MonumNet Světové dědictví, NKP, chráněná území  
Intranet (PIN):  
262/1995 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 1995

o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Změna: 171/1998 Sb.
Změna: 336/2002 Sb.
Změna: 422/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči:

ČÁST PRVNÍ

PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 1

29. Olomouc
areál bývalého Přemyslovského hradu -- Olomouc

Klášterní Hradisko -- Olomouc

kostel. sv. Mořice - Olomouc

soubor barokních kašen a sloupů - Olomouc

30. Opava
kaple sv. Kříže - Opava

kostel Nanebevzetí Panny Marie - Opava

31. Ostrava areál bývalého kamenouhelného dolu Michal - Ostrava 2

32. Šumperk areál zámku Velké Losiny - Velké Losiny

33. Vsetín
areál Pusteven - Prostřední Bečva

Valašské muzeum v přírodě - Rožnov pod Radhoštěm

Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) v hlavním městě Praze1. Klementinum,
2. Staroměstské náměstí,
3. Pomník sv. Václava,
4. Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně,
5. Starý židovský hřbitov,
6. Staronová synagoga,
7. Zbraslavský klášter,
8. Müllerova vila,
9. Hradiště Šárka;

b) ve Středočeském kraji1. Památník Lidice,
2. Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně,
3. Městské opevnění v Kouřimi,
4. Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře,
5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi,
6. Kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi,
7. Kostel Panny Marie s klášterem - Svatá Hora;

c) v Jihočeském kraji1. Klášter ve Vyšším Brodě,
2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově,
3. Klášter Zlatá Koruna,
4. Kostel sv. Víta v Českém Krumlově,
5. Klášter v Třeboni,
6. Zámek Jindřichův Hradec,
7. Hrad Strakonice;

d) v Plzeňském kraji1. Zámek Horšovský Týn,
2. Kostel sv. Bartoloměje v Plzni,
3. Klášter Plasy,
4. Klášter Kladruby,
5. Hradiště Hradišťský kopec,
6. Slovanské hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína - Cebivi;

e) v Karlovarském krajiHrad Bečov nad Teplou;

f) v Ústeckém kraji1. Klášter františkánů v Kadani,
2. Kostel sv. Mikuláše v Lounech,
3. Klášter v Oseku;

g) v Libereckém krajiZámek Sychrov;

h) v Královéhradeckém kraji1. Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích,
2. Muzeum v Hradci Králové,
3. Klášter v Broumově,
4. Pevnostní systém Dobrošov,
5. Zámek Opočno,
6. Hospital Kuks;

i) v kraji Vysočina1. Zámek Telč,
2. Hrad Pernštejn,
3. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře;

j) v Jihomoravském kraji1. Kostel sv. Jakuba Většího v Brně,
2. Vila Tugendhat,
3. Zámek Lednice,
4. Zámek Valtice,
5. Vodní mlýn ve Slupi;

k) v Olomouckém kraji1. Soubor barokních kašen a sloupů v Olomouci,
2. Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava,
3. Kostel sv. Mořice v Olomouci,
4. Klášterní Hradisko,
5. Zámek Velké Losiny;

l) v Moravskoslezském kraji1. Kaple sv. Kříže v Opavě,
2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě,
3. Důl Michal v Ostravě;

m) ve Zlínském kraji1. Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou,
2. Valašské muzeum v přírodě,
3. Pustevny.

§ 1a

(1) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle § 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(2) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle § 1 do 2 vyhotovení kopií katastrálních map do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení; 1 vyhotovení uloží do Ústředního seznamu kulturních památek a 1 vyhotovení neprodleně zašle krajskému úřadu, v jehož správním obvodu se národní kulturní památka podle § 1 nachází.

(3) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrálních map podle odstavce 2.

ČÁST DRUHÁ

ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 2

1. Zrušuje se prohlášení kulturních památek budovy "U kaštanu" v Praze-Břevnově, Lidového domu v Praze a Duchcovského viaduktu, areálu Lidice a areálu bývalého Přemyslovského hradu - Olomouc za národní kulturní památky. 1)

2. Zrušuje se prohlášení kulturních památek památníku slovanského bratrství v Mnichu, spolkového dělnického domu "Peklo" v Plzni, pomníku obětem Svárovské stávky ve Velkých Hamrech, pomníku Rumburské vzpoury "Nepokořený", památníku Josefa Hybeše v Dašicích a památníku obětem Frývaldovské stávky v Lipové za národní kulturní památky. 2)

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 55/1989 SB. , O PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

§ 3

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 55/1989 Sb. , o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády České republiky č. 112/1991 Sb. , se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se vypouštějí slova "památník padlým partyzánům v Leškovicích", "rodný dům Ludvíka Svobody" a slova "a Památník Ostravské operace v Hrabyni".

2. V příloze se vypouštějí název, umístění a bližší vymezení památek: památník padlým partyzánům v Leškovicích, rodný dům Ludvíka Svobody a Památník Ostravské operace v Hrabyni.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr kultury:
Tigrid v. r.

Příl.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v hlavním městě Praze
1.
Název: Klementinum
Popis: Areál bývalého jezuitského kláštera
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Staré Město
Pozemky, parcelní čísla: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
1109 (část)
Budovy, čísla popisná: 190, 1040,

2.
Název: Staroměstské náměstí
Popis: plocha náměstí tvořená pozemkem
vymezeným prostorovými
identifikačními znaky a pomníkem
Mistra Jana Husa na tomto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Staré Město
Pozemek, parcelní číslo: 1090,

3.
Název: Pomník sv. Václava
Popis: pomník na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Nové Město
Pozemky, parcelní čísla: 2306/10, 2306/1 (část),

4.
Název: Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
Popis: budova kostela s věží na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Malá Strana
Pozemky, parcelní čísla: 1, 7, 993 (část)
Budova, číslo popisné: 556,

5.
Název: Starý židovský hřbitov
Popis: židovský hřbitov s náhrobky a budovou
pohřebního bratrstva na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Josefov
Pozemky, parcelní čísla: 48, 49, 50,

6.
Název: Staronová synagoga
Popis: budova synagogy na pozemku vymezeném
prostorovými identifikačními znaky,
včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Katastrální území: Josefov
Pozemek, parcelní číslo: 1,

7.
Název: Zbraslavský klášter
Popis: areál bývalého cisterciáckého
kláštera tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 5
Katastrální území: Zbraslav
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1,
11/1, 17/2, 24, 27, 28
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 472,

8.
Název: Müllerova vila
Popis: areál vily tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 6
Katastrální území: Střešovice
Pozemky, parcelní čísla: 865, 866
Budova, číslo popisné: 642,

9.
Název: Hradiště Šárka
Popis: areál hradiště tvořený pozůstatky
staveb a jiných nemovitých objektů na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Obec: hlavní město Praha
Městská část: Praha 6
Katastrální území: Vokovice
Pozemky, parcelní čísla: 707/1 (část), 707/4, 707/5, 721/1,
721/2, 723/1, 723/2, 724, 725, 726,
727, 728, 729, 730, 731, 732, 733,
734, 736, 737, 738/1, 738/3, 740,
742, 746, 752, 753, 754, 755, 757,
758, 759, 766,1379/1 (část), 1379/2,
1380, 1381
Katastrální území: Liboc
Pozemky, parcelní čísla: 1094, 1095/3 (část), 1097, 1098/1,
1098/2, 1099/1, 1099/3, 1100/1,
1100/2, 1100/4, 1100/5, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108,
1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114,
1115/1, 1115/2, 1115/5, 1115/6,
1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4,
1116/5, 1116/6, 1117, 1119, 1120,
1121, 1122, 1123, 1125/1 (část),
1125/3, 1125/4 (část), 1125/5, 1126,
1127, 1131/1, 1132/2, 1133/4,
1135/5, 1133/6, 1134/2, 1137, 1144,
1145/1, 1146, 1147/1, 1151, 1333/2
(část), 1340/1, 1340/1, 1340/2;

b) ve Středočeském kraji
1.
Název: Památník Lidice
Popis: areál památníku tvořený nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kladno
Obec: Lidice
Katastrální území: Lidice
Pozemky, parcelní čísla: 420/4, 420/14, 420/23, 420/24,
420/25, 420/27, 420/28, 480/5,
481/1, 481/6, 481/7, 481/8, 481/9,
481/10, 482/1, 482/3, 482/4, 482/6,
482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 482/11,
484/11, 484/12, 484/13, 484/14,
484/15, 484/16, 484/17, 484/18,
486/1, 486/2, 498/4, 498/5, 498/6,
498/7, 498/8, 498/9, 498/10, 498/11,
499, 500, 501, 502, 503, 412/1,
420/7 (část), 420/8, 420/10 (část),
420/11 (část), 420/12, 421/2, 412/2,
420/7, 420/9, 420/10 (část), 420/11,
420/13, 420/15, 420/16, 420/17,
420/18, 420/19, 420/20, 420/21,
420/22, 420/26, 437/1, 437/2, 511,

2.
Název: Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně
Popis: areál kostela tvořený budovami a
jinými nemovitými objekty na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres Kolín
Obec: Kolín
Katastrální území: Kolín
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 103, 106, 107,
108, 109
pozemkové parcely: 11, 2805/6 (část)
Budovy, čísla popisná: 24 (část obce Kolín I),

3.
Název: Městské opevnění v Kouřimi
Popis: městské opevnění tvořené stavbami a
jejich pozůstatky na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres Kolín
Obec: Kouřim
Katastrální území: Kouřim
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 6, 10 (část),
28 (část), 30 (část), 32 (část), 33
(část), 34 (část), 35 (část), 37
(část), 38 (část), 42 (část), 46
(část), 47 (část), 54 (část), 199,
200, 201, 202, 203, 227/1, 227/2,
227/3, 228, 235/1, 235/2, 235/3,
235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2,
236/3, 237, 240, 241, 242, 243,
244/1, 244/2, 270, 271, 273/1,
275/1, 275/2, 276/2, 276/3, 276/4,
278, 289, 294, 297, 298, 299, 309,
310, 315, 316, 317, 318, 319, 328,
330, 331, 332, 333, 334, 337, 338/1,
338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6,
338/7, 339, 340/1, 340/4, 340/5,
341, 342, 353, 356/1, 356/2, 356/4,
356/5, 356/6, 358, 359/1, 359/2,
359/3, 360/2, 361, 363, 367, 368,
369, 370/1, 370/2, 371, 372/1,
372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6,
372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11,
372/12, 372/13, 373, 398, 515, 516,
517, 518, 519, 530, 531, 535, 546,
554, 556, 557, 558, 559 (část), 560,
562, 568, 569, 570, 571, 591, 596,
607, 611, 621, 646, 654 (část),
668/1, 668/2, 675/2, 680, 1079
pozemkové parcely: 4/1, 4/2, 5, 7, 9,
10/2, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14,
15/1, 15/2, 16, 17, 34 (část), 37/1,
38 (část), 40, 44, 47 (část), 48
(část), 49, 52/2, 52/3, 55/1, 55/2,
55/4, 58/1, 58/2, 59 (část), 66/1,
66/2, 69, 70, 85/1, 85/2, 88/1, 88/2,
140/1, 141, 142, 143/2, 143/3, 144,
147, 148, 149, 178/1 (část), 178/2,
178/3 (část), 181, 183/1, 183/3, 184,
187/2, 188/5, 189, 191, 192, 202,
205/2, 1722/2, 2523/3 (část), 2523/4
(část), 2523/21 (část), 2523/23
(část), 2528, 2529/2, 2530 (část),
2531, 2532, 2534/1, 2534/2, 2534/3,
2536 (část), 2542/1 (část), 2646/2
(část), 2725/1, 2725/2, 2727, 2727,
2741, 2751, 2752 (část),

4.
Název: Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře
areál kostela tvořený budovami a
jinými nemovitými objekty na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kutná Hora
Obec: Kutná Hora
Katastrální území: Kutná Hora
Pozemky, parcelní čísla: 220/1, 226, 227/1, 227/2,

5.
Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve
Staré Boleslavi
Popis: areál kostela tvořený budovami a
jinými nemovitými objekty na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Praha-východ
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Katastrální území: Stará Boleslav
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 2553, 2554, 2555, 2676/5
(část), 2677/1 (část)
Budovy, čísla popisná: 240, 468,

6.
Název: Kostel sv. Václava a sv. Klimenta ve
Staré Boleslavi
Popis: dvojice kostelů a jiné nemovité
objekty na pozemku vymezeném
prostorovými identifikačními znaky,
včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Praha-východ
Obec: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Katastrální území: Stará Boleslav
Pozemky, parcelní čísla: 1667,

7.
Název: Kostel Panny Marie s klášterem -
Svatá Hora
Popis: areál poutního kostela a kláštera
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Příbram
Obec: Příbram
Katastrální území: Příbram
Pozemky, parcelní čísla: 1507, 1945, 1946, 1949, 1950, 1952,
1955, 1956, 1957, 1959/1 (část),
1960, 1961
Budova, číslo popisné: 591 (část obce Příbram II);

c) v Jihočeském kraji
1.
Název Klášter ve Vyšším Brodě
areál cisterciáckého kláštera s
kostelem Nanebevzetí Panny Marie
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Český Krumlov
Obec: Vyšší Brod
Katastrální území: Vyšší Brod
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 132, 133, 134/1,
134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3,
135/4, 136, 137, 138/1, 138/2, 139,
140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2,
144/3, 145/1, 145/2, 167, 215
pozemkové parcely: 88/1, 1398/2,
1400/1, 1401/1, 1403, 1404, 1405,
1406, 1407, 1408, 1409, 1412, 1413,
1414, 1415, 1416, 1419/2, 1775
Budovy, čísla popisná: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 151, 152, 159,

2.
Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Kájově
Popis: areál poutního kostela tvořený
budovami a jinými nemovitými objekty
na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Český Krumlov
Obec: Kájov
Katastrální území: Kladné
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 2, 3/1, 3/3
pozemkové parcely: 1415, 2095
Budova, číslo popisné: 1 (část obce Kájov),

3.
Název: Klášter Zlatá Koruna
Popis: areál cisterciáckého kláštera s
kostelem Nanebevzetí Panny Marie
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Český Krumlov
Obec: Zlatá Koruna
Katastrální území: Zlatá Koruna
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 4, 6/1, 6/2, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13
pozemkové parcely: 41/1, 41/4, 41/5,
41/6, 41/7, 41/8, 42, 48/1, 48/6,
48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 49/1, 49/2,
49/3, 49/4, 51, 52/1, 52/3, 52/4,
52/5, 91, 278
Budovy, čísla popisná: 1, 39, 40, 41, 57,

4.
Název: Kostel sv. Víta v Českém Krumlově
Popis: areál kostela tvořený budovou a
jinými nemovitými objekty na pozemku
vymezeném prostorovými
identifikačními znaky, včetně tohoto
pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Český Krumlov
Obec: Český Krumlov
Katastrální území: Český Krumlov
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 208
Budova, číslo popisné: 160 (část obce Vnitřní Město),

5.
Název: Klášter v Třeboni
Popis: areál augustiniánského kláštera s
kostelem Panny Marie Královny a sv.
Jiljí tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Třeboň
Katastrální území: Třeboň
Pozemky, parcelní čísla: 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 563, 564,
565, 566, 567
Budovy, čísla popisná: 125, 137, 141, 142, 143, 173 (část
obce Třeboň I),

6.
Název: Zámek Jindřichův Hradec
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Jindřichův Hradec
Katastrální území: Jindřichův Hradec
Pozemky, parcelní čísla: 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5,
1187, 1188, 1198, 1199/1, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1209, 1210,
1211/1, 1211/2, 1211/3, 1211/4,
1211/5, 1211/6, 1211/7, 1212/1,
1212/2, 1212/3
Budovy, čísla popisná: 1, 2 (část obce Jindřichův Hradec I),

7.
Název: Hrad Strakonice
Popis: areál hradu s kostelem sv. Prokopa
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Strakonice
Obec: Strakonice
Katastrální území: Nové Strakonice
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,
2, 3/1, 4, 5, 6/1, 6/4
pozemkové parcely: 5/1, 6/1, 6/2, 7,
9, 469/1, 470
Budovy, čísla popisná: 1, 3, 50 (část obce Strakonice II);

d) v Plzeňském kraji
1.
Název: Zámek Horšovský Týn
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Domažlice
Obec: Horšovský Týn
Katastrální území: Horšovský Týn
Pozemky, parcelní čísla: 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 13, 42,
352/1, 352/2, 359/1, 360, 361, 362,
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859,
1860, 1861, 2566, 2623 (část), 2624,
2625 (část), 2280, 2281, 2282, 2283,
2284, 2285
Budovy, čísla popisná: 1, 22 (část obce Město),
42 (část obce Plzeňské Předměstí),
129 (část obce Malé Předměstí),

2.
Název: Kostel sv. Bartoloměje v Plzni
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném
prostorovými identifikačními znaky,
včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Plzeň-město
Obec: Plzeň
Katastrální území: Plzeň
Pozemek, parcelní číslo: 1,

3.
Název: Klášter Plasy
Popis: areál cisterciáckého kláštera s
kostelem Nanebevzetí Panny Marie
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Plzeň-sever
Obec: Plasy
Katastrální území: Plasy
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,
4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8/2, 16/1, 16/2,
17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 338, 705
pozemkové parcely: 1/1, 1/2, 2, 3/1,
3/2, 4, 13, 14, 15, 24/1, 24/3, 39/1,
39/2, 39/3 (část), 39/12, 39/13,
39/14, 39/15, 462/1, 462/2, 462/11,
462/14, 462/15, 462/16, 462/19,
462/20, 471/1 (část), 479/3 (část)
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11,

4.
Název: Klášter Kladruby
Popis: areál benediktinského kláštera s
kostelem Nanebevzetí Panny Marie
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Tachov
Obec: Kladruby
Katastrální území: Pozorka u Kladrub
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 14, 15/1, 15/2,
15/3, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 15/9,
16, 18, 59
pozemkové parcely: 143/1, 143/3,
160/2, 163/1, 165/1, 165/2, 165/3,
168/1, 231/1 (část), 244/1 (část),
244/2 (část), 258/1, 265, 270, 271,
276
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 22 (část obce Pozorka),

5.
Název: Hradiště-Hradišťský kopec
Popis: areál hradiště tvořený pozůstatky
staveb a jiných nemovitých objektů na
pozemku vymezeném prostorovými
identifikačními znaky, včetně tohoto
pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Tachov
Obec: Konstantinovy Lázně
Katastrální území: Okrouhlé Hradiště
Pozemek, parcelní číslo: 173/1 (část),

6.
Název: Slovanské hradiště a mohylové
pohřebiště u Bezemína - Cebivi
Popis: areál hradiště a pohřebiště tvořený
pozůstatky staveb a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Tachov
Obec: Bezemín-Cebiv
Katastrální území: Bezemín
Pozemky, parcelní čísla: 628 (část), 647, 648, 651/1 (část),
684
Okres: Plzeň-sever
Obec: Mydlovary
Katastrální území: Mydlovary
Pozemky, parcelní čísla: 149, 218, 220 (část), 806, 810
(část);

e) v Karlovarském kraji
Název: Hrad Bečov nad Teplou
Popis:
Nemovité: areál hradu tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky včetně těchto
pozemků
Movitá: románská ostatková skříň sv. Maura z
mobiliárního fondu hradu Bečov nad
Teplou, umístěná v areálu hradu Bečov
nad Teplou
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Karlovy Vary
Obec: Bečov nad Teplou
Katastrální území: Bečov nad Teplou
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 2, 3, 4, 7, 9,
10, 11, 272
pozemkové parcely: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 136, 138, 3118, 3119/2, 3119/3
Budovy, čísla popisná: 9, 10, 11, 12, 13, 203;

f) v Ústeckém kraji
1.
Název: Klášter františkánů v Kadani
Popis: areál františkánského kláštera s
kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Chomutov
Obec: Kadaň
Katastrální území: Kadaň
Pozemky, parcelní čísla: 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1045
Budova, číslo popisné: 474,

2.
Název: Kostel sv. Mikuláše v Lounech
Popis: areál kostela tvořený budovou
a pozemky vymezenými prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Louny
Obec: Louny
Katastrální území: Louny
Pozemky, parcelní čísla: 1, 4847,

3.
Název: Klášter v Oseku
Popis: areál cisterciáckého kláštera s
kostelem Nanebevzetí Panny Marie
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Teplice
Obec: Osek
Katastrální území: Osek u Duchcova
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28/1,
28/2, 29, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4,
32, 33/1, 33/2, 34, 37, 38, 1132,
1133
pozemkové parcely: 35, 37, 38, 39,
40, 41, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52,
54, 56, 79, 84, 85, 86, 92, 93, 94,
95, 97, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 102,
171, 176, 863/4
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 483, 484, 485, 486, 487, 489,
490, 491 (část obce Osek);

g) v Libereckém kraji
Název: Zámek Sychrov
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Liberec
Obec: Sychrov
Katastrální území: Radostín u Sychrova
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 222
pozemkové parcely: 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1026/1,
1026/2, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037,
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13,
14, 15 (část obce Sychrov)
Katastrální území: Paceřice
Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 482/1, 482/2,
643/1, 643/2;

h) v Královéhradeckém kraji
1.
Název: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích
Popis: budova kaple s věží na pozemku
vymezeném prostorovými
identifikačními znaky, včetně tohoto
pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hradec Králové
Obec: Smiřice
Katastrální území: Smiřice
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 11,

2.
Název: Muzeum v Hradci Králové
Popis: budova muzea a pozemky, vymezené
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Katastrální území: Hradec Králové
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 621
pozemková parcela: 239/43
Budova, čísla popisné: 465 (část obce Střed Města),

3.
Název: Klášter v Broumově
Popis: areál benediktinského kláštera s
kostelem sv. Vojtěcha tvořený
budovami a jinými nemovitými objekty
na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Náchod
Obec: Broumov
Katastrální území: Broumov
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1/1, 1/2, 2, 146,
276, 285, 286, 451, 452, 453, 1121k,
1122
pozemkové parcely: 49, 138/1, 138/4,
138/6, 140, 141/7, 713/2, 723, 724,
725, 726/1, 726/2, 727, 728, 730/2,
730/4, 739/1, 761
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 225, 226,

4.
Název: Pevnostní systém Dobrošov
Popis: areál pevnostního systému tvořený
stavbami, jejich pozůstatky a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Náchod
Obec: Náchod
Katastrální území: Dobrošov
Pozemky, parcelní čísla: 89/1, 89/2, 91/1 (část), 100/2,
109/7, 109/8, 135/7, 137, 152/1,
152/10, 153/1, 169/2, 169/3, 197/4
(část), 198/7, 198/8, 198/9, 198/12,
221/1 (část), 228/2 (část), 237/3,
242, 266/1, 281, 343/1 (část), 406,
411/1 (část), 411/3, 440/8 (část),
440/9 (část), 469/1 (část),

5.
Název: Zámek Opočno
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Opočno
Katastrální území: Opočno pod Orlickými horami
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 8, 9, 10, 11/1, 12 (část), 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, k28, 29, 30,
31/1, 31/2, 32, 33, 34 (část), 46
(část), 1469/2, 1471, 1472, 1473,
1474, 1475/1, 1475/2, 1476, 1478,
1479, 1480, 1481, 1486/2, 1489/2,
1750, 1751, 1752, 1754
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 3, 6, 37, 142, 275, 377, 378,
379, 380,

6.
Název: Hospital Kuks
Popis: areál hospitalu a bývalého zámku
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty a jejich pozůstatky na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Trutnov
Obec: Kuks
Katastrální území: Kuks
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 57, 58, 59, 60, 62,
129, 130, 131, 132, 133, 138, 141,
142, 153
pozemkové parcely: 399, 401, 403,
404, 405, 407, 408, 409, 410/1,
410/2, 411, 454, 551, 574 (část),
580, 581, 583, 584 (část), 592, 593,
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 613, 614/1,
614/2, 614/3, 615, 641, 646, 648/1,
649/1, 651, 658, 661, 673/1
Budovy, čísla popisná: 56, 58, 58, 59, 81;

i) v kraji Vysočina
1.
Název: Zámek Telč
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Jihlava
Obec: Telč
Katastrální území: Telč
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 2, 160/2, 169
pozemkové parcely: 1/1, 1/2, 1/3,
1/4, 4, 7492/2
Budovy, čísla popisná: 1, 71 (část obce Vnitřní Město),

2.
Název: Hrad Pernštejn
Popis: areál hradu tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Nedvědice
Katastrální území: Pernštejn
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 34, 36, 37, 38/1,
38/2, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43/1,
43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7
pozemkové parcely: 54, 56, 57/1,
57/3, 57/4, 57/5, 60, 61/1, 61/2,
62/2, 156/4, 259/2, 259/5, 259/6,
259/7
Budovy, čísla popisná: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18,

3.
Název: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
Hoře
Popis: areál poutního kostela tvořený
budovami a dalšími nemovitými objekty
na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Zámek Žďár
Pozemky, parcelní čísla: 577, 578, 579;

j) v Jihomoravském kraji
1.
Název: Kostel sv. Jakuba Většího v Brně
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném
prostorovými identifikačními znaky,
včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Katastrální území: Město Brno
Pozemek, parcelní číslo: 45,

2.
Název: Vila Tugendhat
Popis: areál vily tvořený obytnou budovou a
jinými nemovitými objekty na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Katastrální území: Černá Pole
Pozemky, parcelní čísla: 3365, 3366
Budova, číslo popisné: 237 (část obce Sever),

3.
Název: Zámek Lednice
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Břeclav
Obec: Lednice
Katastrální území: Lednice na Moravě
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
51, 791/1, 792, 1355, 1384, 1832,
1833, 1834, 1835, 1836, 1841, 1842,
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848,
1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854,
1855, 1856/1, 1856/2, 1857, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864,
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870,
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876,
1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882,
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888,
1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894,
1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906,
1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912,
1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918,
1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924,
1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1975,
2064 (část), 2073/1
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 66, 68, 72, 433, 434 (část obce
Lednice),

4.
Název: Zámek Valtice
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Břeclav
Obec: Valtice
Katastrální území: Valtice
Pozemky, parcelní čísla: 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,
2607, 3160, 3161, 3162
Budovy, čísla popisná: 1, 2,

5.
Název: Vodní mlýn ve Slupi
Popis: areál mlýna tvořený budovami,
mlýnským náhonem a jinými nemovitými
objekty na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Znojmo
Obec: Slup
Katastrální území: Slup
Pozemky, parcelní čísla: 543, 544, 545
Budova, číslo popisné: 31;

k) v Olomouckém kraji
1.
Název: Soubor barokních kašen a sloupů v
Olomouci
Popis: soubor šesti barokních kašen a dvou
barokních sloupů na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Olomouc-město
Pozemky, parcelní čísla: pozemkové parcely: 116/2 (část),
116/14 (část), 116/37 (část), 116/46
(část),

2.
Název: Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava
Popis: areál bývalého přemyslovského hradu
tvořený budovami a jinými nemovitými
objekty a jejich pozůstatky na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Olomouc-město
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 146, 147, 148, 149,
150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154/1,
1017
pozemkové parcely: 17, 23/2, 24/1,
87/3, 87/4, 87/27, 116/54 (část),
116/55, 116/56 (část)
Budovy, čísla popisná: 810, 811, 812, 813, 814,

3.
Název: Kostel sv. Mořice v Olomouci
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném
prostorovými identifikačními znaky,
včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Olomouc-město
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 321,

4.
Název: Klášterní Hradisko
Popis: areál bývalého premonstrátského
kláštera tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Klášterní Hradisko
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,
1/6, 2, 3/1, 3/2, 5, 9, 10/1, 10/2,
87, 90, 357, 358, 359, 129 (část)
pozemkové parcely: 1/1, 1/4, 2/1,
2/2, 3/2, 19/1 (část), 19/2 (část),
19/4 (část), 22/2 (část, 22/3 (část),
24/1, 24/3, 25/2, 25/4, 31/3 (část),
31/10 (část), 31/15, 31/16, 31/21
(část), 31/22 (část), 31/25 (část),
36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37/3, 38/1,
38/2, 38/3, 39, 40, 41/1, 58/3
(část), 70/1, 70/2, 70/3, 71, 73, 74,
78/3, 79, 80/1, 86/2, 86/3, 86/5
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 6,

5.
Název: Zámek Velké Losiny
Popis: areál zámku tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Šumperk
Obec: Velké Losiny
Katastrální území: Velké Losiny
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 18/1, 18/2,
18/3, 18/4, 23, 24, 25, 26, 52
(část), 62, 63, 2727 (část)
Budovy, čísla popisná: 265, 268;

l) v Moravskoslezském kraji
1.
Název: Kaple sv. Kříže v Opavě
Popis: areál kaple tvořený budovou a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Opava
Obec: Opava
Katastrální území: Kateřinky u Opavy
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 69
pozemkové parcely: 300/1, 300/3,

2.
Název: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Opavě
Popis: budova kostela na pozemku vymezeném
prostorovými identifikačními znaky,
včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Opava
Obec: Opava
Katastrální území: Opava-město
Pozemky, parcelní čísla: 274, 593 (část),

3.
Název: Důl Michal v Ostravě
Popis: areál kamenouhelného hlubinného
dolu tvořený budovami, jinými
nemovitými objekty a technickým
zařízením, které jsou kulturními
památkami, na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Katastrální území: Michálkovice
Pozemky,
parcelní čísla: stavební parcely: 86, 88, 89, 238,
243, 244/1, 244/2, 245, 246, 248,
249, 448, 824, 825, 826
pozemkové parcely: 17/18, 19
Budovy, čísla popisná: 413, 714;


m) ve Zlínském kraji
1.
Název: Zámek Kroměříž s Květnou a
Podzámeckou zahradou
Popis: areál zámku a zahrad tvořený budovami
a jinými nemovitými objekty na
pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kroměříž
Obec: Kroměříž
Katastrální území: Kroměříž
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 267, 268, 269, 270,
363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 385,
485, 486, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 2569, 7074, 7518, 7519, 7520,
7521, 7522, 7525, 7526, 7527, 7546,
7547, 7548, 7549, 7550
pozemkové parcely 9, 285/2, 286/1,
286/3, 286/6, 290/3, 402, 403/1,
403/2, 404, 405, 3289/1, 3290/1
Budovy, čísla popisná: 1, 2, 1192, 1344, 1476, 1477, 1478,
1501,

2.
Název: Valašské muzeum v přírodě
Popis: areál tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Vsetín
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 368/1, 368/3, 985,
986, 987, 988, 1040, 1073, 1615,
1616, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658,
1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664,
1665, 1899, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,
1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942,
1943, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2149,
2736, 2737, 2738, 3513, 3514, 3515/1,
4218, 4294, 4295, 4296, 4297, 4299,
4340, 4350, 4368, 4369, 4370
pozemkové parcely: 1474/1, 1474/4,
1474/6, 1474/7, 1497/1, 1497/2,
1497/3, 1503/1, 1503/2, 1503/3,
1503/4, 1503/5, 1503/6, 1505/1,
1505/2, 1505/3, 1508/1, 1508/2,
1508/3, 1508/4, 1508/5, 1508/6,
1508/7, 1509/2, 1509/3, 1510, 1511,
1512/1, 1512/2, 1514/1, 1514/2,
1519/1, 1519/2, 1559/3, 1560/2, 1579,
1581/1, 1581/2, 1581/3, 1588, 1590/1,
1590/2, 1591/1, 1591/2, 1592/2,
1592/3, 1592/4, 1592/5, 1592/6,
1592/, 1595, 1596, 1597, 1600,
1602/1, 1602/2, 1602/3, 1602/4,
1617/1, 1618/1, 1618/2, 1622, 1623,
1628/1, 1628/2, 1631, 1632, 1633,
1634, 1638/1, 1640/1, 1640/2, 1640/3,
1641, 1647/1, 1647/2, 1647/4, 1647/5,
1647/6, 1648/2, 1648/3, 1652, 1653,
1654/1, 1654/2, 1655, 1657, 1659,
1663, 1666, 1672, 1673, 1678, 1679,
3616/1, 3616/2 (část), 3616/4,
3620/1, 3620/2, 3622/1, 3622/2,
3690/1 (část), 3720
Katastrální území: Tylovice
Pozemky, parcelní čísla: 1171/2, 1172, 1173/2, 1174/1, 1174/2,
1174/4, 1175, 1176, 1177, 1178/1,
1197/1 (část), 1197/2, 1197/4, 1198/1
(část), 1199, 1200, 1201, 1205, 1206,
1207, 1208, 1209, 1210/4, 1223, 1224,
1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230,
1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236,
1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246, 1247/1,
1247/2, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252,
1253, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260,
1261/1, 1261/2, 1262, 1263, 1264,
1265/1, 1265/3, 1265/10, 1266, 1267,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279,
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285,
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291,
1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297,
1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303,
1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309,
1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315,
1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321,
1322, 1323/1, 1323/2, 1342, 1343,
1344, 1345,

3.
Název: Pustevny
Popis: areál tvořený budovami a jinými
nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Vsetín
Obec: Prostřední Bečva
Katastrální území: Prostřední Bečva
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 342/1, 342/2, 440,
446, 450, 1448
pozemkové parcely: 2997/4, 2997/16
(část), 2997/28, 2997/29
Budovy, čísla popisná: 221, 226.

____________________

1) Provedené usnesením vlády ČSR ze dne 30. března 1962 č. 251.

2) Provedené usnesením vlády ČSR ze dne 24. února 1978 č. 70.
Od 10.1.2003: 
© 2003-15 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111