a nepřesností, jejichž napravení vyžaduje čas.